Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ FADİM YAVUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : fadimyavuz@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Use of Swot and Analytic Hierarchy Process Integration as a Participatory Decision Making Tool in Watershed Management
YAVUZ FADİM,BAYCAN TÜZİN
Uluslararası
Hakemli
2013
2. Tarihi Kent Dokusu Kapsamında, İçerişehir (Beyşehir) Yerleşmesinin İrdelenmesi
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,YAVUZ FADİM
Uluslararası
Hakemli
2017
3. Urban sprawl: An empirical analysis for Konya Province-Turkey
YAVUZ FADİM
Uluslararası
Hakemli
2021
4. Evaluation of the Success Factors in Watershed Management Beyşehir Lake Basın Turkey
YAVUZ FADİM,BAYCAN TÜZİN
Uluslararası
Hakemli
2013
5. AHP and GIS based land suitability analysis for Cihanbeyli Turkey County
BOZDAĞ AYLA,YAVUZ FADİM,Günay Aslı Süha
Uluslararası
Hakemli
2016
6. Application of Combined Analytic Hierarchy Process AHP and SWOT for integrated watershed management
YAVUZ FADİM,BAYCAN TÜZİN
Uluslararası
Hakemli
2014
7. Critical Success Factors for Collaborative and Integrated Watershed Management CIWM of Beyşehir Lake
YAVUZ FADİM,BAYCAN TÜZİN
Uluslararası
Hakemli
2015
8. Stakeholder Participation to Watershed Management A Case Study From Beyşehir Lake Basin
YAVUZ FADİM,BAYCAN TÜZİN
Uluslararası
Hakemli
2015
9. Osmanlı Devleti nin İskan Siyaseti
YAVUZ FADİM
Ulusal
Hakemli
2002
10. Osmanlı Dönemi Çarşı ve Pazarlarının Şehrin Fiziki Yapısına Etkileri
YAVUZ FADİM
Ulusal
Hakemli
2002
11. Osmanlı da Açık Mekanlar
YAVUZ FADİM
Ulusal
Hakemli
2002
12. Osmanlıda Şehir Mimarları
YAVUZ FADİM
Ulusal
Hakemli
2002
13. Ahilik
YAVUZ FADİM
Ulusal
Hakemli
2002
14. Osmanlı Devleti nde Esnaf Teşkilatı
YAVUZ FADİM
Ulusal
Hakemli
2002