Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ FADİM YAVUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : fadimyavuz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Geleneksel Dokunun Değerlendirilmesi
II. International Hazar Scientific Researches Conference
TERLEMEZ FATİHA NUR, YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Sustainability Issues in Traditional Settlements: Case of Sille (Konya)-Geleneksel Yerleşmelerde Sürdürülebilirliğe İlişkin Sorunlar: Sille (Konya) Örneği
V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020) / V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020)
YAVUZ FADİM, Oruç Muhammet Selahattin
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Evaluation of Saraybosna Park (Konya) Within the Framework of Urban Quality Indicators-Saraybosna Parkı’nın (Konya) Kentsel Kalite Göstergeleri Çerçevesinde Değerlendirmesi
V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020) / V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020)
YAVUZ FADİM, Shoilat Afina
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Enerji Verimliliği Bağlamında Konya Kenti Ulaşım Politikalarının Değerlendirilmesi
16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi
YAVUZ FADİM,KAHRAMAN HİLAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
5. Evaluation of student perceptions regarding good university campus planning strategies
ERSA- European Regional Science Association 57th Congress: Social Progress for Resilient Regions
YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Evaluation of conservation process integration in europe and turkey within the scope of international conservation legislation
5. Dortmunder Konferenz Räume neu denken - Planung in einer Welt im Wandel-5. Dortmund Conference on Spatial and Planning Research: Rethinking Spaces–Planning in a Changing World
ÖNCÜER MUSTAFA RAHMAN, YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Akşehir in Kentsel Kimliğini Korumaya Yönelik Yaklaşımlar
I. Ulusal Akşehir Sempozyumu
ERDEM RAHMİ,GÜNDÜZ ELİF,YAVUZ FADİM
Aktif
Türkçe
8. Evaluation of the Obstacles against the Economic Development of Cihanbeyli Rural Area
54th European Congress of the Regional Science Association: Regional development globalisation: Best practices
YAVUZ FADİM,BOZDAĞ AYLA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Water Sensitive Agricultural Development Oriented Preliminary Studies in Cihanbeyli Konya County
8th International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG ’xx15)
BOZDAĞ AYLA,YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Analysis of Urban Growth and Sprawl in Konya Turkey
ERSA- European Regional Science Association 55th Congress: World Renaissance: Changing roles for people and places
YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Sosyal ve Çevresel Etkiler Bağlamında Kent İçi Sanayi Alanlarının İrdelenmesi
III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongres
YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Critical Success Factors Regarding Livable Street DesignPlanning
III. INES Education and Social Science Congress
YAVUZ FADİM,MOHAMMADY KHAIR MOHAMMAD
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. A critical analysis of rural tourism policy regarding the Niksar-Çamiçi Plateau secondary residential area (Turkey)
IGU Mini-Conference on Rural-Urban Linkages for Sustainable Development: An Economic Geography Perspective
YAVUZ FADİM,ÖNCÜER MUSTAFA RAHMAN
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
14. Beyşehir Gölü Havzasında Katılımcı Karar Vermeye Yönelik Bir Yöntem Önerisi – A Method Proposal to Enable Collaborative Decision-Making in Beyşehir Lake Basin
II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi – ICBEY 2017 2th International Congress of Beyşehir and It’s Vicinity “Lake, City and Civilization”
YAVUZ FADİM,BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Eşrefoğulları Beyliği Döneminde İçerişehir Kent Dokusu
Eşrefoğulları Beyliği Döneminde İçerişehir Kent Dokusu, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu–I
YAVUZ FADİM,TEKKANAT SEMİHA SULTAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Taşucu SEKA Kâğıt Fabrikası’nın Dönüşüm Sürecinin Değerlendirilmesi
II. International Academic Research Congress INES 2017, Alanya
YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Konya Kentinde Kentsel Yaşam Kalitesine İlişkin Uzman Görüşlerinin İncelenmesi
II. International Academic Research Congress INES 2017, Alanya
YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Importance of Geological Characteristics at Determining Basin Conservation Borders Sample of Lake Beyşehir Konya Basin
International Congress River Basin Management
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM,ÖZDEN SOĞUCAKLI ÖZKAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Beyşehir Gölü Sulak Alanlarının Ekolojik Yerleşim Planlaması Açısından İncelenmesi
21 Mart Dünya Su Günü Beyşehir Gölü Havzası Sempozyumu
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
21. Ekolojik Planlama Açısından Sulak Alanların Korunmasının Önemi
WWF Beyşehir Gölü’nün Akılcı Kullanımına Doğru Çalıştayı Takip Toplantısı
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
22. Beyşehir Gölü Havzası Yönetim ve Planlaması
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü 2010-2011 Güz Yarıyılı Proje V–Kentsel Gelişim Planlama Atölyesi Çalıştayı
YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. Gökgöl Sosyolojik Araştırmaları
Gökgöl (Kulu, Kozanlı) Sulak Alan Yönetim Planlaması Kursu
YAVUZ FADİM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. The Use of Swot and AHP Integration to Incorporate Stakeholder Preferences into Watershed Management
Bena 2012 Istanbul Conference-Sustainable Landscape Planning and Safe Environment
YAVUZ FADİM, BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Use of Swot and Analytic Hierarchy Process Integration as a Participatory Decision Making Tool in Watershed Management
6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013)
YAVUZ FADİM, BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Stakeholder Participation to Watershed Management Case of Beyşehir Lake Basin
3rd International Geography Symposium
YAVUZ FADİM, BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. A Case Study for Evaluation of Ecotourism Approach Basin of Lake Beysehir Konya
International Congress on Coastal and Marine Tourism Development, Impacts and Management
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM, GÜNDÜZ ELİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Havza Planlaması Yaklaşımının Beyşehir Gölü Örneğinde İrdelenmesi
11. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Conserving Wetlands by Watershed Management Sample of Lake Beysehir Konya
International Conference on Environment: Survival and Sustainability
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM, GÜNDÜZ ELİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. A Contingent Valuation Approach to Community Based Watershed Management CBWM in Beyşehir Lake Basin
50th European Congress of the Regional Science Association International-Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy
YAVUZ FADİM, BAYCAN LEVENT TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. Participatory Watershed Management Analytic Hierarchy Approach 19 23 September 2011 İstanbul Turkey Proceedings Abstract
First International Sustainable Watershed Management (SuWaMa) Conference
YAVUZ FADİM, BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Çevre Planlama Açısından Sulak Alanların Korunmasının Önemi Üzerine Bir Araştırma Türkiye Örneği
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Evaluation of the Success Factors in Watershed Management Beyşehir Lake Basın Turkey
International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines
YAVUZ FADİM, BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Kapsamında Sulak Alanların Değerlendirilmesi Beyşehir Gölü Örneği
I.Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Doğal Çevre Koruma Öncelikli Bir Eylem Alanı Beyşehir Gölü
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Burdur Gölü Sulak Alanının Korunmasında Kentsel Arazi Kullanım Politikalarının Değerlendirilmesi
Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu-Kentleri Korumak Savunmak
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM, ALKAN MEŞHUR H FİLİZ, YENİCE M SERHAT, YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Entegre Havza Yönetiminde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanımı Beyşehir Gölü Havzası Örneği
I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu
YAVUZ FADİM, BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Beyşehir Gölü nün Sürdürülebilir Kullanımı Konusuna Havza İnsanının Yaklaşımı
I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Koruma Planlama İlişki sizliği Gelibolu da Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Karşı Müdahaleler
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu: Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe
MEŞHUR M ÇAĞLAR, TOPÇU MEHMET, YAVUZ ÖZDEMİR FADİM, YENİCE M SERHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Urban Regeneration Strategies in Historical City Center of Beysehir Konya Turkiye
14th International Planning History Society Conference-Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM, ALKAN MEŞHUR H FİLİZ, YENİCE M SERHAT, YAVUZ ÖZDEMİR FADİM, LEVEND SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Beyşehir Gölü Kıyısında Turizm Gelişmesine Yerel Halk Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM, GÜNDÜZ ELİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Evaluation of Konya Urban Macroform as Part of Water Sensitive Urban Design
BALWOIS 2010 International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM, AYAZ BOZDAĞ AYLA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. Evaluation of the Land Use Decisions to Coastal Areas Protection a Case Study in Mudanya Bursa
BALWOIS 2010 International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM, ALKAN MEŞHUR H FİLİZ, YENİCE M SERHAT, YAVUZ FADİM, LEVEND SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Stakeholder based Decision Making in Integrated Watershed Management
New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World: 51st European Congress of the Regional Science Association International
YAVUZ FADİM, BAYCAN TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Collaborative and Integrated Watershed Management CIWM Evaluation of Critical Success Factors in Beyşehir Lake Basin
BALWOIS 2010 International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support
YAVUZ ÖZDEMİR FADİM, BAYCAN LEVENT TÜZİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce