Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ABDULLAH İÇLİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : aicli@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Atriyal fibrilasyonun eksternal kardiyoversiyondan sonra sinüs ritminin korunmasını öngörmede arteriyal sertliğin ve kan basıncı değişkenliğinin tanısal değerinin araştırılması
Bu projenin konusu atriyal fibrilasyonu olan hastaların eksternal elektriki kardiyoversiyon sonrası kolay bir metodla ölçülebilen arteryal sertliğin ve kan basıncı değişkenliğinin aritmik nüksünü öngörüsünü araştırmaktır Bunun için en az 50 AF tanısıyla eksternal kardiyoversiyon yapılmış hastaya işlemden sonraki ilk 24 saatte ambulatuvar tansiyon holter cihazı ile görüntüleme yapılacak hastalar arteryal sertlik ve kan basıncı değişkenliği parametrelerine göre gruplandırılarak sonrasında 3 6 12 aylık klinik ve elektrografik takipleri yapılarak olay ve aritmik niüks sıklıklarına bakılacak
Devam Ediyor
Aktif
2. T peak to end intervalinin treadmil egzersiz stres testi esnasında risk strafikasyonundaki tanısal değeri
Bu projenin temel konusu Treadmil egzersiz testinin tanısal ve prognostik gücünü artıran yeni parametrleri araştırmak özelliklede test esnasında uygulanabilirliği sebebiyle T pe T peak to end intervalinin değerini araştırmaktır Bu kapsamda tüm egzersiz testi yapılan hastaların başlangıç peak ve recovery dönemindeki ölçümleri yapılarak özelliklede recovery dönemindeki ektopik aritmi yüküyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır Ayrıca tüm hasta verilerinin hastanemiz dijital arşiv sistemine PACS entegre edilmesi sayesinde hastaların takibinde yapılan ileri işlemlerin test esnasındaki verilerle karşılaşrıtılması amaçlanmaktadır Bu kapsamda öncelikle 500 hastanın takibi planlanmaktadır
Devam Ediyor
Aktif