Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MÜSLİM YURTÇU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : myurtcu@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Özofagus atrezili olgularla ilgili 17 yıllık deneyim (1991 - 2007)
AYTEKİN BİLİRİM
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2009
2. Deneysel testiküler atrofide orşiektominin fertiliteye etkisinin araştırılması
MEŞFİKA LOĞOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
3. Vezikoüreteral reflü nefropatisine n-asetilsistein ve selenyumun etkisinin araştırılması: Deneysel çalışma
FURKAN ADEM CANBAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018