Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MİTAT ARICIGİL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : maricigil@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Hemifasiyal Spazmda Endoskopik Retrosigmoid Yaklaşımla Fasiyal Sinir Dekompresyonu
KAFA TABANI’ 2018 3. KONGRESİ
ARICIGİL MİTAT,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
2. Larenksin Skuamöz Hücreli Karsinomlarinda CD44 ve p53 Ekspresyonunun Prognostik Öneminin Değerlendirilmesi
13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve BAş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
3. Kadavrada Fasiyal Sinir Dekompresyonu
39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Kongresi
ARICIGİL MİTAT
Aktif
Türkçe
4. Sinüs priformis karsinomu: Metastatik mezotelyoma? Senkron sarcomatoid karsinoma? : Olgu sunumu
7. Akademi toplantısı
TAŞKIN ÜMİT,YİĞİT ÖZGÜR,ARICIGİL MİTAT,HUQ GÜLBEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Erişkin OSAS’lı Erkek Hastalarda CPAP Kullanımının Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi
30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
TAŞKIN ÜMİT,ARICIGİL MİTAT,YİĞİT ÖZGÜR,SALMAN SERKAN,ÖZYALVAÇLI EMİN,TOPTAŞ GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Tonsillectomy techniques
16th Rhinocamp Meeting Proceedings
ARICIGİL MİTAT,AZGIN İSA
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
7. The Protective Effect of Memantine on Acoustic Trauma, Cisplatin and Amikacin Ototoxicity in Rat Models
4th Congress of European ORL-HNS
ALAN MEHMET AKİF,ERYILMAZ MEHMET AKİF,KAYMAZ FEVZİYE FİGEN,SÜZER AYŞEGÜL,DÜNDAR MEHMET AKİF,ARICIGİL MİTAT,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
9. Temporal Kemik Fraktürü Sonrası Geç Dönem Fasiyal Sinir Dekompresyon Cerrahisi Sonuçlarımız
39. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ERYILMAZ MEHMET AKİF,AYDEMİR FUAT,ARICIGİL MİTAT,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
10. Parotis Lojunda Delici Alet Yaralanması ve Parotis Bezinde Travmaya Yaklaşım
37. Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,DÜNDAR MEHMET AKİF,AZİZ SUHAYB KURİA,GÜL ZUHAL,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. Yetişkin Larengomalazi Olgu Sunumu
8. Ulusal Larengoloji Kongresi
DÜNDAR MEHMET AKİF,GÜL ZUHAL,ERYILMAZ MEHMET AKİF,ARICIGİL MİTAT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
12. Results Radiofrequency Surgery in İnferior Turbinate Hypertrophy
V Balkan Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery
ÇAVUŞOĞLU İLKER,YİĞİT ÖZGÜR,CEYLAN SERDAR,TAŞKIN ÜMİT,ARICIGİL MİTAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Glomus Tümörleri Tanı, Tedavi ve Takip
36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,ARBAĞ HAMDİ,ERYILMAZ MEHMET AKİF,GÜL ZUHAL,DÜNDAR MEHMET AKİF,GÖNÜL YASEMİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
14. Çocuklarda Viral ÜSYE ile İlişkili Tekrarlayıcı Ani İşitme Kaybı
36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,DÜNDAR MEHMET AKİF,ALAİYE ALİ,GÖNÜL YASEMİN,GÜL ZUHAL,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
15. Parotis Bezinde Multinodüler Onkositom
36. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ARICIGİL MİTAT,DÜNDAR MEHMET AKİF,GÖNÜL YASEMİN,GÜL ZUHAL,ERYILMAZ MEHMET AKİF,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
16. Başarılı çift seviyeli fasiyal sinir onarımı: olgu sunumu
Türk Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,SÖNMEZ ERHAN,DADACI ZEYNEP,ALTUNTAŞ ZEYNEP,İNCE BİLSEV,EVRENOS MUSTAFA KÜRŞAT,ARICIGİL MİTAT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
17. Ekstranodal NK_T Hücreli Lenfomanın Nazal Tutulumu
10. Türk Rinoloji Kongresi
ARICIGİL MİTAT,GÖNÜL YASEMİN,GÜL ZUHAL,YEŞİLDEMİR HURİ SULTAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
18. Nazofarengeal mukoepidermoid karsinom: Nadir görülen bir vaka sunumu
39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
ÖZÇELİK ERDEM RUKİYE,ARBAĞ HAMDİ,ERYILMAZ MEHMET AKİF,DÜNDAR MEHMET AKİF,ARICIGİL MİTAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe