Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MÜSLİM YURTÇU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : myurtcu@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Çok Sayıda Trikobezoar
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2019
2. A rare presentation: Penile agenesis, vesicoureteral reflux, and rectovesical fistula in a newborn
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2019
3. Hipernatremik Dehidratasyon ile İlişkili Konjenital Pilor Atrezisi
EMİROĞLU NURİYE,KONAK MURAT,ALTUNHAN HÜSEYİN,YURTÇU MÜSLİM,ÖRS RAHMİ
Ulusal
Hakemli
2017
4. The healing effects of tissue glues and healing agent locally applied on esophageal anastomoses
YURTÇU MÜSLİM,ARBAĞ HAMDİ,TOY HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2009
5. An oblique anastomosis has more linear length than a transvers anastomosis of a tubular structure in oesophageal anastomosis
YURTÇU MÜSLİM,ARBAĞ HAMDİ
Uluslararası
Hakemli
2009
6. The effect of cyanoacrylate in esophagocutaneouse leakages occurring after esophageal anastomosis
YURTÇU MÜSLİM,ARBAĞ HAMDİ,ÇAĞLAYAN OSMAN
Uluslararası
Hakemli
2009
8. Investigation of Histopathologic Changes in PelviureteralAnastomoses after Local Application of Fibrinogen and Thrombin
YURTÇU MÜSLİM,FINDIK SIDDIKA,BABA ZELİHA FÜSUN
Uluslararası
Hakemli
2018
9. İnvestigation of histopathologic Changes in Pelviureteral Anastomoses After Local Application of Fibrinogen and Thrombin
YURTÇU MÜSLİM,FINDIK SIDDIKA,YURTÇU MUHAMMED EMİN,BABA ZELİHA FÜSUN
Uluslararası
Hakemli
2018
10. Yenidoğanlarda Ağrı ve Nonfarmakolojik Tedavi
DİNÇER ŞADUMAN,YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN
Ulusal
Hakemli
2011
11. A rare association of anorectal malformation with bladder agenesis, bilateral ectopic ureter, and left pelviureteric junction obstruction
YURTÇU MÜSLİM,DİLSİZ ALAEDDİN
Uluslararası
Hakemli
2017
12. Hanging Lesion Maneuver: Superficial Shave Excision of Benign Lesion Limited Cutis with The Simple Technique
ÇAKIR MURAT,YURTÇU MÜSLİM,TEKİN AHMET,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,KARTAL ADİL
Uluslararası
Hakemli
2016
15. Meram Tıp Fakultesi Çocuk Cerrahi servisinde Yatan Hasta yakınlarının memnuniyetinin araştırılması
ŞAHİN TAHİR KEMAL,BAKICI HACER,BİLBAN SEZGİN,DİNÇER ŞADUMAN,YURTÇU MÜSLİM,GÜNEL ENGİN
Ulusal
Hakemli
2005
16. Colon agenesis with ileovesical fistula and anorectal malformation
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2010
17. The effects of early and late feeding on healing of esophageal anastomoses an experimental study
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2011
18. Surgical management with or without a nasogastric tube in esophageal repairs
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2012
19. The effect of natrium hyaluronate applied locally for pelviureteral anastomoses
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2013
20. The long term follow up of body mass indexes of neonatal surgical patients fed with total parenteral nutrition
DİNÇER ŞADUMAN,GÜNEL ENGİN,ŞAHİN TAHİR KEMAL,YURTÇU MÜSLİM,ABASIYANIK ADNAN
Ulusal
Hakemli
2015
21. Seyrek Görülen Bir Disgerminom Olgusu Dev Bir Karın İçi Kitle
YURTÇU MÜSLİM,TOKGÖZ HÜSEYİN,TOY HATİCE
Ulusal
Hakemli
2013
22. The effect of epidermal growth factor applied locally for pelviureteral anastomoses
YURTÇU MÜSLİM,BABA ZELİHA FÜSUN
Uluslararası
Hakemli
2014
23. Özofagus atrezili olgularla ilgili 20 yıllık deneyim
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2012
24. Gastrik volvulus ile birlikte paraözefageal herni Morgagni hernisi ve karaciğer kisti nadir görülen bir akut batın tablosu
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2011
25. Çocuklarda inmemiş testis ve yeni tedavi yaklaşımları
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2011
26. Kolonoskopi ile invajinasyonun pnömotik redüksiyonu Deneysel çalışma
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2010
27. Üreteropelvik obstrüksiyon operasyonu sonrası kateterli hastalarda kullanılan koruyucu antibiyotiklerin etkilerinin araştırılması
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2009
28. Vezikoüreteral reflüde reflü nefropatisine melatoninin etkisi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2009
29. Renal iskemi reperfüzyon hasarında grape seed proanthocyanidin üzüm çekirdeği proantosiyanidin ekstresinin etkisi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2010
30. Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu prenatal tanı ve postnatal tedavi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2004
31. Uterovajinal agenezili rektovestibüler fistül İki olgu sunumu Pediatrik Cerrahi Dergisi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2004
32. One Stage Repair Using Five Flap Technique of Proximal Hypospadias with Penoscrotal Transposition
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2004
33. Yenidoğanlarda solunum sıkıntısı nedeni Postero lateral diafragma hernisi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2005
34. İntraabdominal testisli çocuklarda spermatik damarları ayırmadan tek aşamalı laparoskopik orşiopeksi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2006
35. Sağlıklı ve enüretik çocuklarda idrar tutabilme yaşlarının araştırılması
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2006
36. Difallus penoskrotal transpozisyon ve perineal kitle bulgusu veren son barsak duplikasyonu
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2007
37. A case of isolated renal hydatid disease in a child presenting as a renal tumor
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2007
38. Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde oral yoldan verilen immünglobülin A nın etkisi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2008
39. Henöch Schönlein purpurasına bağlı nekroz ve perforasyonla seyreden invajinasyon
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2008
40. Bir yenidoğanda vajinal agenezinin neden olduğu karın içi kitle ve tedavisi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2008
41. 19 yaş altında görülen adneksial kitleler
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2008
42. Karın ağrısı olan hastaların cerrahi tanısında bazı parametrelerin etkinliği
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2008
43. İntraabdominal testislerin Fowler Stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin uzun dönem etkilerinin araştırılması
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2008
44. Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde ağızdan verilen immünglobülin G nin etkisi
YURTÇU MÜSLİM
Ulusal
Hakemli
2008
45. Immunohistochemical and morphometric evaluation of neuronal dysfunction in pelviureteral junction obstruction
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2013
46. Effects of total parenteral nutrition on anthropometric values and metabolism in newborns
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2011
47. A giant recurrent aneurysmal bone cyst of the sacrum Discussion of total resectability in a pediatric case
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2011
48. Migration of intraarticular K wire into the contralateral pelvis after surgery for developmental dysplasia of the hip A case report
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2010
49. Investigation of histopathologic changes in pelviureteral junction obstruction
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2010
50. Dysgerminoma in a child with ataxia telangiectasia
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2007
51. Spermatic cord hydatid cyst an unusual localization
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2007
52. A rare presentation of true hermaphroditism An abnormal inguinoscrotal mass
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2007
53. Caudal anesthesia for minor subumbilical pediatric surgery a comparison of levobupivacaine alone and levobupivacaine plus sufentanil
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2008
54. Investigation of histopathologic changes in the ureter walls in experimental congenital obstructive uropathy
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2008
55. Effects of melatonin on spermatogenesis and testicular ischemia reperfusion injury after unilateral testicular torsion detorsion
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2008
56. Efficacy of antioxidant treatment in the prevention of testicular atrophy in experimental testicular torsion
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2009
57. Effects of fasting and preoperative feeding in children
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2009
58. Investigation of histopathologic changes in the ureter walls in vesicoureteral reflux
YURTÇU MÜSLİM
Uluslararası
Hakemli
2009