Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ABDULLAH İÇLİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : aicli@erbakan.edu.tr
Dersler
1. KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN DEĞERLNDİRİLMESİ (Öykü,fizik muayene, tanı yöntemleri) YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Ders Saati: 2
Yüksek Lisans
Türkçe
2. TEMEL KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
3. KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR, ANAMNEZ VE MUAYENE BECERİSİ
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
4. KARDİYAK DİSPNEYE YAKLAŞIM
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
5. KALP KAPAK HASTALIKLARI
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
6. KARDİYOVASKÜLER FİZİK MUAYENE
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
7. KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
8. HİPERTANSİF ACİLLERE YAKLAŞIM
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
9. ÇARPINTI İLE BAŞVURAN HASTALARA YAKLAŞIM
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
10. KRONİK KALP YEMEZLİĞİ
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
11. KARDİYOVASKÜLER FİZİK MUAYENE
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
12. KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
13. KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
14. PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
15. KARDİYOVASKÜLER FİZİK MUAYENE
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
16. KARDİYOVASKÜLER FİZİK MUAYENE
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
17. KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
18. KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe