Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ FADİM YAVUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : fadimyavuz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Kentsel mekanda açık-yeşil alanların çevre kalitesi açısından değerlendirilmesi
ELİF KISAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
2. Koruma amaçlı imar planı ve alan yönetim planı entegrasyonunun değerlendirilmesi: Bergama örneği
MUSTAFA RAHMAN ÖNCÜER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
3. Yaşanabilir Kentsel Alanlar Oluşturmada Mahalle Ölçeğinde Planlamanın Önemi: Konya Örneği
FATİHA NUR TERLEMEZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
4. Üniversitelerin Kent Ekonomisine Katkılarını Arttırmada Misyon Farklılaşması ve Uzmanlaşmanın Önemi
AYŞENUR BİNDAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
5. Eğitim Alanlarının Sürdürülebilir Planlama ve Tasarım Açısından Değerlendirilmesi: Tokat Örneği
NEZİHA BİLGE AKAEVREN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
6. Akıllı Şehir Performans Değerlendirmesi: Bandung (Endonezya) Örneği
AFINA SHOLIHAT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021