Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET AKİF DÜNDAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : madundar@erbakan.edu.tr
Dersler
1. KBB Baş Boyun muayenesi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
2. PARANAZAL SİNÜS HASTALIKLARI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
3. Vertigo, baş dönmesi, denge/hareket ile ilgili sorunlar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
4. YÜZ AĞRISI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
5. HORLAMA VE OSAS
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
6. BAŞ BOYUN TEMEL SEMPTOM, ANAMNEZ VE MUAYENESİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
7. BAŞ DÖNMESİ(VERTİGO, MENİERE HASTALIĞI)
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
8. YÜZ AĞRISI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
9. HORLAMA VE OSAS
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
10. PARANAZAL SİNÜS HASTALIĞI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
11. BURUN AKINTISI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
12. BAŞ BOYUN TEMEL SEMPTOM, ANAMNEZ VE MUAYENESİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
13. BAŞ DÖNMESİ(VERTİGO, MENİERE HASTALIĞI)
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
14. BURUN AKINTISI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
15. HORLAMA VE OSAS
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
16. YÜZ AĞRISI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
17. PARANAZAL SİNÜS HASTALIĞI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
18. BURUN TIKANIKLIKLARI VE KOKU ALMA BOZUKLUKLARI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
19. HORLAMA VE OSAS
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
20. PARANAZAL SİNÜS HASTALIĞI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
21. BAŞ BOYUN TEMEL SEMPTOM, ANAMNEZ VE MUAYENESİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
22. Burun Akıntısı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
23. Yüz Ağrısı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
24. BAŞ BOYUN TEMEL SEMPTOM, ANAMNEZ VE MUAYENESİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
25. Paranazal sinüs hastalığı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
26. Burun tıkanıklıkları ve koku alma bozuklukları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
27. Burun Akıntısı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
28. Yüz ağrısı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
29. Horlama ve OSAS
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
30. Baş boyun temel semptom, anamnez ve muayenesi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
31. Baş boyun temel semptom, anamnez ve muayenesi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
32. Baş boyun temel semptom, anamnez ve muayenesi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
33. OSAS ve Tedavisi (Horlama)
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
34. OSAS ve Tedavisi (Horlama)
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
35. Dil hastalıkları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
36. Dil hastalıkları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
37. Dil hastalıkları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
38. Fasial paraliziler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
39. Fasial paraliziler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
40. Fasial paraliziler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
41. Baş dönmesi(vertigo, meniere hastalığı)
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
42. Baş dönmesi(vertigo, meniere hastalığı)
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
43. Baş dönmesi(vertigo, meniere hastalığı)
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
44. Nazofarenks kanserleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
45. Nazofarenks kanserleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
46. Nazofarenks kanserleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
47. Nazal muayene ve görüntüleme yöntemleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
48. Nazal, paranazal sinüs anotomi ve fizyolojisi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe