Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ŞÜKRÜ NAİL GÜNER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : snguner@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Otoimmun Bulgularla Prezente Olan Primer İmmun Yetmezlikli Hastalarımız
6. Klinik İmmünoloji Kongresi
KAPAKLI HASAN,GÜL YAHYA,HAZAR SAYAR ESRA,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. IgE mediated food allergy among infants and young children: single center experience
Food Allergy and Anaphylaxis 2020
BÜYÜKKAYA ZEYNEP,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KAPAKLI HASAN,GÜL YAHYA,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Food Allergy
TUMS 32nd International congress
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. DOCK8 Eksikliği Olan 20 Hastanin Klinik, İmmünolojik Özellikleri, Izlem ve Tedavi Sonuçları
26.Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi
HASKOLOĞLU ZEHRA ŞULE,İSLAMOĞLU CANDAN,BASKIN AVNİYE KÜBRA,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KELEŞ SEVGİ,KENDİRLİ TANIL,DOĞU ESİN FİGEN,İKİNCİOĞULLARI KAMİLE AYDAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Lökosit adezyon defekti (LAD): Klinik bulgular, tedavi ve izlem
4.KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ
Bal Sevgi Köstel,HASKOLOĞLU ZEHRA ŞULE,İSLAMOĞLU CANDAN,AYTEKİN CANER,YILDIRAN ALİŞAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,YÜKSEK MUTLU,ŞIKLAR ZEYNEP,DOĞU ESİN FİGEN,İKİNCİOĞULLARI KAMİLE AYDAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Influenza Infection in Infants Under 1 Year of Age
ULUSLARARASI 1. RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
GENÇELİ MUSTAFA,METİN AKCAN ÖZGE,PEKCAN SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. An Immunodeficiency May Be Detected in A Patient with Cystic Fibrosis: A CaseReport
1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi
YILMAZ DAĞLI HATİCE,PEKCAN SEVGİ,REİSLİ İSMAİL,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Influenza Infection in Infants Under 1 Year of Age
1.Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi
GENÇELİ MUSTAFA,METİN AKCAN ÖZGE,PEKCAN SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. POST ENFEKSIYOZ BRONŞIOLITIS OBLITERANS OLGULARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULIN TEDAVISININ KLINIĞE YANSIMASI
POST ENFEKSIYOZ BRONŞIOLITIS OBLITERANS OLGULARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULIN TEDAVISININ KLINIĞE YANSIMASI
KAPAKLI HASAN,PEKCAN SEVGİ,kibar büşra soydan,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. The approach to a child with recurrent infection: Therapy
ESID j Project
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Primer İmmün Yetmezliklerde İmmunglobulin tedavisi
International RUMI Pediatric Congress
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. İmmün yetmezliklerde tedavi yaklaşımı
26. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Olgularla anafilaksi tanı ve tedavisi
ÇOCUK ALERJİ SEMPOZYUMU
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
28. Çocuklarda astım tedavisi
Dünya Astım Günü02
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
37. ÖZLÜK HAKLARIMIZ: UZMANLIK ALANI İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARIMIZ
26. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. FABRY HASTALIĞINDA T VE NK HÜCRE ALT TİPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
36.Ulusal Nefroloji Kongresi
TÜRKMEN KÜLTİGİN,KARASELEK MEHMET ALİ,BALOĞLU İSMAİL,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,REİSLİ İSMAİL,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KELEŞ SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Natural Killer Subsets in Patients with Fabry Disease
ASN Kİdney Week
TÜRKMEN KÜLTİGİN,KARASELEK MEHMET ALİ,BALOĞLU İSMAİL,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,REİSLİ İSMAİL,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KELEŞ SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. RFLP Yöntemi ile Tanı Alan Artemis Olgusu
5.Klinik İmmünoloji Kongresi
Bal Gülnur Gülüzar,KARASELEK MEHMET ALİ,REİSLİ İSMAİL,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Akut Lenfoblastik Lösemi Ve Artemis Gen Defektli Olgu Sunumu
5. Klinik İmmünoloji Kongresi
KAPAKLI HASAN,KARASELEK MEHMET ALİ,KAYA AYNUR,GÜL YAHYA,HAZAR SAYAR ESRA,TOKGÖZ HÜSEYİN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. kliniği ağır seyreden kistik fibrozis hastalarında immünglobülin tedavisinin kliniğe yansıması
4. Klinik İmmünoloji Kongresi
KİBAR BÜŞRA SULTAN,PEKCAN SEVGİ,KAPAKLI HASAN,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Kistik fibrozis hastalarının retrospektif olarak immünolojik incelemesi
4. Klinik İmmünoloji Kongresi
PEKCAN SEVGİ,KİBAR BÜŞRA SULTAN,KELEŞ SEVGİ,KAPAKLI HASAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. İmmün Disregülasyonu Olan Hastalarımızda Foxp3 Ekspresyonunun Akımsitometrik Olarak Değerlendirilmesi
Uluslararası 4.Klinik İmmünoloji Kongresi
PEKCANDANOĞLU TUĞBA ESRA,KELEŞ SEVGİ,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KAPAKLI HASAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. Diagnosis nad treatment of primary immunodeficiency
Batman J Preject meeting
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Hangi İmmün Yetmezliklerde IG tedavisi
. Klinik İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. DCLRE1C(ARTEMIS) mutations causing different phenoyypes of immunodeficiency
The Isil Barlan Symposium on primary immunodeficiency in Turkey
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Ağır Kombine/Kombine İmmün Yetmezlikli Hastalarda CD4/CD45RA/CD31 (RTE) Hücre Düzeylerinin Belirlenmesi
Uluslararası Katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi
KAPAKLI HASAN,KELEŞ SEVGİ,Pekcanoğlu Tuğba Esra,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,KARASELEK MEHMET ALİ,Keyik Selda,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Detection of Intrauterine DCLRE1C (Artemis) Mutation
18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies
KARASELEK MEHMET ALİ,KAPAKLI HASAN,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KURAR ERCAN,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. IgM Yüksekliğinin Eşlik Ettiği Artemis Gen Defekti
Uluslararası Katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi
KAPAKLI HASAN,HAZAR SAYAR ESRA,ELDENİZ FADİME CEYDA,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KARASELEK MEHMET ALİ,Grimbacher Bodo,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Hiper IgE Kliniğinde Gelen RLTPR Eksikliği: Olgu Sunumu
Uluslararası Katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi
KAPAKLI HASAN,Erden Muhammed Furkan,HAZAR SAYAR ESRA,KARASELEK MEHMET ALİ,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,Chatila Talal A,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Farklı Primer İmmün Yetmezliklerde T Hücre Alt Gruplarının Değerlendirilmesi
Uluslararası Katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi
ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,KELEŞ SEVGİ,KAPAKLI HASAN,KARASELEK MEHMET ALİ,Pekcandanoğlu Tuğba Esra,Keyik Selda,Bozkur Alan Havva,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. CD3 Gamma Eksikliği Olan Hastalarda T Hücre Alt Gruplarının Değerlendirilmesi
Uluslararası Katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi
ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,KELEŞ SEVGİ,Bozkur Alan Havva,KAPAKLI HASAN,KARASELEK MEHMET ALİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,ÇALIŞKAN ÜMRAN,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. CD19 Mutasyonunun PZR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi: Olgu Sunumu
Uluslararası Katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi
KARASELEK MEHMET ALİ,KAPAKLI HASAN,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KURAR ERCAN,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Artemis Ekspresyonunun Gerçek Zamanlı PZR Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Uluslararası Katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi
KARASELEK MEHMET ALİ,EROĞLU CANAN,KAPAKLI HASAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KELEŞ SEVGİ,KURAR ERCAN,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. AD-HIES: STAT3 Mutasyonlu İki Kardeş Olgu
3. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ
HAZAR SAYAR ESRA,KAPAKLI HASAN,ARSLAN YEŞİM,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,chalita Thalal,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. LRBA Protein Ekspresyonun Akımsitometrik Olarak Değerlendirilmesi
3. KLİNİK iMMÜNOLOJİ KONGRESİ
KEYİK SELDA,pekcandanoğlu Esra,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,KARASELEK MEHMET ALİ,KELEŞ SEVGİ,HAZAR SAYAR ESRA,KAPAKLI HASAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. LRBA Eksikliği: Farklı klinik prezentasyonla başvuran iki olgu
3. Klinik İmmünoloji Kongresi
HAZAR SAYAR ESRA,SAYAR ERSİN,YÜCEL AYLİN,KAPAKLI HASAN,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,GRIMBACHER BODO,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. İnflamasyonun Fazla Olduğu Kistik Fibrozisli Hastada İmmunglobulin Tedavisi
İnflamasyonun Fazla Olduğu Kistik Fibrozisli Hastada İmmunglobulin Tedavisi
PEKCAN SEVGİ,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. Diagnosis and treatment of Primary ImmunodeficiencyDiagnosis of PID
J project Konya
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
İngilizce
61. Makrofaj Aktivasyon Sendromu ile tanı alan Kronik Granülomatöz Hastalık olgusu
3. Klinik İmmünoloi Kongresi
KAPAKLI HASAN,HALAT ELİF,HAZAR SAYAR ESRA,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,ATAŞ BÜLENT,KELEŞ SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. OR-Hiper IgE Sendromu:STK4 eksikliği olan 3 Olgu
3. Klinik İmmünoloji Kongresi
KAPAKLI HASAN,KELEŞ SEVGİ,HAZAR SAYAR ESRA,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL,chalita Thalal,Notarangelo Luigi
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
63. DOCK8 Protein Ekspresyonunun Akımsitometrik Olarak Değerlendirilmesi
3. Klinik İmmünoloji Kongresi
pekcandanoğlu Esra,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,keyik Selda,KARASELEK MEHMET ALİ,KELEŞ SEVGİ,HAZAR SAYAR ESRA,KAPAKLI HASAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. Diagnosis and Treatment of Primary Immunodeficiency (PID):Treatment of Primary Immunodeficiency (PID)
VAN J PROJECT MEETING
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
İngilizce
66. PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HEMŞİRELİĞİ KURSU:SC ve IVIG tedavisi ve komplikasyonları
3. Klinik İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Panel: Allerji ve İmmünoloji kliniklerinde bürokratik sorunlar ve çözüm yolları
XXIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Allerji ve İmmünolojiye Giriş: Allerji ve İmmünolojide Temel kavramlar
XXIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
69. DOCK8 Protein Ekspresyonunun Akım Sitometrik Olarak Değerlendirilmesi
3. Klinik İmmünoloji Kongresi
Pekcandanoğlu Tuğba Esra,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,Keyik Selda,KARASELEK MEHMET ALİ,KELEŞ SEVGİ,HAZAR SAYAR ESRA,KAPAKLI HASAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
70. IgM Yüksekliğinin Eşlik Ettiği Primer İmmün Yetmezlik Olgularımız: Tek Merkez Deneyimi
12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Allerji ve Astım Kongresi
HAZAR SAYAR ESRA,KAPAKLI HASAN,KELEŞ SEVGİ,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,KARASELEK MEHMET ALİ,BERDELİ AFİG,Van Der Burg Mirjam,Grimbacher Bodo,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
71. Adenosine deaminase deficient patients Single center experience
17th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,HAZAR SAYAR ESRA,KELEŞ SEVGİ,ÇALIŞKANER AHMET ZAFER,YEŞİLİPEK MEHMET AKİF,İKİNCİOĞULLARI KAMİLE AYDAN,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. IL 10 RECEPTOR DEFICIENT 3 CASE WITH INFANTILE SERIOUS BLODDY DIARRHEA
17th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2016)
HAZAR SAYAR ESRA,YÜCEL AYLİN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,Gloker Erik,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
73. Health related quality of life in patients with primary immunnodeficiencies using subqutaneous immunglobulin
17th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies
REİSLİ İSMAİL,HAZAR SAYAR ESRA,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,YILMAZ SAVAŞ,BİLGİÇ AYHAN,KELEŞ SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
74. Olgularla ağır kombine immün yetmezliğe yaklaşım
Klinik İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
75. Hiper IgE Sendromlu Iki Olguda Anti IgE Uygulamasi
1.Klinik Immunoloji Kongre
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,HAZAR SAYAR ESRA,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
76. Antikor eksikliğinde immünoglobulin tedavisi IVIG
I. Klinik İmmünoloji Kongresi
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
77. DOCK8 eksikliği ve Rhodococcus enfeksiyonu Vaka sunumu
1.Klinik Immunoloji Kongre
GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,DOĞAN METİN,HAZAR SAYAR ESRA,KELEŞ SEVGİ,mine Kıraç,GÖKTÜRK BAHAR,ARTAÇ HASİBE,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
78. Bisitopeni ile başvuran yaygın değişken immün yetmezlik olgusu
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Sayar Esra Hazar, Şahinkaya Şahika, Güner Şükrü Nail, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
79. Lökosit Adezyon Tip 1 olgusu
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Güner Şükrü Nail, Sayar Esra Hazar, Emiroğlu Melike, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
80. Göz bulguları ile gelenve erken tanı alan kronik granülamatöz hastalık olgusu
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Sayar Esra Hazar, Güner Şükrü Nail, Kıraç Mine, Emiroğlu Melike, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
81. Erken tanı alan agamaglobulinemi olgusu
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Güner Şükrü Nail, Sayar Esra Hazar, Ağartıcı Mukaddees Dane, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
82. Toksik epidermal nekroliz tanısı alan hastalarımızın tedavi sonuçları
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Çeliksoy Mehmet Halil, Recep Sancak, Söğüt Ayhan, Güner Şükrü Nail, Öztürk Fazıl, Paksu M Şükrü
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
83. Akan hücre ölçer ve CD34 kök hücre sayımı
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Pekcandanoğlu Tuğba Esra, Keyik Selda, Bilekçelik Şeyma, Hazar Sayar Esra, Güner Şükrü Nail, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
84. 12 18 yaş aralığındaki ortaöğretim öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Akça Gülfer, Öztürk Fazıl, Güner Şükrü Nail, Akça Ünal, Söğüt Ayhan, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
85. Arıcılarda venom alerjisi reaksiyonlarının değerlendirilmesi ve alternatif tedavi yöntemleri
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Çeliksoy Mehmet Halil, Recep Sancak, Söğüt Ayhan, Güner Şükrü Nail
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. Herediter anjioödem tanılı hastalarımızın değerlendirlmesi
XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 2013.
Sayar Esra Hazar, Güner Şükrü Nail, Götürk Bahar, Kıraç Mine, Keleş Sevgi, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
87. Çocuklarda ve ergenlerde tik ve obsesif kompulsif bozukluklar ile alerjik hastalıkların ilişkisi
XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2012.
Güner Şükrü Nail, Karabekiroğlu Koray, Baykal Saliha, Kılıç Mehtap, Yüce Murat, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
88. Hışıltılı çocuklarda vitamin D düzeyinin değerlendirilmesi
XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2012
Demirel SOner, Güner Şükrü Nail, Çeliksoy Mehmet Halil, Bedir Abdülkerim, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
89. D vitamini yetersizliği olan astımlı çocukların periferik kan monomükleer hücrelerinde glukokortikoid reseptör ve gen ekspresyonlarının değerlendirilmesi
XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2012.
Güner Şükrü Nail, Gülten Sedat, Kılıç Mehtap, Bedir Abdülkerim, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
90. Çocuk alerji polikliniğinde izlenen hastaların kullandığı alternatif tedavi yöntemleri
XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2010
Güner Şükrü Nail, Kılıç Mehtap, Yıldıran Alişan, Öztürk Fazıl, Sancak recep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
91. Samsun ili kreş ve anaokulu çocuklarındaki Besin alerji prevalansı
XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2010
Barlık Faruk, Güner Şükrü Nail, Kılıç Mehtap, Özfındık Meral, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
92. Allerji kliniğine başvuran hastalarında deri prik testi ile total Ig E eozinofil ilişkisinin değerlendirilmesi
XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2010
Aykut Satı, Kılıç Mehtap, Güner Şükrü Nail, Öztürk Fadıl, Yıldıran Alişan, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
93. Lane Hamilton Sendromu Olgu Sunumu
6. Ulusal Solunum yolu hastalıkları kongresi. İstanbul, 2010.
Paksu Şule, Paksu Şükrü, Kılıç Mehtap, Güner Şükrü Nail, Kalaycı Ayhan Gazi, Sancak Recep, Öztürk Fazıl
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
94. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu Tanısal parametreler ve sonuçların değerlendirilmesi
6. Ulusal Solunum yolu hastalıkları kongresi. İstanbul, 2010.
Paksu Şule, Paksu Şükrü, Kılıç Mehtap, Güner Şükrü Nail, Sancak Recep, Öztürk Fazıl
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
95. Toksik epidermal nekroliz IVIG verelim mi
XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2009
Paksu Şükrü, Kılıç Mehtap, Aşılıoğlu Nazik, Güner Şükrü Nail, Paksu Şule, Öztürk Fazıl, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
96. İnatçı psikojenik hapşırık Olgu sunumu
XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2009
Güner Şükrü Nail, Gökçen Cem, Göktürk Bahar, Topal Özgül
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
97. Bilateral subkapsüler katarakt olgusu Allerji ilaçlarını doğru kullanıyor muyuz
XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2009
Güner Şükrü Nail, Kılıç Mehtap., Boyraz Selçuk, Yurdakul Emine, Akyol Şule, Öztürk Fadıl, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
98. Nadir bir hırıltı nedeni Laringeal polip
XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2009
Kılıç Mehtap, Güner Şükrü Nail, Atmaca Sinan, Sancak Recep, Öztürk Fazıl
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
99. Otoimmün hastalıklar atopi ve alerjik hastalıklardan koruyor mu
XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2009
Kılıç Mehtap, Paksu Şule, Güner Şükrü Nail, Uçantürk Ahmet, Kara Cengiz, Sancak recep, Öztürk Fazıl
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
100. Konyada okul çağı çocuklarda astım ve alerjik hastalıkların sıklığı
XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 2009
Güner Şükrü Nail, Göktürk bahar, Özkiraz Servet, Kılıç Mehtap
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
101. Şiddetli miyalji ve kas krampları ile seyreden cıva zehirlenmesi Vaka sunumu
43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum, 2007
Melek Engin, Güner Şükrü Nail, Küçükçelik Yasemin, Baskın Esra
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
102. Yenidoğan döneminde idrar örneklerinden izole edilmiş toplum kaynaklı rgam negatif mikroorganzimaların antibiyotik duyarlılıkları
43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum, 16-20 Mayıs 2007
Güner Şükrü Nail, Melek Engin, Göktürk Bahar, Şerefhanoğlu Kıvanç, Baskın Esra
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
103. Aktinomiçeş nedenli apandisit Çocukluk çağında çok ender bir olgu sunumu
50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2006
Yiğiter Murat, Kıyıcı Halil, Güner Şükrü Nail, Yıldırım Erkan, Arda İlhan Serdar, Hiçsönmez Akgün
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
104. PFAPA Sendromu Periyodik Ateşin Nadir Nedeni
42.Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 2006
Güner Şükrü Nail, Göktürk Bahar, Küçükçelik Yasemin, Baskın Esra
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
105. In vitro fertilizasyon sonucu doğan bir kız çocukta Xq13q25 duplikasyonu ve klinik bulgular
50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2006
Güner Şükrü Nail, Sürmeli Özge, Derbent Murat, Göktürk Bahar
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
106. İkizden ikize transüzyon prematüre retinopatisi için bir risk faktörü mü
50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2006
Özkiraz Servet, Gökmen Zeynel, Güner Şükrü Nail., Tarcan Aylin
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
107. İnhale budesonid sonrası posterior subkapsüler katarakt gelişen bir bronkopulmoner displazi olgusu
50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2006
Özkiraz Servet, Gökmen Zeynel, Borazan Mehmet, Güner Şükrü Nail, Tarcan Aylin
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
108. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüretral reflü
50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2006
Güner Şükrü Nail, Kavakçı Umut., Özkiraz Servet, Şerefhanoğlu Kıvanç, Yiğiter Murat, Baskın Esra
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
109. İdrar örneklerinden izole edilen toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları
50. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2006
Güner Şükrü Nail, Şerefhanoğlu Kıvanç., Göktürk Bahar, Gökmen Zeynel, Özkiraz Servet, Baskın Esra
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
110. Parsiyel Sitokrom C Oksidaz Eksikliği Olgu Sunumu
42. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 2006
Küçükçelik Yasemin, Erol İlknur, Alehan Füsun, Güner Şükrü Nail, Götürk Bahar, Güçer Şafak
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
111. Niemann Pick Tip B Hastalığında Radyoloji Bulguları Olgu Sunumu
48. Milli Pediatri Kongresi Samsun, Eylül 2004
Göktürk Bahar, Gökdemir Mahmut, Güner Şükrü Nail, Ocak İclal, Gökmen Zeynel, Sakallı Hale, Özbek Namık
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
112. Congenital Self healing Histiositozis Hashimoto Pritzker Variant Olgu Sunumu
48. Milli Pediatri Kongresi Samsun, Eylül 2004
Gökmen Zeynel, Tarcan Aylin, Gökdemir Mahmut, Güner Şükrü Nail, Saray Y, Kıyıcı Halil, Gürakan Berkan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
113. Ağır metabolik asidoz ve intrakranial kanama ile ortaya çıkan molibden kofaktör eksikliği
47. Milli Pediatri Kongresi; İstanbul, 2003
Tekşam Özlem, Yurdakök Murat, Coşkun Tuncer, Güner Şükrü, İnan Ebru
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
114. Yenidoğanda asepromazin toksitesi Bir vaka takdimi
47. Milli Pediatri Kongresi; İstanbul, 2003
Korkmaz Ayşe, Canpolat Emre, Güner Şükrü, Yurdakök Murat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
115. A new manifestation of the immune abnormality in Kabuki Syndrome
XIV th Meeting of the European Society for Immunodeficiencies
Kılıç Mehtap, Güner Şükrü Nail, Yılmaz O, Uğur Gönül, Duru Feride, Yıldıran Alişan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
116. The presentation of severe primary antibody deficient patients of our pediatric immunology clinic fort he first two years
XIV th Meeting of the European Society for Immunodeficiencies
Yıldıran Alişan, Aynacı Eser, Kılıç Mehtap, Güner Şükrü, Sancak Recep, Doğu Fiğegen, İkinciloğulları Aydan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
117. Education and PID awareness ampnog medical students
European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2014. Cophenhagen, Denmark, 2014
Reisli Nerin, Güner Şükrü Nail, Hazar Sayar Esra, Reisli ismail
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
118. Eye findings of chronic granulamatous disease Case report
European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2014. Cophenhagen, Denmark, 2014
Hazar Sayar Esra, Güner Şükrü Nail, Emiroğlu M, Köker M Yavuz, Reisli ismail
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
119. Would mean platelet volume platelet count ratio be used as a novel formula to predict 22q11 2 deletion syndrome
European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2014. Cophenhagen, Denmark, 2014
Göktürk Bahar, Güner Şükrü Nail, Kara Reyhan, Kıraç Mine, Keleş Sevgi, Artaç Haibe, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
120. Bruton disease diagnosed with cervical abscess in early infancy
European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2014. Cophenhagen, Denmark, 2014
Güner Şükrü Nail, Hazar Sayar Esra, Yin NG, Reisli ismail
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
121. Evaluation of the gucocorticoid receptor alpha and beta gene expression levels of the perimononuclear cells for vitamin D insufficient children
Congress European Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization. Milan, ITALY, 2013
Güner Şükrü Nail, Sancak Recep, Gülten Sedat, Kılıç Mehtap, Bedir Abdülkerim
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
122. New prognostic laboratory parameters and use of intravenous immunglobulin G replacement for severe H1N1 infections 15th meeting of European Society of Immunodeficiency
15th meeting of European Society of Immunodeficiency. Florence, ITALY, 2012.
Göktürk Bahar, Pekcan Sevgi, Emiroğlu M, Keser Melike, Kıraç Mine, Keleş Sevgi, Güner Şükrü Nail, Artaç Hasibe, Reisli İsmail
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
123. Complementary and alternative medicine in children with allergic diseases
30 th Cogress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
Güner Şükrü Nail, Kılıç Mehatp, Öztürk Fazıl, Yıldıran Alişan, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
124. Impact of laryngopharngeal and gastroesophageal reflux on asthma control and the predictive value of symptoms and laryngeal findings in children with asthma
30 th Cogress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
Kılıç Mehtap, Öztürk Fazıl, Kırmemiş Özlem, Atmaca Sinan, Güner Şükrü Nail, Çaltepe Gönül, Sancak Rwcep, Kalaycı Ayhan Gazi
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
125. The prevalence of the food allergy in nursery and kindergarten students
30 th Cogress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
Barlık Faruk, Güner Şükrü Nail, Kılıç Mehtap, BArlık Meral, Öztürk Fazıl, Yıldıran Alişan, Sancak Recep
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
126. Phenotypic comparison of two patients with x chromosome abnormalities dupxp vs dupxq Chromosome Research
European Cytogenetics Conference (6th ECC)
Özer O, Yilmaz Z, Derbent M, Güner S, Şahin FI
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
127. Evaluation of serum G CSF levels in infants of preeclamptic mothers
XIIth National Congress of Neonatology
Guner Şükrü, Yiğit Sule, Çetin Mualla, Yurdakök Murat, Tekinalp Güntekin
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce