Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET OKKA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : drokka@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Açık Açılı Glokom veya Oküler Hipertansiyon Hastalarında Bimatoprost ın Etkililiği ve Güvenliliği
Açık açılı glokomlu ve oküler hipertansiyonlu hastalarda Bimatoprost un etkinliği ve güvenilirliğinin araştırılması hedeflenmektedir Burada benim görevim Araştırmaya katılan hastaların aydınlatılmış onamlarının ve çalışamanın Helsinki kriterleri ve iyi klinik uygulamalara uygun olarak yürütülmesinin kontrolü yapmaktır
Tamamlandı
Aktif
2. Glokom prevalans çalışması
Türkiyede Glokom Prevalansı tespiti
Tamamlandı
Aktif
3. Studies comparing IOP lowering responses of new therapeutic PG compounds to PGF2a ie in the normotensive cynomolgus monkeys Additivity of sulprostone and latanaprost to recreate PGF2a ie IOP lowering
Glokom tedavisi Wisconsin Üniv projesi USA
Tamamlandı
Aktif
4. The additive effects of pilocarpine and some promising potentially therapeutic cytoskeletal agents on outflow facility response in nonhuman primates
Glokom tedavisi Wisconsin Üniv projesi USA
Tamamlandı
Aktif
5. The Intraocular pressure IOP response in nonhuman primates to a new potential glaucoma therapeutic agent
Glokom tedavisi Wisconsin Üniv projesi USA
Tamamlandı
Aktif
6. The progression of glaucomatous optic neuropathy in nonhuman primates treated with a neuroprotective agent by analyzing data acquired from scanning laser ophthalmoscopy of the optic nerve head and scanning laser polarimetry of the retinal nerve fiber layer using specialized imaging equipment
Glokom Progresyon takibi Wisconsin Üniv projesi USA
Tamamlandı
Aktif
7. The effect of tyrosine kinase inhibitor genisteine on outflow facility in normotensive cynomolgus monkeys
Glokom tedavisi Wisconsin Üniv projesi USA
Tamamlandı
Aktif