Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET ÖZTÜRK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı

E-posta : ahmetozturk@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Tek böbrek taşlarında mikroperkütan nefrolitotomi ve miniperkütan nefrolitotomi yöntemlerinin karşılaştırılması
MAHMUD ZAHİD ÜNLÜ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Üroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015