Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ALİ ULVİ UCA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı

E-posta : aulviuca@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Migren Hastalarında D Vitamini ve B12 Vitamin düzeylerinin incelenmesi
Aksemseddin – Uluslararası Insan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu
HAYIRLIOĞLU MUSTAFA FATİH,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Multipl skleroz hastalarında fingolimod tedavisinin immün sistem üzerine etkileri
1. ULUSLARARASI VE 24. ULUSAL MULTIDISIPLINER KLINIK TOKSIKOLOJI KONGRESI
UCA ALİ ULVİ,HAYIRLIOĞLU MUSTAFA FATİH,TOKGÖZ OSMAN SERHAT,ALTAŞ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Unilateral epizodik midriazis ve Migren
52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
SEYİTHANOĞLU ABDULLAH,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. EL TERCİHİ
III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES SH 2019) – SCIENCE AND HEALTH
TOKGÖZ OSMAN SERHAT,UCA ALİ ULVİ,ALTAŞ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Antidepressant-induced sleep bruxism: Prevalence, incidence, and related factors
World Congress of Neurology (WCN 2015)
UCA ALİ ULVİ,UĞUZ FARUK,KOZAK HASAN HÜSEYİN,GÜMÜŞ HALUK,AKSOY FADİME,SEYİTHANOĞLU ABDULLAH,KURT HATİCE GÜNCÜ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. ZINC ANALYSIS IN MULTIPLE SCLEROSIS (MS) PATIENTS: KONYA EXAMPLES
TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress
HAYIRLIOĞLU MUSTAFA FATİH,UCA ALİ ULVİ,GÜRBİLEK MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. MS’li Hastalarda Üst Ekstremite Ataksisinin Bilgisayar Analizi İle Değerlendirilmesi
6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
ERDEO FATMA,UCA ALİ ULVİ,YILDIZ İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Sensor Evaluation of Lower Extremity Ataxis in Patients with Multiple Sclerosis (case presentation)
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
ERDEO FATMA,YILDIZ İBRAHİM,UCA ALİ ULVİ,ALTUNTAŞ YILMAZ NESLİHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. CARBON MONOXIDE INTOXICATION INDUCED DELAYED ENCEPHALOPATHY AND PARKINSONISM
5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress,14. Ulusal Acil Tıp Kongresi
DEMİRAYAK ÖMER FARUK,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Akut Solunum Yetmezliği ve Miyastenia Gravis
50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
KOZAK HASAN HÜSEYİN,UCA ALİ ULVİ,ALTAŞ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Akut İskemik İnme, Major Depresyon ve İnflamasyon İlişkisi
51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
KOZAK HASAN HÜSEYİN,UĞUZ FARUK,KILINÇ İBRAHİM,UCA ALİ ULVİ,TOKGÖZ OSMAN SERHAT,GÜNEY FİGEN,ÖZER NEJLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Multipl Sklerozlu Olgularda Kemik Mineral Dansitesi
37. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
AKPINAR ZEHRA,TOKGÖZ OSMAN SERHAT,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Behçet Hastalığı ile İlişkili Epididimit, Miyozit ve Barsak Tutulumu
11. TÜRK ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU
ANLIAÇIK EMEL,ANLIAÇIK SÜLEYMAN ÖMER,UCA ALİ ULVİ,SODALI EMRE,ECESOY HİLAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Tip 2 Diabetes Mellituslu Olgularda Nöropatik Ağrı Tedavisinde Gabapentin Kullanımı
26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
KAYA AHMET,AKPINAR ZEHRA,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Çocuk Nöroloji Polikliniğine Başağrısı Yakınması ile Başvuran Hastaların Psikometrik Değerlendirlmeleri
45. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
SOYSAL AS,ÇITAK ELVAN ÇAĞLAR,KARAKAŞ D,OKUYAZ ÇETİN,AYDIN KÜRŞAD,UCA ALİ ULVİ,GÜCÜYENER KIVILCIM,SERDAROĞLU AYŞE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Multipl Skleroz Hastalarının Fonksiyonel Seviyelerinin Bilgisayar Analizi ile Değerilendirlmesi
Uluslararası 1. Harran AR-GE Proje Pazarı
ERDEO FATMA,YILDIZ İBRAHİM,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. MS’lu Hastalarda Glatiramer Asetatın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi
Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi (International Turkic World Congress of Multiple Sclerosis)
ODABAŞ FARUK ÖMER,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. İmmün Yetmezliği Olmayan Bir Çocukta Subakut Kızamık Ensefalitine Bağlı Epilepsia Parsiyalis Kontinua
45. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
OKUYAZ ÇETİN,SERDAROĞLU AYŞE,KARAKAŞ D,AYDIN KÜRŞAD,UCA ALİ ULVİ,GÜCÜYENER KIVILCIM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Çocuklarda Beyin Ölümü Tanısında SPECT Kullanımı
45. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
AYDIN KÜRŞAD,OKUYAZ ÇETİN,SERDAROĞLU AYŞE,KARAKAŞ D,UCA ALİ ULVİ,GÜCÜYENER KIVILCIM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Akut Dissemine Ensefalomiyelitte Yalnızca Bazal Gangliyon ve Talamus Tutulumu: Atipik Prezentasyonlu Bir Olgu
45. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
AYDIN KÜRŞAD,GÜCÜYENER KIVILCIM,KARAKAŞ D,OKUYAZ ÇETİN,UCA ALİ ULVİ,SERDAROĞLU AYŞE,TÜRK A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Multiple Sclerosis and Campari
International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Congress
ERDEO FATMA,UCA ALİ ULVİ,ARSLAN SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Kapsüler Genu Sendromu: İki Olgu
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu
YÜRÜTEN ÇORBACIOĞLU MUAZZEZ BETİGÜL,UCA ALİ ULVİ,PAKSOY YAHYA,İLHAN SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Tirotoksik Periyodik Paralizili: Dört Olgu Sunumu
36. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
UCA ALİ ULVİ,DEMİR ORHAN,AKPINAR ZEHRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Semptomatik İnternal Karotis Arter Darlığı Olan ve Karotid Arter Stentleme Yapılan Hastaların Klinik ve Radyolojik Özellikleri ile Erken ve Geç Dönem Özellikleri
51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
KOZAK HASAN HÜSEYİN,KOÇ OSMAN,UCA ALİ ULVİ,TOKGÖZ OSMAN SERHAT,GÜNEY FİGEN,ALTAŞ MUSTAFA,KÖSE MELİKE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Motor Nöron Hastalığı ile Birlikte Parkinsonizm ve Demans Tablosu Gösteren Bir Olgu
35. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
AKPINAR ZEHRA,YÜRÜTEN ÇORBACIOĞLU MUAZZEZ BETİGÜL,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Multipl Sklerozlu Hastalarda Uyku Bozuklukları
37. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
AKPINAR ZEHRA,ÇİLLİ ALİ SAVAŞ,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Melkersson-Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu
36. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
UCA ALİ ULVİ,AKPINAR ZEHRA,DEMİR ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Orta Serebral Arter Oklüzyonu Sonrası Gelişen Hemiplegia Vegetativa Alterna Olgu Sunumu
36. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
UCA ALİ ULVİ,AKPINAR ZEHRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Multipl Miyelom ve Nöbet: Meningeal Myelomatozis
51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
SEYİTHANOĞLU ABDULLAH,KOZAK HASAN HÜSEYİN,UCA ALİ ULVİ,TOKGÖZ OSMAN SERHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Beningn Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Anksiyete, Duygudurum ve Kişilik Bozuklukları
51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
KOZAK HASAN HÜSEYİN,DÜNDAR MEHMET AKİF,UCA ALİ ULVİ,UĞUZ FARUK,TURGUT KEZİBAN,ALTAŞ MUSTAFA,TEKİN GONCA,AZİZ SUHAYB KURİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Akut İskemik İnme ve Deliryum: İnsidans, Klinik Özellikler ve İnflamasyon İlişkisi
51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
KOZAK HASAN HÜSEYİN,UĞUZ FARUK,KILINÇ İBRAHİM,UCA ALİ ULVİ,TOKGÖZ OSMAN SERHAT,AKPINAR ZEHRA,ÖZER NEJLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Multipl Sklerozlu Bir Hastada Paroksismal Konverjans Spazmı
10. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ
ANLIAÇIK SÜLEYMAN ÖMER,UCA ALİ ULVİ,KOZAK HASAN HÜSEYİN,AKPINAR ZEHRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Ülkemizdeki Gizli Bir Tehlike Transdermal Metanol Zehirlenmesi ve Kalıcı Körlük
50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
UCA ALİ ULVİ,KOZAK HASAN HÜSEYİN,ALTAŞ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Arı Sokması Sonrası Subaraknoid Kanama
50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
KOZAK HASAN HÜSEYİN,UCA ALİ ULVİ,ALTAŞ MUSTAFA,ELBEYLİ AHMET BURAK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Akut Stres, İskemik İnme ve Plasminojen Aktivatör İnhibitör İlişkisi
50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
KOZAK HASAN HÜSEYİN,UCA ALİ ULVİ,ALTAŞ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Multipl Sklerozlu Hastalarda Bruksizm Sıklığı ve İlişkili Faktörler
10. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu
ODABAŞ FARUK ÖMER,UCA ALİ ULVİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe