Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ FADİM YAVUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : fadimyavuz@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Beyşehir Gölü Alt Havzası nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi Çalışması Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü SUEN Selçuk Üniversitesi
Beyşehir Gölü Alt Havzası nda havza bazında su yönetimi ile ilgili mevzuattan ve kurumların bakış açıları ile uygulamalarından kaynaklanan sorunların tespit edilerek ulusal su politikasına temel oluşturucak havza bazında su politikalarına ilişkin boşluk analizinin güçlü ve zayıf yönler gerçekleştirilmesi projenin ana hedefidir Bu amaçla Konya Kapalı Havzası nda yer alan Beyşehir Gölü Alt Havzası nda boşluk analizi çalışmaları gerçekleştirmiş olup havzalarda ilgili paydaşlarla yapılan görüşmeler ile mevzuattan kaynaklanan ve kurumların görev konularına giren su yönetimi ile ilgili çakışan hususlar tespit edilmiştir Ayrıca halihazırdaki verilerle havzadaki yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının mevcut durumu karşılaştığı sorunlar ortaya konarak sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışı çerçevesinde çözüme yönelik stratejiler oluşturulmuştur
Tamamlandı
Aktif
2. Beyşehir Gölü ve Karacaören I 2 Baraj Gölleri Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi -5118602 (ÇTÜE.13.145)
Özel Hüküm Belirleme Projesi
Tamamlandı
Aktif
4. Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Bir Model Önerisi KAMAG 108G173 108G187 Projesi
Kırsal Alan Planlaması
Tamamlandı
Aktif
5. Katılımcı Havza Planlaması ve Yönetimi Beyşehir Gölü Havzası nda Kritik Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Doktra Tez Projesi Havza Yönetimi
Tamamlandı
Aktif
6. Kulu Kozanlı Gökgöl Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi
Sulak Alanlar
Tamamlandı
Aktif