Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ RESUL YILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : resulyilmaz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Yeni Tip Koronovirus (Covid-19) İle Enfekte Gebede Sezeryan İle Doğum İçin Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020)
YILMAZ RESUL, KILIÇ FATMA, ARICAN ŞULE, HACIBEYOĞLU GÜLÇİN, SÜSLÜ HALİME, KOYUNCU MUSTAFA, TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi Uygulamasında Ketamin ve Dexmedetomidin Kullanılan Hastaların Hemodinamik ve Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması
TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
ARICAN ŞULE,YUSİFOV MERVE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Tonsil Kanseri Tanılı Hastada Zor Havayolu Deneyimimiz
TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
CİHAN EYÜP FATİH,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,DUŞ SÜMEYYE,ARICAN ŞULE,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. İntrakraniyal Anevrizmanın Endovasküler Tedavisinde Sevofluran Anestezisinin Hemodinamik ve Serebral Arter Çaplarına Etkisi
TARK 2020
ARICAN ŞULE,BAKDIK SÜLEYMAN,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,KOÇ OSMAN,TAVLAN AYBARS,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Ebeveyn Sağlığı Okuryazarlığı Çocukların Preoperatif Anksiyete ve Anestezi Yönetimi Üzerindeki Etkileri
TARK 2020 54. ULUSAL E. KONGRESİ
ARICAN ŞULE,BULUN YEDİYILDIZ MERVE,SARGIN MEHMET,ÇİÇEKCİ FARUK,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,TAVLAN AYBARS
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. NÖROPATİK SIRT AĞRISI İLE PRESENTE TAKAYASU ARTERİTİ: NADİR BİR OLGU
TARK 2020
EREN AYŞE SEDA,YILMAZ RESUL,YÜCE MUHAMMET SAİT,ARICAN ŞULE,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Friedreich Ataksisi Olan Bir Bir Olguda Sugammadeks Kullanımı
48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi - TARK 2014
YILMAZ RESUL,KILIÇASLAN ALPER,TÜRK ŞEYDA,TOSUN OSMAN MÜCAHİT,OTELCİOĞLU ŞEREF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
9. KEPAN Kongresi
GÖK FUNDA,YILMAZ RESUL,YOSUNKAYA ALPER,YARAR NECLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Limb Girdle Muskuler Distrofili Gebede Kombine Spinal Epidural Anestezi
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi - TARK 2015
YILMAZ RESUL,REİSLİ RUHİYE,TOPAL AHMET,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Donepezil Asetilkolinesteraz inhibitörü Kullanan Hastada Anestezi Deneyimimiz
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi- TARK 2015
TOPAL AHMET,ÜSTÜN DAMLANUR,TOMRUK MUSTAFA,YILMAZ RESUL,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Yoğun Bakımda Sebebi Açıklanamayan Ateş Akut Akalküloz Kolesistit Olabilir mi
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi- TARK 2015
ALTUNTAŞ RESUL,GÖK FUNDA,YILMAZ RESUL,YOSUNKAYA ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. A PROBABLE CASE OF MOVEMENT DISORDER (TARDIVE DYSKINESIA) DUE TO DULOXETINE TREATMENT
EUROPAN PAIN FEDERATION EFIC
YILMAZ RESUL,ÜSTÜN DAMLANUR,TUNCER UZUN SEMA,REİSLİ RUHİYE,TÜRK ŞEYDA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
60. A PROBABLE CASE OF PREGABALİN-RELATED REVERSIBLE HEARING LOSS
EUROPAN PAIN FEDERATION EFIC
YILMAZ RESUL,TÜRK ŞEYDA,REİSLİ RUHİYE,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
114. Burkholderia Cepacia’ye Bağlı Hastane Kökenli Pnömoni
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
YAVŞAN DURDU MEHMET,CANER HANİFE,ALTUNTAŞ RESUL,YILMAZ RESUL,AKAR OLCAY,GÖKTEPE MUSTAFA,TEKE TURGUT,UZUN KÜRŞAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe