Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET AKİF DÜNDAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : madundar@erbakan.edu.tr
Bildiriler
2. Parotis Üzerinde Lokalize Dev Epidermal Kist
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
ALTUNTAŞ ZEYNEP,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,DÜNDAR MEHMET AKİF,UYAR İLKER,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. İnfraorbital Sinir Kaynaklı Malign Schwannoma
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
ALTUNTAŞ ZEYNEP,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,DÜNDAR MEHMET AKİF,UĞUR KILINÇ AYŞE NUR,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Ani işitme kaybı ile başvuran Mondini deformiteli bir olgu sunumu
35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
DÜNDAR MEHMET AKİF,YEŞİLDEMİR HURİ SULTAN,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Vestibüler semptomlarla seyreden pediatrik atipik Ramsey Hunt Sendromu olgusu
3.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi
DÜNDAR MEHMET AKİF,YEŞİLDEMİR HURİ SULTAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Çocuklarda Viral ÜSYE ilişkili Tekrarlayıcı Ani İşitme Kaybı
36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,DÜNDAR MEHMET AKİF,ALAİYE ALİ,GÖNÜL YASEMİN,GÜL ZUHAL,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Parotis Bezinde Multinodüler Onkositom
36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,DÜNDAR MEHMET AKİF,GÖNÜL YASEMİN,GÜL ZUHAL,ERYILMAZ MEHMET AKİF,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Glomus Tümörleri Tanı, Tedavi ve Takip
36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,ARBAĞ HAMDİ,ERYILMAZ MEHMET AKİF,GÜL ZUHAL,DÜNDAR MEHMET AKİF,GÖNÜL YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. To Evaluate Elimination Of PeriodontalPathogenic Microorganisms AndSurface Roughness Alterations At TheSterile SLA Surface
11. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
DOĞAN METİN,ÖNCÜ ELİF,DÜNDAR MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Siyalore Tedavisinde Tükürük Bezi Botulinum ToksinA Enjeksiyonu Deneyimimiz
8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,DÜNDAR MEHMET AKİF,BAKDIK SÜLEYMAN,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Nazofarengeal mukoepidermoid karsinom: Nadir görülen bir vaka sunumu
39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ÖZÇELİK ERDEM RUKİYE,ARBAĞ HAMDİ,ERYILMAZ MEHMET AKİF,DÜNDAR MEHMET AKİF,ARICIGİL MİTAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. The Protective Effect of Memantine on Acoustic Trauma, Cisplatin and Amikacin Ototoxicity in Rat Models
4. Congress of European ORL-HNS
ALAN MEHMET AKİF,ERYILMAZ MEHMET AKİF,KAYMAZ FEVZİYE FİGEN,SÜZER AYŞEGÜL,DÜNDAR MEHMET AKİF,ARICIGİL MİTAT,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Clove Extract and Their Antibacterial Application
1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
DÜNDAR MEHMET AKİF,HUSSAİN MASOOD,DOĞAN METİN,AVCI AHMET,PEHLİVAN EROL,SİRAJUDDİN null,SHERAZİ SYED TUFAİL HUSSAİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Efficiency of Hyperbaric Oxygen Therapy in Laryngeal Cartilage Damage Due to Radiotherapy
16. Rhinocamp Meeting
ARICIGİL MİTAT,DÜNDAR MEHMET AKİF,YÜCEL ABİTTER,ARBAĞ HAMDİ,ARSLAN ABDULLAH,AKTAN MERYEM,KILINÇ İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Tinnitus'a Güncel Yaklaşımlar
Koklear İmplantasyon
DÜNDAR MEHMET AKİF
Aktif
Türkçe
17. Video Head Impulse Test (VHIT)
Vertigoya interdisipliner yaklaşım
DÜNDAR MEHMET AKİF
Aktif
Türkçe
18. BENİNGN PAROKSİSMAL POSİZYONEL VERTİGOLU HASTALARDA ANKSİYETE DUYGUDURUM VE KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
51. Ulusal Nöroloji Kongresi
KOZAK HASAN HÜSEYİN,DÜNDAR MEHMET AKİF,UCA ALİ ULVİ,UĞUZ FARUK,TURGUT KEZİBAN,ALTAŞ MUSTAFA,AZİZ SUHAYB KURİA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
19. Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin Sinyal Özellikleri
27. Ulusal Biyofizik Kongresi
KURT SALİHA,DÜNDAR MEHMET AKİF,İLHAN BARKIN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. VHIT
ENG/VENG, VİDEO HEAD IMPULSE TEST (VHIT) VE VEMP TESTLERİNİN PRATİK YAKLAŞIM KURSU
DÜNDAR MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
21. Akut organofosfat toksitesine bir örnek olarak bilateral ani işitme kaybı olgusu
37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
DÜNDAR MEHMET AKİF,DERİN SERHAN,ARICIGİL MİTAT,ERYILMAZ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
22. Parotis Lojunda Delici Alet Yaralanması ve Parotis Bezinde Travmaya Yaklaşım
37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,DÜNDAR MEHMET AKİF,AZİZ SUHAYB KURİA,GÜL ZUHAL,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. Posttravmatik Çoklu Kanal Etiyolojili Dirençli Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Olgu Sunumu
37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
DÜNDAR MEHMET AKİF,DERİN SERHAN,ARICIGİL MİTAT,ERYILMAZ MEHMET AKİF,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. Meniere hastalarında intratimpanik gentamisin enjeksiyonunun vertigo kontrolünü sağlamadaki etkinliği
37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
DÜNDAR MEHMET AKİF,ARBAĞ HAMDİ,ÖZÇELİK RUKİYE,GÜL ZUHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Yetişkin Larengomalazi Olgu Sunumu
8. Ulusal Larengoloji Kongresi
DÜNDAR MEHMET AKİF,GÜL ZUHAL,ERYILMAZ MEHMET AKİF,ARICIGİL MİTAT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
26. TIP EĞİTİMİNDE ANDROID APPSTORE UYGULAMASI KULLANIMI BAŞ BOYUN ANAMNEZ DERSİ ÖRNEĞİ
UTES 2015 Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu
KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN,DÜNDAR MEHMET AKİF,KARAOĞLU NAZAN,DİGİLLİ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
27. PROGRESIF ILERLEYEN SINONAZAL MELANOM
11. Türk Rinoloji Kongresi
ARICIGİL MİTAT,ERYILMAZ MEHMET AKİF,DÜNDAR MEHMET AKİF,AZİZ SUHAYB KURİA,YÜCEL ABİTTER,GÜL ZUHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
28. FASCIA LATA SERBEST GREFTI ILE ENDOSKOPIK BOSFISTÜLÜ ONARIMI
11. Türk Rinoloji Kongresi
ARICIGİL MİTAT,ALAN MEHMET AKİF,ERYILMAZ MEHMET AKİF,DÜNDAR MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Dinamik Postürografi
Vertigo: Günümüz ve Gelecek
DÜNDAR MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe