Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. YÜKSEL DERELİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : ydereli@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Endovascular treatment for aorto-iliac disease
16 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi
DERELİ YÜKSEL, ALTINBAŞ ÖZGÜR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. OUR SURGICAL EXPERIENCES IN ACUTE AND CHRONIC PULMONARY THROMBOEMBOLISM
16 th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
IŞIK MEHMET,TABAN VOLKAN BURAK,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Travmatik aortik patolojilerde endovasküler tedavi: Torasik endovasküler aortik onarım
16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Kasım 2020
DERELİ YÜKSEL,IŞIK MEHMET,YILDIRIM SERKAN,GÜNERHAN YALÇIN,TANYELİ ÖMER,GÜNER ABDULLAH,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Aksesuar renal arter tespit edilen aort anevrizmalarında tedavi yönetimi
16 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi
DERELİ YÜKSEL, TANYELİ ÖMER, GÜNERHAN YALÇIN, GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Pandemi döneminde kalp cerrahisi yönetimi: COVID-19 sırasında alınacak önlemler sonuçlar ve deneyimler
16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi Kasım 2020
IŞIK MEHMET,YILDIRIM SERKAN,DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler onarım sonrası volümetrik değişimin incelenmesi
16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Digital Kongresi Kasım 2020
GÜNERHAN YALÇIN,IŞIK MEHMET,KADIYORAN CENGİZ,DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Multiple Perkutan Ve Cerrahi İle Kapatılan Atriyal Septal Defekt Hastalarında Kapatma Materyalinin Trombosit Aktivasyon İndekslerine Etkisi.
18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi,
OFLAZ MEHMET BURHAN,TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,ŞAP FATİH,DERELİ YÜKSEL,EGE ERDAL,BAYSAL TAMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Effects of Botulinum Toxin A and Papaverine in preventing spasm of human saphoneus vein and internal mammary artery grafts: An invitro study.
67 th international congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS)
DUMAN İPEK,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,OLTULU PEMBE,TOY HATİCE,ŞAHİN AYŞE SAİDE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Parçası Çıkartılamayan Hasta: Olgu Sunumu
19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi Girne
DERELİ YÜKSEL,ŞERAMET ABDURRAHMAN,IŞIK MEHMET,TABAN VOLKAN BURAK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda günlük tek doz ve çift doz yeni oral antikoagulan ilaç uyumunun kanama komplikasyonlarıüzerine etkisi: NOAC-TR alt grup çalışması
Kardiyovasküler akademi kongresi 2017
EMREN SADIK VOLKAN,ZOGHİ MEHDİ,berilgen rida,özdemir ibrahim halil,çetin nurullah,enhoş asım,köseoğlu cemal,akyüz abdurrahman,DOĞAN VOLKAN,DERELİ YÜKSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında komplike arteriyovenöz fistüllerin yönetimi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,MERCAN İLKER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Abdominal aortanın total oklüzyonu metastaik akciğer adenokarsinom hastalığında inop mudur? Başarılı endovasküler tedavi
18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, 9-12 Kasım 2017, Elexus Resort Hotel, Girne, KKTC.
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,IŞIK MEHMET,TEMEL BÜŞRA,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Yüksek yerleşimli dev abdominal aort anevrizmasında hibrit operasyon: abdominal aorta debranching ve EVAR
18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, 9-12 Kasım 2017, Elexus Resort Hotel, Girne, KKTC.
TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,MERCAN İLKER,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Koroner anjiyografi sonucu gelişen arteriyovenöz fistülün kademeli tedavisi
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi
IŞIK MEHMET,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,TABAN VOLKAN BURAK,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Bazilik ven yüzeyelleştirilmesinde atlamalı kesi ve klasik yöntemlerinin postoperatif komplikasyonlarının ve açıklık oranlarının karşılaştırılması
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,MERCAN İLKER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Periferik arter hastalarında endovasküler girişim ve rotasyonel trombektoni ile hibrit uygulamalar konusunda klinik tecrübemiz: retrospektif gözlemsel çalışma.
18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,GÜNERHAN YALÇIN,ŞERAMET ABDURRAHMAN,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Epikardial yağ dokusu kalınlaşmasının tespiti valvüler kalp cerrahisi öncesi koroner anjiyografi endikasyonu olabilir mi?
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, 15. Uluslararası Katılımlı Kongresi
TANYELİ ÖMER,MERCAN İLKER,IŞIK MEHMET,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Effects of botulinum toxin A and papaverine in preventingspasm of human saphenous vein and internal mammary artery grafts: an in vitro study
67th International Congress ofthe European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
DUMAN İPEK,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,OLTULU PEMBE,TOY HATİCE,ŞAHİN AYŞE SAİDE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Effects of botulinum toxin A and papaverine in preventing spasm of human saphenous vein and internal mammary artery grafts: an in vitro study
67th International Congress ofthe European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
DUMAN İPEK,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,OLTULU PEMBE,TOY HATİCE,ŞAHİN AYŞE SAİDE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Yüksek yerleşimli dev abdominal aort anevrizmasında hibrit operasyon: abdominal aorta debranching ve EVAR
18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,MERCAN İLKER,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Abdominal aortanın total oklüzyonu metastaik akciğer adenokarsinom hastalığında inop mudur? Başarılı endovasküler tedavi
18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,IŞIK MEHMET,TEMEL BÜŞRA,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Which surgical method should we apply to arterio-venous fistula aneurysms
The 66th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, May 11-14, 2017, Thessaloniki, Greece.
IŞIK MEHMET,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,MERCAN İLKER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. A rare complication of variceal reconstruction with radiofrequency ablation: forgotten guide wire.
The 66th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
IŞIK MEHMET,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,MERCAN İLKER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. A rare complication of variceal reconstruction with radiofrequency ablation: forgotten guide-wire.
The 66th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, May 11-14, 2017, Thessaloniki, Greece.
IŞIK MEHMET,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,MERCAN İLKER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. venöz yetmezliğin medikal tedavisinde kalsiyum dobesilat
vasküler ve endovasküler cerrahi derneği ven günleri konya toplantısı
DERELİ YÜKSEL
Aktif
Türkçe
26. periferik arter hastalarında endovasküler girişim ve rotasyonel trombektomi ile hibtit uygulamalar konusunda klinik tecrübemiz: retrospektif gözlemsel çalışma
18, ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi
TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,GÜNERHAN YALÇIN,ŞERAMET ABDURRAHMAN,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Türkçe
27. which surgical method should we apply to arterio-venous fistula aneurysms
the 66th international congress of ESCVS
IŞIK MEHMET,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,MERCAN İLKER
Aktif
İngilizce
28. a rare complication of variceal reconstruction with radiofrequency ablation: forgetten guide wire
the 66th international congress of ESCVS
IŞIK MEHMET,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,MERCAN İLKER
Aktif
İngilizce
29. Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda günlük tek doz ve çift doz yeni oral antikoagulan ilaç uyumunun kanama komplikasyonları üzerine etkisi: NOAC-TR alt grup çalışması
KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2017
EMREN SADIK VOLKAN,ZOGHİ MEHDİ,Berılgen Rida,ÖZDEMİR İBRAHİM HALİL,Sinan Umit Yasar,Çetin Nurullah,ENHOŞ ASIM,KÖSEOĞLU CEMAL,Akyüz Abdurrahman,DOĞAN VOLKAN,Levent Fatih,DERELİ YÜKSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. EVAR in EVAR Repair of endovascular stent graft migration
The 64th International congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29,2015
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. Kalp cerrahisi uygulanacak trakeal stenozlu hastada laringeal mask airway kullanımı
TARK 2015
SARKILAR GAMZE,GÖK FUNDA,TOSUN OSMAN MÜCAHİT,KORKMAZ CELALETTİN,DERELİ YÜKSEL,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Radial anjiyografiye bağlı brakial arter tıkanıklığı
17. Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,MERCAN İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Kalp ve damar cerrahisi uzmanlarında tükenmişlik sendromu
17. Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,baysal ahmet nihat,kalender mehmet,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Radyal koroner anjiyografi sonrası brakiyal arterde oluşan uzun segment intimal flep eksizyonu: nadir görülen bir olgu sunumu
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
IŞIK MEHMET,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,ALTINBAŞ ÖZGÜR,GÜNERHAN YALÇIN,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Aortobifemoral baypas cerrahisi sonrası gelişen şiloperitonyumun somatostatin ile başarılı tedavisi: olgu sunumu
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,ŞERAMET ABDURRAHMAN,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Kombine ortopedik vasküler travmalarda tedavi yönetimi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,ALTINBAŞ ÖZGÜR,MERCAN İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Erişkin bir hastada ALCAPA sendromu ve cerrahi tedavisi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
DERELİ YÜKSEL,DÜZENLİ MEHMET AKİF,TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,UĞURLU OKAN,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Fonksiyone aortik Bjork Shiley tilting disk mekanik kapak hastasında 24 yıl sonra başarılı asendan aort replasmanı: Olgu sunumu
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,IŞIK MEHMET,MERCAN İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Epikardiyal yağ dokusu kalımlaşması valvüler kalp cerrahisi öncesi koroner anjiyografi endikasyonu olabilir mi?
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,MERCAN İLKER,IŞIK MEHMET,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Botulinum toksin A ve papaverinin insan radial arter greftleri üzerine invitro etkisi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
TANYELİ ÖMER,DUMAN İPEK,DERELİ YÜKSEL,ŞAHİN AYŞE SAİDE,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Ateşli silah yaralanmasına bağlı geç dönemde gelişen aorto-sağ ventriküler fistül ve cerrahi tedavisi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,ALTINBAŞ ÖZGÜR,MERCAN İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Full metal jacket: valve in valve TAVI in aortic insufficiency after debranching and TEVAR
12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery (UCCVS)
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,DÜZENLİ MEHMET AKİF,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU
17. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,BAYSAL AHMET NİHAT,KALENDER MEHMET,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. Bilateral Lemierre s Syndrome in a young patient Is it secondary to syphilis or respiratory tract infection
The 64th International congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29, 2015
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,DAL İLKER,ARICIGİL MİTAT,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. Deep vein thrombosis in a young patient with factor XIII V341 and MTHFR A1298C gene mutations
The 64th International congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29, 2015
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. An emergency status amplatzer septal occlude migration and it s removal by open heart surgery
The 64th International congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29, 2015
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,MERCAN İLKER,DURGUT KADİR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. A new technique for sternal closure uing a sternal tension cable system
The 64th International congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29, 2015
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,UĞURLU OKAN,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Coronary artery bypass surgery in a patient with yellow nail syndrome
The 64th International congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery. March 26-29, 2015
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,UĞURLU OKAN,DAL İLKER,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. An usual case and different features of atrial giant cell myocarditis Should we treat or not Case Report
11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 26-29, 2015
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. Successfull treatment of Stanford type A dissection in a Marfan patient with pectus excavatum deformity
22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, April 03-06, 2014
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
52. Surgical Closure of atrial septal defect in a patient with dextrocardia and situs inversus
22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, April 03-06, 2014,
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,ALTINBAŞ ÖZGÜR,DURGUT KADİR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
53. Left flank pain and orthostatic proteinuria in children with Nutcracker syndrome
22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, April 03-06, 2014
ARSLAN ŞÜKRÜ,AKIN FATİH,ÖZEL AHMET,KOCAOĞLU ÇELEBİ,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
54. Popliteal artery branching variation case report
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014,
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
55. An unusual case of stuck aortic valve in a Benthall patient treated by reteplase
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014,
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,DAL İLKER,DÜZENLİ MEHMET AKİF,ERER MURAT,GÖRMÜŞ NİYAZİ,TOKAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
56. Coronary artery bypass graft surgery in inflammatory bowel disease patients two case reports
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
57. Double right coronary artery anomaly a rare case report
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
58. Radial artery pseudoaneurysm An unusual presentation of upper extremity pseudoaneurysm
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,ALTINBAŞ ÖZGÜR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
59. Biological vascular graft aneurysm case report
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
60. Multiple arterio venous fistula below the knee due to stab wound case report
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
61. Ascending aortic aneurysm and coarctation of the aorta hybrid procedure in an adult
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,YILMAZ İLYAS SELİM,DÜZENLİ MEHMET AKİF,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
62. Is patients with romatoid artritis under risk of sternal dehiscence A retrospective analysis and review of the literature
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 13-16, 2014
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,YILMAZ İLYAS SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,SARIGÜL ALİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
63. A novel technique in aneurysmal dilatations of the arteriovenous fistulas in hemodialysis patients
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
64. Simultaneous endovascular repair of descending thoracic and infrarenal abdominal aortic aneurysms case report
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
65. Emergent endovascular treatment of abdoinal aortic aneurysm may save lives case report
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,ALTINBAŞ ÖZGÜR,YILMAZ İLYAS SELİM,DURGUT KADİR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
66. Axillary schwannoma mimicking hemangioma case report
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,YILMAZ İLYAS SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
67. Isolated bilateral superficial femoral artery aneurysm case report
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAĞLI MUSTAFA,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
68. Neurological recovery of paraplegia after TEVAR in Stanford Type B acucute dissection
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
69. Intravascular lipoma of the superior vena cava case report
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,ÖDEV KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. Thoracic endovascular repair of type B dissection after aortic arch debranching case report
14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery & 8th Asian Venous Forum & 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013,
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
71. Iliac artery injury during lumbar disc surgery report of two cases
7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, MARCH, 2011
DERELİ YÜKSEL,DURGUT KADİR,ÖZDEMİR RAMİS
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
72. Effect of lidocaine enriched cardioplegia on ischemia reperfusion injury undergoing coronary bypass surgery
7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, MARCH, 2011
ATA EMİN CAN,DERELİ YÜKSEL,ÖZPINAR CEVAT,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
73. The effectiveness of statins in decreasing the incidence of systemic inflammatory response syndrome after coronary artery bypass surgery
57th ESCVS MEETING, 2008, BARCELONA, SPAIN
DERELİ YÜKSEL,EGE ERDAL,KURBAN SEVİL,NARİN CÜNEYT,SARIGÜL ALİ,YENİTERZİ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
74. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon İle Variköz Ven Tedavisi 104 Olgunun Değerlendirilmesi
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,YILMAZ İLYAS SELİM,DAL İLKER,UĞURLU OKAN,ALTINBAŞ ÖZGÜR,MERCAN İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
75. Kritik Bacak İskemisine Neden Olan Popliteal Arter Anevrizmasında Cerrahi Tedavi İki Olgu Sunumu
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
MÜCAHİT DEMİRTAŞ,DERELİ YÜKSEL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
76. Posterior Mitral Leaflet Kökenli Papiller Fibroelastoma
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
77. Mikotik Derin Femoral Arter Anevrizması Olgu Sunumu
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,EGE ERDAL,SARIGÜL ALİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
78. Primer Kardiyak Tümörlerde Cerrahi Tedavi 26 Yıllık Deneyim
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
79. Prostetik Mitral Kapakta 6 Yıl Sonra Staphylococcus Endokarditi Sonucu Gelişen Akut Subtotal Dehiscence
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,HALİL İBRAHİM ERDOĞAN,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
80. Temporal Arter Biyopsisi Uygulamalarımız
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
81. Triküspit Kapak Cerrahisi Uygulamalarımız 272 Olgunun Değerlendirilmesi
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
82. Venöz Staz Ülserinin Nadir Bir Sebebi May Thurner Sendromu
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,ALTINBAŞ ÖZGÜR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
83. Yüksek Riskli Hastalarda Poliglikonat Maxon Sütür İle Desteklenen Sternum Kapama Tekniğinin Aseptik Sternal Dehissens Üzerine Etkisi
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014,
ATA EMİN CAN,DERELİ YÜKSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
84. Yüksekten Düşme Sonucu Gelişen Akut Mitral ve Triküspit Yetmezliği
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,ÇİÇEK MUSTAFA CÜNEYT,UĞURLU OKAN,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
85. Yüzük Şeklinde Digital Arteriovenöz Malformasyon Olgu Sunumu
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014
TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,ALTINBAŞ ÖZGÜR,ÇİÇEK MUSTAFA CÜNEYT,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. Kliniğimizde Aort Koroner Baypas Yapılan Hastalarda EuroSCORE II Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar
13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2014,
DAĞLI MUSTAFA,BAYSAL AHMET NİHAT,DAL İLKER,UĞURLU OKAN,ALTINBAŞ ÖZGÜR,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
87. Electrocautery led to electromagnetic interference and post surgical İnappopriate sensing events revealing e lectrocautery induced implantable cardioverter defibrillator lead failure
30. Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.
CAN İLKNUR,ARIBAŞ ALPAY,DERELİ YÜKSEL,THOLAKANALLİ VENKATAKRİSHNA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
88. Akut ve kronik aort hastalıklarında endovasküler stent greft EVAR TEVAR uygulamaları
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresİ
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
89. Karotis endarterektomi uygulamalarımız 41 olgunun sunumu
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,SARIGÜL ALİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
90. Femoral yabancı cisim koroner stent çıkartılması olgu sunumu
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,TELLİ HASAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
91. Tip B diseksiyonlarda TEVAR uygulamalarımız 5 olgunun sunumu
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
92. Travmatik diz çıkığına bağlı popliteal arter yaralanması Olgu sunumu
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAĞLI MUSTAFA,DURGUT KADİR,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
93. Kalça redüksiyonuna bağlı akut iliak arter embolisi
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,DAL İLKER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
94. Aksiller blokaj ve lokal anestezi tekniklerinin bazilik ven transpozisyonu yapılan hastalarda fistül açıklığı ve operasyon esnasında hasta konforu üzerine etkisinin değerlendirilmesi
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi
DAĞLI MUSTAFA,DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
95. Torasik vasküler patolojilerde kontrastlı 3 boyutlu MR anjiografi ve MR venografi bulguları
Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplanatısı, 23-25 Mayıs 2013, Ankara.
DERELİ YÜKSEL,TANYELİ ÖMER,ÖDEV KEMAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
96. Penetran periferik vasküler yaralanmalar
14. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,ÖZDEMİR RAMİS,KAYALAR NİHAN,AĞRIŞ MUSA,HOŞGÖR KEMALETTİN,ÖZDİŞ ALİ SUAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
97. Servikal trakeal yaralanmalar 6 olgu nedeniyle deneyimlerimiz
VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi
ÖNCEL MURAT,SUNAM GÜVEN SADİ,DERELİ YÜKSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
98. Akut periferik arteriyel tıkanıklık 137 olgunun sunumu
14. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,ÖZDEMİR RAMİS,KAYALAR NİHAN,AĞRIŞ MUSA,HOŞGÖR KEMALETTİN,ÖZDİŞ ALİ SUAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
99. Künt travmada penetran kardiyak yaralanma
Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi
DERELİ YÜKSEL,ÖNCEL MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
100. Ateşli silah yaralanmasına bağlı çift femoral AVF
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,ÖZDEMİR RAMİS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
101. Spontan koroner bypass iyi gelişmiş konus dalı RCA kollaterali
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,ÖZDEMİR RAMİS,SARIGÜZEL ASIM,ORHAN ATİLLA,HOŞGÖR KEMALETTİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
102. Sternum revizyonu sırasında tespit edilen mediastinal kanser
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,ÖNCEL MURAT,ÖZDEMİR RAMİS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
103. Nadir bir vaka Warfarine bağlı alopesi
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,ÖZDEMİR RAMİS,HOŞGÖR KEMALETTİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
104. Karotis cisim tümörlerinde cerrahi deneyimlerimiz
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
DURGUT KADİR,DERELİ YÜKSEL,GÖRMÜŞ NİYAZİ,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
105. Splenik arter anevrizmasında coil embolizasyon
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,HİKMET SELÇUK GEDİK,KARACA OKAY GÜVEN,UÇAK ALPER,AHMET TURAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
106. Koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası atrial fibrilasyon insidansını azaltmada atorvastatinin etkinliği
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,EGE ERDAL,KURBAN SEVİL,NARİN CÜNEYT,SARIGÜL ALİ,YENİTERZİ MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
107. Koroner arter cerrahisinde radial arter grefti kullanılan hastaların postoperatif brakial ve unlar arterlerindeki akım ve çap değişikliklerinin incelenmesi
TKDCD XI. ULUSAL KONGRESİ
IŞIK MEHMET,YÜKSEK TAHİR,DERELİ YÜKSEL,DURGUT KADİR,GÖRMÜŞ NİYAZİ,KOÇ OSMAN
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
108. Penetran Yaralanmalara Maruz Kalan Ekstremitede Cerrahi Girişim Ne Zaman Yapılmalıdır Olgu Sunumu
TKDCD X. ULUSAL KONGRESİ
ORHAN ATİLLA,DERELİ YÜKSEL,DURGUT KADİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
109. İliak Anevrizma Bulgusu Veren Ektopik Böbrek
TKDCD X. ULUSAL KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,ORHAN ATİLLA,DURGUT KADİR,KEMALETTİN HOŞGÖR,RAMİS ÖZDEMİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
110. Gluteal Bölgenin Delici Kesici Aletle Yaralanması Obturator Arter Yaralanması
13. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ
ORHAN ATİLLA,DERELİ YÜKSEL,IŞIK MEHMET,DURGUT KADİR,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
111. Torakoabdominal Aortik Lezyonlu Takayasu Arteriti
13. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ
DURGUT KADİR,DERELİ YÜKSEL,IŞIK MEHMET,ATİLLA ORHAN,GÖRMÜŞ NİYAZİ,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
112. Tekrarlayan Brakiyal Arter Embolizasyonuna Yol Açan Subklavyan Arter Anevrizması
13. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ
DURGUT KADİR,DERELİ YÜKSEL,ORHAN ATİLLA,IŞIK MEHMET,GÖRMÜŞ NİYAZİ,CEVAT ÖZPINAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
113. Ender Bir Kateter Komplikasyonu Unutulan Kılavuz Tel
13. ULUSAL VASÜLER CERRAHİ KONGRESİ
ORHAN ATİLLA,GÖRMÜŞ NİYAZİ,TONBUL HALİL ZEKİ,DERELİ YÜKSEL,IŞIK MEHMET,SOLAK HASAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
114. Kesici delici alet yaralanması sonrası karotis arter psödoanevrizmasına sekonder Horner Sendromu Olgu sunumu
13. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ
DERELİ YÜKSEL,DURGUT KADİR,GÖRMÜŞ NİYAZİ,YÜKSEK TAHİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
115. Pulmoner hipertansiyonlu konjenital kalp defektleri tamiri sonrası yoğun bakımda sildenafil kullanımı Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2006 14 39
TKDCD IX. ULUSAL KONGRESİ
CÜNEYT NARİN,SARKILAR GAMZE,ÖZKARA AHMET,EGE ERDAL,IŞIK MEHMET,DERELİ YÜKSEL,ALİ SARIGÜL,YENİTERZİ MEHMET,ÖKESLİ SELMİN
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
116. Kardiyak hastalarda dispne her zaman angina eşdeğeri yada konjestif kalp yetersizliği bulgusu olmayabilir
TKDCD IX. ULUSAL KONGRESİ
CÜNEYT NARİN,ÖZKARA AHMET,EGE ERDAL,DERELİ YÜKSEL,SARKILAR GAMZE,SARIGÜL ALİ,YENİTERZİ MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
117. Hemodiyaliz amaçlı loop PTFE greft ile arteriovenöz fistülün erken ve orta dönem sonuçları
TKDCD VIII. ULUSAL KONGRESİ
GÖRMÜŞ NİYAZİ,DURGUT KADİR,DERELİ YÜKSEL,YÜKSEK TAHİR,HASAN SOLAK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe