Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ŞÜKRÜ NAİL GÜNER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : snguner@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
4. PFAPA sendromu olan hastaların klinik ve laboratuvarlarının retrospektif olarak incelenmesi
ZEHRA KÜÇÜKOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
5. İmmün yetmezliklerden sendromik immün yetmezliklerin klinik ve laboratuar olarak değerlendirilmesi
MUSTAFA SAİT YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
6. IgE aracılı besin alerjili çocuk hastaların retrospektif değerlendirilmesi
EDA ZEYNEP BÜYÜKKAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019