Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. YÜKSEL DERELİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : ydereli@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. İzole koroner arter baypas cerrahisi uygulanan hastalarda bretschneıder – histidin triptofan ketoglutarat solüsyonu ve soğuk kan kardiyoplejisinin sistemik endotel fonksiyonları üzerine etkisinin karşılaştırılması
İLKER MERCAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018