Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MÜSLİM YURTÇU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : myurtcu@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Olgu Sunumu: Gastrostomi çevresinde erezyon olan bir hastanın hemşirelik bakımı
36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi ve “3.IPEG-Middle East Chapter Joint Meeting
DİNÇER ŞADUMAN,YURTÇU MÜSLİM,CANBAZ FURKAN ADEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Olgu Sunumu: Gastrostomi çevresinde erezyon olan bir hastanın hemşirelik bakımı
36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi ve “3.IPEG-Middle East Chapter Joint Meeting
DİNÇER ŞADUMAN,YURTÇU MÜSLİM,CANBAZ FURKAN ADEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Fekal inkontinansı olan çocuklarda bir çocuk cerrahisi hemşiresinin 11 yıllık barsak eğitim programı sonuçları
36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi ve “3.IPEG-Middle East Chapter Joint Meeting
DİNÇER ŞADUMAN,GÜNEL ENGİN,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Fekal inkontinansı olan çocuklarda bir çocuk cerrahisi hemşiresinin 11 yıllık barsak eğitim programı sonuçları
36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi ve “3.IPEG-Middle East Chapter Joint Meeting
DİNÇER ŞADUMAN,GÜNEL ENGİN,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Vezikoüreteral reflü nefropatisine n-asetilsistein ve selenyumun etkisinin araştırılması: deneysel çalışma
9. ulusal pediatrik üroloji kongresi, Adana
CANBAZ FURKAN ADEM,YURTÇU MÜSLİM,OLTULU PEMBE,TAŞTEKİN GÜNGÖR,KOCABAŞ RAHİM,DOĞAN METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Ender görülen bir olgu: Yenidoğanda penil agenezi, bilateral vezikoüreteral reflü ve rektovezikal fistül
35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN,ÇOŞKUN NURCAN,CANBAZ FURKAN ADEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Hidronefroz ön tanısı ile başvuran hastaların takip ve tedavilerinin değerlendirilmesi
34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 7.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi.
ERYİĞİT ÇİĞDEM,GÜNEL ENGİN,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Ciddi renal travmalı çocukların takip ve tedavi sonuçlarının tartışılması
34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 7.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
ÇOŞKUN NURCAN,ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Çocuklarda nadir sırt ağrısı Hirschsprung hastalıklı bir çocukta rektal enema sonrası geç sakral spondilitis
8. Cerrahi Araştırma Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Asılı lezyon manevrası Basit teknikle cilde sınırlı benign lezyonların yüzeyel eksizyonu
8. Cerrahi Araştırma Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,KARTAL ADİL,ÇAKIR MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Ürogenital Sinüs ün çok nadir bir anomalisi Distal vajinal agenezili bir yenidoğanda vezikovajinal fistül
VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Yurtçu M ME Yurtçu Baba ZF Üreteropelvik anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine fibrinojen trombinin lokal etkisi XXXII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 28 31 Ekim 2015 Antalya Bildiri
Yurtçu M, ME Yurtçu, Baba ZF: Üreteropelvik anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine fibrinojen+trombinin lokal etkisi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 28-31 Ekim, 2015, Antalya-Bildiri.
YURTÇU MÜSLİM,BABA ZELİHA FÜSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Konjenital diürnal inkontinans nedeniyle düşük yaşam kalitesine neden olan sosyal sorun Ayrı kılıfta seyreden geç tanı konulan sağ ektopik üreter
8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ATAŞ BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Ender görülen aberran bir safra yolu kaçağına yaklaşım
XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Karın ağrısı şikayetiyle gelen gecikmiş perfore apandisit batın içi apse ve hemşirelik bakımı Olgu sunumu
XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Özofagus atrezili olgularımızın değerlendirilmesi 20 yıllık deneyim
XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Seyrek görülen bir olgu Anorektal malformasyon mesane agenezisi bilateral ektopik üreter vajene ve sol üreteropelvik obstrüksiyon
XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ATAŞ BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Üreteropelvik anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine hyaluronate sodyumun etkisi
Yurtçu M, Baba ZF, Günel E: Üreteropelvik anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine hyaluronate sodyumun etkisi. XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, SBÜ16, s.176, İstanbul, 2011.
YURTÇU MÜSLİM,BABA ZELİHA FÜSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Travma nedeni ile yatırılan renal hidatik kistli nadir bir olgu
XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Anorektal malformasyonlu ve fekal inkontinanslı çocuklarda barsak eğitim programının etkileri
XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Özofagus anastomozunda yara iyileşmesi üzerine epidermal büyüme faktörünün lokal etkisi
XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ESEN HACI HASAN,YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Açık redüksiyon ve femoral osteotomi sonrası K telinin pelvis içine migrasyonu Vaka sunumu
XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Açık redüksiyon ve femoral osteotomi sonrası K telinin pelvis içine migrasyonu Vaka sunumu
XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Yenidoğan ve yenidoğan cerrahisinde yatan bebeklerin annelerinin anne sütünü saklama koşulları hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi
XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Özofagus anastomozunda lokal olarak uygulanan siyanoakrilat sodyum hiyaluronat ve fibrin gluenun etkileri
XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ARBAĞ HAMDİ,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Yenidoğanlarda ameliyat sonrası ağrıda nonfarmakolojik yöntemler ve hemşirenin rolü
XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Karın ağrısı olan hastalarda cerrahi endikasyon açısından bazı parametrelerin etkisinin araştırılması
XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Deneysel nekrotizan enterokolitis modelinde oral immonglobulin G nin etkisi
XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,AYDOĞDU BAHATTİN,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Sakrokoksigeal teratom zemininde gelişen nöroblastoma olgusu
XVII. Ulusal Kanser Kongresi
KÖKSAL YAVUZ,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Bir olgu nedeniyle pankreasın primitif nöroektodermal tümörü
XVII. Ulusal Kanser Kongresi
ÜNAL EKREM,YURTÇU MÜSLİM,ARBAĞ HAMDİ,KÖKSAL YAVUZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Pediyatrik subumbilikal küçük cerrahi girişimlerde kaudal anestezi Levobupivakain ile levobupivakain ve sufentanil kaşılaştırması
IX. Ulusal Ağrı Kongresi, 9. Ulusal Ağrı Kongresi
TAVLAN AYBARS,TUNCER UZUN SEMA,TOPAL AHMET,YURTÇU MÜSLİM,OTELCİOĞLU ŞEREF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Kısa dönem ve uzun dönem total parenteral beslenmenin yenidoğanların antropometrik ölçümleri ve metabolizmaları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde oral yoldan verilen immünglobülin A nın etkisi
XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
AYDOĞDU BAHATTİN,YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Deneysel konjenital obstrüktif üropatide üreter duvarında oluşan histopatolojik değişikliklerin araştırılması
XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
FINDIK SIDDIKA,YURTÇU MÜSLİM,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. İntraabdominal testislerin Fowler Stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin uzun dönem etkilerinin araştırılması
XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,ÖZDAMAR MUSTAFA YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Üriner Sistem Operasyonu Sonrası Kateterli Hastalarda Kullanılan Antibiyotiklerin Etkilerinin Araştırılması
X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Vezikoüreteral reflüde melatoninin reflü nefropatisine etkisi
XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
BİÇER ŞENOL,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Yüksek kalorili diyet ve normal sulu gıda ile beslenen çocuklarda ameliyat öncesi metabolik değişiklikler
XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Üriner sistem operasyonu sonrası kateterli hastalarda infeksiyon oranı
IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ŞAHİN TAHİR KEMAL,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Sistinürili çocuk hastada dev mesane taşı
22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,BİÇER ŞENOL,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. İzole özofagus atrezili bir olguda ameliyat öncesi hemşirelik bakımı olgu sunumu
IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Çocuk cerrahisi servisinde yatan hasta yakınlarının memnuniyetinin araştırılması
VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Total parenteral beslenmenin yenidoğanlarda antropometrik değerler ve metabolizma üzerindeki erken ve geç dönem etkilerinin değerlendirilmesi
VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. Difallus penoskrotal transpozisyon ve perineal kitle bulgusu veren hindgut duplikasyonu
XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,TAVLI LEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. İntraabdominal testisli çocuklarda spermatik damarları ayırmadan tek aşamalı laparoskopik orşiopeksi
XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM,BİÇER ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Testis torsiyonunda detorsiyon öncesi verilen antioksidan maddeler gerçekten etkili mi
VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu
ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Testis torsiyonunda yedi doz veya detorsiyondan önce tek doz antioksidan tedavilerden hangisi testisi kurtarır
XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Tek taraflı testis torsiyonunda ipsilateral ve kontralateral testis hasarının önlenmesi için melatonin kullanımı
XVI. Ulusal Patoloji Kongresi.
AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Rektovestibüler fistüllü vajinal atrezi iki olgu sunumu
XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
GÜNEL ENGİN,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Tanısal laparoskopinin tedaviye yönlendirilmesi ve gereksiz laparotomilerin önlenmesi
XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,
ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Laparoskopik apendektomi ile açık apendektominin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. The comparison of WHO standards and long period body mass indexes of infants fed total parenteral nutrition in newborn surgery
2nd International Conference on Nutrition & Growth. January 30-February 1, 2014, Barcelona, Spain.
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN,ŞAHİN TAHİR KEMAL,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
53. Hydatid disease of the genitourinary tract Imaging findings
International Urogenital Radiology Joint Meeting of European Society of Urogenital Radiology and Society of Uroradiology. October 13-16, 2011, Dubrovnik, Croatia.
KIREŞİ DEMET,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. Surgical managements with or without nasogastric catheter in esophageal repairs
11 th European Congress of Paediatric Surgery. June 02-05, 2010 Berne, Switzerland.
YURTÇU MÜSLİM,ARBAĞ HAMDİ,ÇAĞLAYAN OSMAN,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
55. The effects of early and late feeding on healing of esophageal anastomoses Experimental study
11 th European Congress of Paediatric Surgery. June 02-05, 2010 Berne, Switzerland.
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN,ARBAĞ HAMDİ,ÇAĞLAYAN OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
56. Immunohistochemical and morphometric evaluation of neuronal dysfunction in ureteropelvic junction obstructions
2008 Annual Course of European Society For Paediatric Urology (Fetal Hydronephrosis Pre & Postnatal Assessment & Clinical Approach
GÜNDÜZ METİN,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
57. The effect of grape seed proanthocyanidin in renal ischemia reperfusion injury
VIIth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery
ÖZDAMAR MUSTAFA YAŞAR,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
58. The protective effects of oral pure immunoglobulin A and G in an experimental necrotizing enterocolitis model
VIIth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery, Tunisia
AYDOĞDU BAHATTİN,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
59. Investigation of histopathological changes in the ureteral walls in vesicoureteral reflux
2008 Annual Course of European Society For Paediatric Urology (Fetal Hydronephrosis Pre & Postnatal Assessment & Clinical Approach, Istanbul
YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
60. The effect of cyanoacrylate in fistulas following oesophageal anastomosis leakages
VIIth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery, SP.7, Tunisia,
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
61. End to end oblique anastomosis to prevent stricture in oesophageal anastomosis
VIIth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery, Tunisia
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
62. Ocular immune effect of artificial melatonin supplementation
Joint Congress of SOE/AAO, (American Academy of Ophthalmology, Abstract Book, SP.EP-UVE-824, Vienna, 2007.
AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
63. Which duration antioxidant treatment prevents the testicular atrophy The one dose usage or once a day for seven days before detorsion in testicular torsion in late period
40th Congress of the European Society for Surgical Research, European Surgical Research, Vol.37(suppl.1), SP-125, Konya, 2005
YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
64. Relationship of cholestatic enzymes and T tube
5th European Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association, HPB The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association
KARTAL ADİL,YURTÇU MÜSLİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
65. Dev koledok kisti ve çekal duplikasyon kisti Nadir bir birliktelik
8. Cerrahi Araştırma Kongresi.
YURTÇU MÜSLİM,TOY HATİCE,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Dev bir trikobezoar
. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi.
YURTÇU MÜSLİM,YÜKSEKKAYA HASAN ALİ,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
67. Asılı lezyon manevrası Basit teknikle cilde sınırlı benign lezyonların yüzeyel eksizyonu
8. Cerrahi Araştırma Kongresi.
YURTÇU MÜSLİM,KARTAL ADİL,ÇAKIR MURAT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
68. Uzamış bilier fistüllerde dren çekme kriterleri
8. Cerrahi Araştırma Kongresi.
KARTAL ADİL,TEKİN AHMET,YURTÇU MÜSLİM,DOĞAN SERHAT,ÇAKIR MURAT,ALKAN SELMAN,TAVLI SÜLEYMAN ŞAKİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
69. Üreteropelvik anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine fibrinojen trombinin lokal etkisi
XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi.
YURTÇU MÜSLİM,YURTÇU MUHAMMET EMİN,BABA ZELİHA FÜSUN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
70. Konjenital diürnal inkontinans nedeniyle düşük yaşam kalitesine neden olan sosyal sorun Ayrı kılıfta seyreden geç tanı konulan sağ ektopik üreter
8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,KARAPÜR ALİ,ATAŞ BÜLENT,ÖDEV KEMAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
71. Kronik konstipasyonlu çocuklarda başarılı bir tedavi yöntemi
XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi.
CANBAZ FURKAN ADEM,ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM,ÇOŞKUN NURCAN,NURZHANOV SERİKJAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
72. Ender görülen aberran bir safra yolu kaçağına yaklaşım
XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
CANBAZ FURKAN ADEM,YURTÇU MÜSLİM,ÇAKIR MURAT,ASIL MEHMET,ÇOŞKUN NURCAN,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
73. Nonkomminike hidroselde ameliyat zamanı
V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi.
ÇOŞKUN NURCAN,ABASIYANIK ADNAN,YURTÇU MÜSLİM,CANBAZ ADEM FURKAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
74. Deneysel testiküler atrofide orşiektominin fertiliteye etkisinin araştırılması
V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
LOĞOĞLU MEŞFİKA,TOKER AYSUN,YURTÇU MÜSLİM,KOZACIOĞLU SÜMEYYE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
75. The comparison of WHO standards and long period body mass indexes of infants fed total parenteral nutrition in newborn surgery
2nd International Conference on Nutrition & Growth
DİNÇER ŞADUMAN,GÜNEL ENGİN,ŞAHİN TAHİR KEMAL,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
76. Hipernatremik dehidratasyon ile gelen konjenital pilor atrezisi
21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21)
TARAKÇI NURİYE,KONAK MUSTAFA,YURTÇU MÜSLİM,ÖRS RAHMİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
77. Üreteropelvik anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine epidermal büyüme faktörünün lokal etkisi
IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
YURTÇU MÜSLİM,BABA ZELİHA FÜSUN,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe