Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜLÇİN HACIBEYOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : ghacibeyogli@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Yeni Tip Koronovirus (Covid-19) İle Enfekte Gebede Sezeryan İle Doğum İçin Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020)
YILMAZ RESUL, KILIÇ FATMA, ARICAN ŞULE, HACIBEYOĞLU GÜLÇİN, SÜSLÜ HALİME, KOYUNCU MUSTAFA, TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Glenn Shunt Operasyonu Geçirmiş Hipoplastik Sol Kalp Sendromlu Hastada Anestezi/Olgu Sunumu
TARK 2017
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,KAYA ERCAN,TOMRUK MUSTAFA,EROL ATİLLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Postherpetik nevralji hastalarında İMA ve dinamik tiyol-disülfid dengesi
ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL AĞRI KONGRESİ
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ULUKAYA SİNAN OĞUZHAN,AVCIOĞLU GAMZE GİZEM,REİSLİ RUHİYE,TUNCER UZUN SEMA,EREL ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Fluoroscopy –Guided Genicular Nerves Pulsed Radiofrequency for Chronic Knee Pain Treatment: A preliminary Report
9th World Congress of the World Institute of Pain
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,AKKOYUN SERT ÖZLEM,TUNCER UZUN SEMA,REİSLİ RUHİYE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Ameliyathane Dışı Uygulamada Karşılaşılan Zor Havayolu ve Yönetimi
TARK 2017
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE,KARAKUŞ FERİDE,ÜYEL YASİN,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Geçirilmiş Miyokard İnfarktüsü Olan ve Mitral Valv Replasmanlı Gebede Genel Anestezi Yönetimi
TARK 2017
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE,VURAL YALÇIN EMİNE,TAVLAN AYBARS,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Laparoskopik Apendektomi Yapılan Primer Lateral Sklerozlu Hastada Güvenli Kas Gevşetici Kullanımı
TARK 2017
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE,BULUN YEDİYILDIZ MERVE,TOMRUK MUSTAFA,TOPAL AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Aort Koarktasyonlu Gebede Acil Sezeryan İçin Uygulanan Genel Anestezi Yönetimi
TARK 2017
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,VURAL YALÇIN EMİNE,REİSLİ RUHİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Algoloji Kliniğinde Bir Yıl İçinde Uyguladığımız Erektör Spina Plan Blok Deneyimlerimiz
Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi Uygulamasında Ketamin ve Dexmedetomidin Kullanılan Hastaların Hemodinamik ve Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması
TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
ARICAN ŞULE,YUSİFOV MERVE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Tonsil Kanseri Tanılı Hastada Zor Havayolu Deneyimimiz
TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
CİHAN EYÜP FATİH,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,DUŞ SÜMEYYE,ARICAN ŞULE,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. İntrakraniyal Anevrizmanın Endovasküler Tedavisinde Sevofluran Anestezisinin Hemodinamik ve Serebral Arter Çaplarına Etkisi
TARK 2020
ARICAN ŞULE,BAKDIK SÜLEYMAN,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,KOÇ OSMAN,TAVLAN AYBARS,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Ebeveyn Sağlığı Okuryazarlığı Çocukların Preoperatif Anksiyete ve Anestezi Yönetimi Üzerindeki Etkileri
TARK 2020 54. ULUSAL E. KONGRESİ
ARICAN ŞULE,BULUN YEDİYILDIZ MERVE,SARGIN MEHMET,ÇİÇEKCİ FARUK,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,TAVLAN AYBARS
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Ebeveyn Sağlığı Okuryazarlığı Çocukların Preoperatif Anksiyete ve Anestezi Yönetimi Üzerindeki Etkileri
TARK 2020
ARICAN ŞULE,BULUN YEDİYILDIZ MERVE,SARGIN MEHMET,ÇİÇEKCİ FARUK,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,TAVLAN AYBARS
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Manyetik Rezonans Görüntülenmesi Yapılan Pediatrik Olgularda Anestezi Uygulamalarımız ve Sonuçları
5. International Multidisciplinary Studies Congress
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Lomber Disk Hernisi Nedeni İle Oluşan Nöropatik Ağrının Tedavisinde Tek Başına Pregabalin Tedavisi İle Pregabalin-B Vitamini Kompleksi- α-Lipoik Asit Kombinasyon Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılılması
1.International Health Science and Life Congress
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Metastatik Kanser Ağrısının Tedavisinde ESP Blok Deneyimimiz
Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ULUKAYA SİNAN OĞUZHAN,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. POSTHERPETİK NEVRALJİ HASTALARINDA İMA VE DİNAMİK TİYOL-DİSÜLFİD DEMGESİ
15. ULUSAL AĞRI KONGRESİ
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ULUKAYA SİNAN OĞUZHAN,AVCIOĞLU GAMZE GİZEM,REİSLİ RUHİYE,TUNCER UZUN SEMA,EREL ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. GEBEDE POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU (PRES): OLGU SUNUMU
TARK 2013
GÖK FUNDA,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,KILIÇASLAN ALPER,SARKILAR GAMZE,YOSUNKAYA ALPER,OTELCİOĞLU ŞEREF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. SANTRAL VENÖZ KATETER MALPOZISYONU: 2 OLGU
TARK 2013
SARITAŞ TUBA BERRA,SARKILAR GAMZE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ŞAHİN OSMAN,OTELCİOĞLU ŞEREF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. AILEVI AKDENIZ ATEŞI VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BIRLIKTELIĞINDE ANESTEZI DENEYIMIMIZ
TARK 2013
SARGIN MEHMET,BORAZAN HALE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,OTELCİOĞLU ŞEREF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. TAVŞAN DİZ EKLEMİNE ENJEKTE EDİLEN DEKSKETOPROFEN TROMETAMOLÜN HİSTOPATOLOJİK VEBİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
TARK 2013
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,SARITAŞ TUBA BERRA,SARITAŞ ZÜLFÜKAR KADİR,KORKMAZ MUSA,SEVİMLİ ALPER,İDRİSOĞLU MEHMET,OTELCİOĞLU ŞEREF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Mitral Kapak Replasman Sonrası Atrial Trombüs ve Pulmoner Hipertansiyon/Sildenafil/Olgu Sunumu
18.Ulusal Yoğunbakım Kongresi
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE,ÇİÇEKÇİ FARUK,AYDIN AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Yoğun bakım hastalarında D vitamini seviyeleri ve sonuçları Gözlemsel retrospektif çalışma
18.Ulusal Yoğunbakım Kongresi
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ÇİÇEKÇİ FARUK,TOPBAL İLKAY,İYİSOY MEHMET SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe