Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ABDULLAH İÇLİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : aicli@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. EVALUATION OF SYSTOLIC AND DIASTOLIC FUNCTIONS OF CELIAC PATIENTS BY ECHOCARDIOGRAPHY
International Young Academy of Cardiology Congress
ÖZER SÜMEYYE FATMA,İÇLİ ABDULLAH,DERTLİ RAMAZAN,ÖZÇELİK ABDULLAH,COŞKUN MÜKREMİN,ALSANCAK YAKUP,KARANFİL MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Status Epileptikus İlişkili Takotsubo Kardiyomyopatisi.
33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,KANDEMİR ŞERİF AHMET,ÖZER SÜMEYYE FATMA,COŞKUN MÜKREMİN,AKILLI HAKAN,ALSANCAK YAKUP,İÇLİ ABDULLAH,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Enfektif Endokarditte Nadir Bir Tutulum İzole Pulmoner Kapak Endokarditi.
33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
TATAR SEFA,ALSANCAK YAKUP,İÇLİ ABDULLAH,AKILLI HAKAN,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Bilateral Renal Arter Stenozu Görünümlü Aort Koarktasyonu.
33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ÖZÇELİK ABDULLAH,ALSANCAK YAKUP,AKILLI HAKAN,DÜZENLİ MEHMET AKİF,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. KOUNİS SENDROMU
2nd International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology
İÇLİ ABDULLAH,SERTDEMİR AHMET LÜTFÜ,SARI HASAN,DOĞAN METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Is there a relationship between diastolic global longitudinal strain rate and mortality,rehospitalization and length of hospital stay in patients with heart failure withreduced ejection fraction?
36. ULUSLARARASI KATILIMLI TKD KONGRESİ
TATAR SEFA,ARIBAŞ ALPAY,AKILLI HAKAN,AKILLI NEZİRE BELGİN,İÇLİ ABDULLAH,SERTDEMİR AHMET LÜTFÜ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Kardiyak Hasar Yapan Nadir Bir olgu: Chron Atak
36, TKD KONGESİ
TATAR SEFA,İÇLİ ABDULLAH,KAN HASAN,ARIBAŞ ALPAY,AKILLI HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. COVID-19 and Shadow Complication: Recurrent Mitral Valve Vegetation
2nd International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology
İÇLİ ABDULLAH,OKTAY İREM,DOĞAN METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
71. ”İki Ucu Keskin Bıçak:Masif Pulmoner Emboli ve Trombolitik Kontrendikasyonu
UBCAK 4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İÇLİ ABDULLAH,KANDEMİR ŞERİF AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. Is ComputedTomographythe Gold Standard in AorticDissection?
UBCAK 4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İÇLİ ABDULLAH,TATAR SEFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
79. ÇOK BİLİNEN AMA İHMAL EDİLEN BİR ANOMALİ: SOL ANA KORONER TUZAKLANMASI
34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
TATAR SEFA,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
80. IS A NINE DAY FEAST HOLIDAY A CHANCE? IS IT MISFORTUNE?
35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AKILLI HAKAN,TATAR SEFA,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ÖZER HÜSEYİN,YAVUZ YUNUS EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. Çok Bilinen Ama İhmal Edilen Bir Anomali: Sol Ana Koroner Tuzaklanması
34.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
TATAR SEFA,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
82. What ıs more ımportant: the symptom? or the test?
6th Intercontinental Emergency Medicine Congres, 6 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
Akıllı Nazire Belgin,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH,TATAR SEFA,Kıncı Emin Cihan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
83. Cannabınoıd-Related Brugada Pattern
6th Intercontinental Emergency Medicine Congres, 6 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
Akıllı Nazire Belgin,İÇLİ ABDULLAH,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,TATAR SEFA,Kutlu Samet
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
84. Acute Coranary Syndrome Case Wıth Atıpıc Prezentatıon
6th Intercontinental Emergency Medicine Congres, 6 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
Akıllı Nazire Belgin,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH,TATAR SEFA,Kabınkara Emrullah
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
85. Atherogenic index of plasma can be strongly predictor of subclinical atherosclerosis in patients with Familial Mediterranean Fever
12, ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ
İÇLİ ABDULLAH,CÜRE ERKAN,USLU ALİ UĞUR,SAKIZ DAVUT,CUMHUR CÜRE MEDİNE,ÖZÜCAN MİYASE,AYDOĞDU RABİA,KARAKOYUN AHMET,ARSLAN ŞEVKET,KÜÇÜK ADEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. Akut Anteroseptal Miyokard İnfarktüsünü Taklit Eden EKG Paterni ile Başvuran Nadir Bir ASD Vakası
2. Kardiyovasküler Akademi Derneği Kongresi
İÇLİ ABDULLAH,KAYRAK MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
87. Asemptomatik Sol Ventrikül Tutulumlu Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi ARVD Vakası
32.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
İÇLİ ABDULLAH,SERTDEMİR AHMET LÜTFÜ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
88. Çift orifis mitral kapak ve sol ventriküller non compaction un birlikte görüldüğü bir vaka
30TH TURKİSH CARDİOLOGY CONGRESS WİTH İNTERNATİONAL PARTİCİPATİON
ÖZER SÜMEYYE FATMA,KAYRAK MEHMET,COŞKUN MÜKREMİN,GÖK HASAN,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
89. Correlations between neutrophil gelatinase related lipocalin right vetricular dysfuntion and in hospital prognosis
30TH TURKİSH CARDİOLOGY CONGRESS WİTH İNTERNATİONAL PARTİCİPATİON
BAŞARIR AHMET ÖZGÜR,ARIBAŞ ALPAY,KAYRAK MEHMET,TOKER AYSUN,YAVUZ KENAN,AKILLI HAKAN,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
90. Aort koarktasyonunda self expandible stenting
Kardiyo-Bahar Kardiyoloi Bahar Güncellemesi Kongresi
İÇLİ ABDULLAH,ÖZDEMİR KURTULUŞ,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
91. Akut koroner sendrom ile başvuran hemofili hastasına perkütan koroner girişim
Kardiyo-Bahar Kardiyoloi Bahar Güncellemesi Kongresi
ARIBAŞ ALPAY,YAZICI MEHMET,BAYRAM UFUKTAN,AKILLI HAKAN,İÇLİ ABDULLAH,KAYRAK MEHMET,ÖZDEMİR KURTULUŞ,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
92. Prognostic Importance of T peak T end Interval in Patients with Acute Pulmonary Embolism
11. uluslararası kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi
İÇLİ ABDULLAH,KAYRAK MEHMET,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,COŞKUN MÜKREMİN,ÖZER SÜMEYYE FATMA,ÖZDEMİR KURTULUŞ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
93. Neutrophil lymphocyte Ratio Improves the Positive Predictive Value of Dobutamine Stress Echocardiography
11. uluslararası kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi
İÇLİ ABDULLAH,KAYRAK MEHMET,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,COŞKUN MÜKREMİN,ÖZER SÜMEYYE FATMA,ÖZDEMİR KURTULUŞ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
94. Relationship of index insulin resistance with the invasiveness of coronary artery disease and left ventricular function in nondiabetic acute coronary syndromes
4th International Congress On Coronary Artery Disease
İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,SÖKMEN GÜLİZAR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
95. Significance of admission index of insulin resistance airi in prediction of early prognosis in nondiabetic patients with acute mycordial infarction
4th International Congress On Coronary Artery Disease
İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN,ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,SÖKMEN GÜLİZAR,SÖKMEN ABDULLAH,TOKAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
96. The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Cardiovascular Performance
XXIII Congress of the European Society of Cardiology
ÖZDEMİR KURTULUŞ,ÇELİK ÇETİN,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,İÇLİ ABDULLAH,TELLİ HASAN HÜSEYİN,AKYÜREK CEMALETTİN,GÖK HASAN,ALBENİ HAVVA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
97. Effect of Preload on Myocardial Performance Index
5th Annual and plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of The ESC
ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,ÖZDEMİR AYŞE,İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
98. Surgical Approach for Anomalous Origin of the Left Coronary Artery Arising From Right Pulmonary Artery a Case ReportT
TCT MEDITERRANEAN
İÇLİ ABDULLAH,ERDİNÇ MELİH,KARAHAN OĞUZ,MUTLU HALİL,KAHRAMAN HALİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
99. Comparison of Pulmonary Venous Flow velocities and left ventricular diastolic and ejection time in patients with moderate mitral stenosis and aortic Stenosis
VIth World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound.
ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
100. Lipid profile in ischemic heart dieseases
3rd International Congress on Coronary Artery Disease From prevention to intervention,
AYDIN MUSTAFA,TOKAÇ MEHMET,YAZICI MEHMET,DANIŞ GÜLİZAR,İÇLİ ABDULLAH,ÖZDEMİR KURTULUŞ,KORKUT BAYRAM,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
101. The new parameters in identification of right ventricular mycordial infarction and proximal right coronary artery lesion the right ventricular systolic velocity and myocardial performance index
5th Annual and plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of The ESC
ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,İÇLİ ABDULLAH,KORKUT BAYRAM,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
102. Akut İnferiyor Miyokard İnfarktüsünde Sağ Ventrikül ve Sol Ventrikül Miyokardının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,TOKAÇ MEHMET,DANIŞ GÜLİZAR,KORKUT BAYRAM,TELLİ HASAN HÜSEYİN,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
103. İnferiyor Duvar Miyokard İnfarktüsünde Sağ Ventrikül Miyokard İnfarktüsünün Belirlenmesinde Kava Kollaps İndeksinin Yeri
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH,TARTANOĞLU OKAN,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,TOKAÇ MEHMET,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
104. Aort Darlığı veya Mitral Darlığı Olan Hastalarda Sol Atriyum ve Sol Ventrikül Dolum Parametrelerinin Karşılaştırılması
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,İÇLİ ABDULLAH,DANIŞ GÜLİZAR,TOKAÇ MEHMET,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
105. Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonu Normal veya Bozulmuş Olanlarda Şiddetli Mitral Yetmezliğinin Tahmininde Mitral Zirve Akım Hızının KullanılaBilirliği
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,DANIŞ GÜLİZAR,TOKAÇ MEHMET,İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
106. Diyabetik Olmayan Akut Koroner Sendrom Olgularında Erken Dönem Prognoz Tayininde Geliş İnsülin Rezistans İndeksi GİRİ nin Önemi
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
İÇLİ ABDULLAH,ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,TOKAÇ MEHMET,KAYRAK MEHMET,KORKUT BAYRAM,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
107. Renkli M Mod Doppler ile Elde Edilen Sol ve Sağ Ventrikül Akım İlerleme Hızı Ön Yük Bağımlı mıdır
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,İÇLİ ABDULLAH,ÖZDEMİR AYŞE,TELLİ HASAN HÜSEYİN,TÜRK SÜLEYMAN,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
108. Mitral Darlığı Bulunan Hastalarda Sol Ventrikül Miyokardiyal Performans İndeksi Pulmoner Arter Basıncını Etkiler mi
XVII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi
ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,İÇLİ ABDULLAH,TOKAÇ MEHMET,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
109. White Coat Hypertension and Poor Sleep Quality
TSC 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
KAYA ZEYNETTİN,KAYRAK MEHMET,DEMİR KENAN,GÜNDÜZ MEHMET,ALİBASİC HAYRUDDİN,KARANFİL MUSTAFA,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
110. Menapoza giren kadınlarda uzun süreli hormon replasman tedavisinin istirahat ve zirve egzersiz qt ve füzeltilmiş qt dispersiyoununa etkisi
XVII. Ulusal Kardyioloji Kongresi
ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
111. Sağ ventrikül infarktüsü ve sağ koroner proksimal lezyonunu belirlemede miyokard sistolik hızı ve performans indeksi
XVII. Ulusal Kardyioloji Kongresi
ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN,KORKUT BAYRAM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
112. Miyokard performans indeksine önyük değişikliğinin etkisi
XVII. Ulusal Kardyioloji Kongresi
ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN,KORKUT BAYRAM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
113. Normal koroner arter hastalığı olanlarda efor testi ST çökmesi TIMI FRAME COUNT TFC ilişkisi
XVII. Ulusal Kardyioloji Kongresi
ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN,TELLİ HASAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
114. Önyük değişikliğinin mitral ve triküspid annulus miyokardiyal hızlarına etkisi
XVII. Ulusal Kardyioloji Kongresi
ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,ÖZDEMİR AYŞE,İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN,TELLİ HASAN HÜSEYİN,ÖZDEMİR KURTULUŞ,MİL SİBEL,TÜRK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
115. Diyabetik olmayan akut koroner sendromlarda insülin razistans indeksinin koroner arter hastalığının yaygınlığı ve sol ventrikül fonksiyonları ile ilişkisi
XVII. Ulusal Kardyioloji Kongresi , 13-16 Ekim, 2001 Efes Kongre Merkezi İZMİR.
İÇLİ ABDULLAH,GÖK HASAN,ÖZDEMİR KURTULUŞ,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,TOKAÇ MEHMET,ÖZDEMİR AYŞE,KORKUT BAYRAM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
116. Aort darlığında sistolik ve diyastolik miyokardiyal hızlar
XVIII. Ulusal Kardyioloji Kongresi
ÖZDEMİR KURTULUŞ,DÜZENLİ MEHMET AKİF,SÖKMEN ABDULLAH,KARABAĞ TURGUT,ALTUNKESER BÜLENT BEHLÜL,İÇLİ ABDULLAH,TOKAÇ MEHMET,SÖKMEN GÜLİZAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
117. A different marker to determine arrhythmia potential between elite active cyclists and veterans T peak T end
The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Lithuania, August 26-29, 2015.
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,IŞIK BÜLENT,ÇİFTÇİ ÖZGÜR,İÇLİ ABDULLAH,TOGAN TURHAN,ASLAN HÜSEYİN,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
118. Ekokardiyografinin hastaların psikolojik durumlarına etkisinin değerlendirilmesi
XVI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi
ZİNCİRKESEN YASEMİN,ŞİMSEK ZEYNEP,ÖZDEMİR KURTULUŞ,İÇLİ ABDULLAH,SOYLU AHMET,GÖK HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe