Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ŞÜKRÜ NAİL GÜNER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : snguner@erbakan.edu.tr
Projeler
1. İSPAT: İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA) Tanısı Almış, İleri Hidrolize Mama İleBeslenen Bebeklerde Büyüme ve Beslenme Uyumu Takip Çalışması
İnek sütü alerjisi olan çocuklarda hidroliz ürünün etkinliği
Devam Ediyor
Aktif
2. CHAPLE hastalığının endemik olduğu öngörülen yörelerde hastalık taraması
Tamamlandı
Aktif
3. Lenfosit Homeostazı ve Programlanmış Hücre Ölümüne ilişkin Genetik Hastalıklar için Tarama Protokolü
Devam Ediyor
Aktif
4. Doğal İmmün Sistem defektleri, kombine immün yetmezlikler ve immün disregülasyonla giden primer immün yetmezliklerin genetik ve immünolojik yöntemlerle araştırılması
Doğal İmmün Sistem defektleri, kombine immün yetmezlikler ve immün disregülasyonla giden primer immün yetmezliklerin genetik ve immünolojik yöntemlerle araştırılması
Devam Ediyor
Aktif
5. Ağır Kombine ve Kombine İmmün Yetmezlik Tanılı Hastalarda DCLRE1C (ARTEMIS)’nin Ekzon 3 ve Ekzon 14’deki Mutasyonlarının Belirlenmesi
Tamamlandı
Aktif
6. İmmün yetmezliği sendromu olan pediatrik hastaların immünolojik ve genetik tanımlanması çok merkezli uluslararası çalışma
Devam Ediyor
Aktif
7. Sistemik yangısal yanıtlı vakalarda hipotalamo pituter aks fonksiyon değişiklikleri ve klinik seyir tedaviye yanıtına etkileri
Tamamlandı
Aktif