Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET SOYLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : asoylu@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Status Epileptikus İlişkili Takotsubo Kardiyomyopatisi.
33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,KANDEMİR ŞERİF AHMET,ÖZER SÜMEYYE FATMA,COŞKUN MÜKREMİN,AKILLI HAKAN,ALSANCAK YAKUP,İÇLİ ABDULLAH,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Geçici Pacemaker yerleştirilmesi sırasında çok nadir bir komplikasyon İlliak ven rüptürü.
33.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ALSANCAK YAKUP, COŞKUN MÜKREMİN, TATAR SEFA, SOYLU AHMET, DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Enfektif Endokarditte Nadir Bir Tutulum İzole Pulmoner Kapak Endokarditi.
33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
TATAR SEFA,ALSANCAK YAKUP,İÇLİ ABDULLAH,AKILLI HAKAN,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Romatizmal üç kapak ileri derece darlığı olan genç bayan hastaya tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?
33.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,KANDEMİR ŞERİF AHMET,ALSANCAK YAKUP,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Protez kapakta warfarin direnci tedavide ne yapalım?
34.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ÖZER SÜMEYYE FATMA,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ÇOSKUN MÜKREMİN,ÖZÇELİK ABDULLAH,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Behçet hastalığına bağlı sol ön inen koroner arter ve sirkumfleks arterde dev anevrizma çok nadir bir birliktelik
34.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SOYLU AHMET,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Yeni jenerasyon oral kontraseptif kullanımı sonrası gelişen şoktaki kalp krizi hastasının ana koroner arter bifurkasyonunun TAP tekniği ile stentlenmesi
33.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,kıvanç eylem,ALSANCAK YAKUP,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Akciğer non-small cell CA tanılı hastada pulmoner ven invazyonlu kardiyak metastaz
33.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
YAVUZ YUNUS EMRE,ÖZER SÜMEYYE FATMA,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ALSANCAK YAKUP,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Enfektif Endokarditin Bir Komplikasyonu: Mitral Kapakta Apse, Fistülizasyon.
33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
YAVUZ YUNUS EMRE,ÖZER SÜMEYYE FATMA,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ALSANCAK YAKUP,AKILLI HAKAN,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce