Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ RESUL YILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : resulyilmaz@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Larenjektomi ve boyun diseksiyonu operasyonlarında preoperatif havayolu anatomisinin ultrasonografik görüntülemesinin zor entübasyonu öngörmedeki yeri
Larenjektomi ve boyun diseksiyonu operasyonlarında preoperatif havayolu anatomisinin ultrasonografik görüntülemesinin zor entübasyonu öngörmedeki yeri
Devam Ediyor
Aktif
2. SARS-CoV-2 Pozitif Hastalarda Tromboelastogram (TEG) ile Koagülasyonun Değerlendirilmesi
SARS-CoV-2 Pozitif Hastalarda Tromboelastogram (TEG) ile Koagülasyonun Değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Aktif
3. Selektif Serotonin Re-Uptake Inhibitörü (SSRI) Kullanan Hastalarda Operasyon Öncesi Trombosit Fonksiyonlarının Tromboelastogram (TEG) ile Değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Aktif
4. Genel Anestezide Adequacy Of Anesthesia Monitörizasyonunun Hemodinami, Derlenme Ve Anestezik İlaç Maliyetine Etkisi
Tamamlandı
Aktif