Meram Tıp Fakültesi

Kişisel Bilgiler

ÖĞR. GÖR. DR. HİKMETTİN DEMİR

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

E-posta : hikmettin@yahoo.com

Akademik Görevleri