Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ FADİM YAVUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : fadimyavuz@erbakan.edu.tr
Dersler
1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ-BAHAR
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
2. ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
3. HAVZA ÖLÇEĞİNDE PLANLAMA
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
4. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
5. PLANLAMA STÜDYOSU 4
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
6. KENT EKOLOJİSİ
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
7. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ-GÜZ
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
8. SBP 209 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
9. SBP 211 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
10. SBP 201 PLANLAMA STÜDYOSU 3
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
11. Şehirsel Politikalar
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
12. Kentsel Yaşam Kalitesi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
13. Planlamada İstatistik
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
14. PLANLAMA STÜDYOSU 4
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
15. PLANLAMA STÜDYOSU 4
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
16. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
17. SBP 211 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
18. SBP 209 Fiziksel Çevre Kontrolü
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
19. SBP 209 Fiziksel Çevre Kontrolü
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
20. SBP 201 Planlama Stüdyosu 3
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
21. 1212621 Planlama Stüdyosu 6
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
22. 1212521 Planlama Stüdyosu 5
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
23. 1212621 Planlama Atölyesi-III
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
24. 1212521 Planlama Atölyesi- III
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
25. Kentleşme-Ekoloji İlişkisi (Selçuk Üniv.)
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
26. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN PLANLAMA ARAÇLARI
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
27. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN PLANLAMA ARAÇLARI
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
28. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN PLANLAMA ARAÇLARI
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
29. Suya Duyarlı Tasarım ve Planlama
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
30. Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
31. Planlama Stüdyosu 4
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
32. Şehirsel Büyüme ve Yayılma Yönetimi
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
33. Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
34. Fiziksel Çevre Kontrolü
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
35. Planlama Stüdyosu 3
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
36. Planlama Stüdyosu 4 (Selçuk Üniv.)
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
37. Planlama Stüdyosu 4 (Selçuk Üniv.)
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
38. Plancılar İçin İstatistik
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
39. Plancılar İçin İstatistik
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
40. Planlama Stüdyosu 3 (Selçuk Üniv.)
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
41. Planlama Stüdyosu 3 (Selçuk Üniv.)
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
42. Planlamada Katılımcı Yaklaşımlar
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
43. Tasarım Teknikleri
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
44. Temel Tasarım Atölyesi
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
45. Planlama Atölyesi- I
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe