Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ALİ ULVİ UCA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı

E-posta : aulviuca@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. İnterferon beta ve fingolimod kullanmış olan multipl sklerozlu hastalardaanksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma
ŞAHİN KAVALCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Nöroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017