Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET SOYLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : asoylu@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Hipertansiyon hastalarında tuz kısıtlamasına uyumun ve tuz tüketimi ile ilişkili olarak ambulatuar kan basıncı parametrelerindeki değişikliğin değerlendirilmesi
HAYRUDİN ALİBAŞİÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
2. Kalp yetmezliği hastalarında oransal nabız basıncı ile kardiyak indeks arasındaki ilişki
ABDULLAH ÖZÇELİK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018