Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MÜSLİM YURTÇU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : myurtcu@erbakan.edu.tr
Projeler
1. VEZİKOÜRETERAL REFLÜ NEFROPATİSİNE N-ASETİLSİSTEİN VE SELENYUMUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENEYSEL ÇALIŞMA
VEZİKOÜRETERAL REFLÜ NEFROPATİSİNE N-ASETİLSİSTEİN VE SELENYUMUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENEYSEL ÇALIŞMA
Tamamlandı
Aktif
2. Deneysel testiküler atrofide orşiektominin fertiliteye etkisinin araştırılması
Deneysel testiküler atrofide orşiektominin fertiliteye etkisinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
3. Üreteroplevik obstrüksiyonlarda anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine hyaluronate sodyumun etkisi
Üreteroplevik obstrüksiyonlarda anastomoz sonrası gelişen kollajen doku üzerine hyaluronate sodyumun etkisi
Tamamlandı
Aktif
4. Tek taraflı testis torsiyonundan sonra ortaya çıkan hasarın önlenmesinde melatoninin etkisi ve serum inhibin B düzeyleri
Tek taraflı testis torsiyonundan sonra ortaya çıkan hasarın önlenmesinde melatoninin etkisi ve serum inhibin B düzeyleri
Tamamlandı
Aktif
5. İntraabdominal testislerin Fowler Stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin etkisinin araştırılması
İntraabdominal testislerin Fowler Stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin etkisinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
6. İntraabdominal testislerin Fowler Stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin uzun dönem etkisinin araştırılması
İntraabdominal testislerin Fowler Stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin uzun dönem etkisinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
7. Özofagus onarımından sonra gelişebilen fistül oluşumunun önlenmesinde doku yapıştırıcılarının etkisi
Özofagus onarımından sonra gelişebilen fistül oluşumunun önlenmesinde doku yapıştırıcılarının etkisi
Tamamlandı
Aktif