Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET OKKA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : drokka@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Miyoplarda retina hassasiyetinin bilgisayarlı otomatik perimetre ile değerlendirilmesi
TAHİR GÜRDAĞ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1998
2. Primer açık açılı glokom tedavisinde Dorzolamid hidroklorid ve Latanoprostun Timolol maleate ek ilaç olarak kullanımı
İSTEMİ KEMERLİOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2000
3. Obstruktif uyku apne sendromu olan olgularda retina sinir lifi kalınlığının optik kohorens tomografi ile değerlendirilmesi
MEHMET ADAM
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
4. Pterjium dokusunda K-RAS mutasyonlarının bölgesel dizileme ile değerlendirilmesi
BANU TURĞUT ÖZTÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2015
5. Primer açık açılı glokom hastalarında koroid kalınlığının değerlendirilmesi
NİSANUR DERİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015
6. Sistemik hidroksiklorokin kullanan hastalarda retinal toksisitenin araştırılması
MİNE GÜL KIRBOĞA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015
7. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık kuruluna başvuran hastalarda körlüğün nedenlerinin ve prevelansının değerlendirilmesi
GÜNSU DENİZ MİRZA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019