Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET AKİF DÜNDAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : madundar@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Vestibüler Sistem Hastalıklarında Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin (VEMP) Numerik Analizi
Tamamlandı
Aktif
3. KADAVRALARDA ENDONAZAL ENDOSKOPİK KAFA TABANI CERRAHİ YAKLAŞIMLARININ YÜKSEK REZOLÜSYONLU BILGISAYARLI TOMOGRAFI (YRBT) VE MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) ILE KORELASYONU
Devam Ediyor
Aktif
5. Kongre Projesi
The effects of melatonin and alpha lipoic acid in cisplatin induced ototoxicity
Tamamlandı
Aktif
6. Yayın Atıf Projesi
Tamamlandı
Aktif