Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MİTAT ARICIGİL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : maricigil@erbakan.edu.tr
Dersler
1. Pediatrik stridor
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
2. Akut larengo trakeit
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
3. Özefagus ( proksimal ) kanserlerine yaklaşım
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
4. Özofagus divertikülü
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
5. Hipofarenks neoplazmları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
6. Hipofarenks hastalıklarında görüntüleme yöntemleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
7. Larenks kanserlerinde PET taramanın önemi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
8. Larenks kanserlerinde uzak metastaz
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
9. Larenks kanserlerinde yakın metastaz
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
10. Larenks kanserlerinde görüntüleme teknikleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
11. Larenks granülomatöz hastalıkları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
12. Aritenoid ankilozu
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
13. Larengosel
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
14. Nörolojik hastalıklarda larenks bulguları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
15. Larenjektomi sonrası cilt fistülleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
16. Özefagotrakeal fistül
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
17. Larenks papillomatozisi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
18. Larengeal web
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
19. Larengomalasi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
20. Larenks atrezisi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
21. Ses protezi tipleri ve uygulama teknikleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
22. Disfajiler
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
23. Total larenjektomili hastalarda fonasyon
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
24. Juvenil larengeal papillomatozis
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
25. Ses terapisi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
26. Gelişimsel disfoniler
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
27. Kord paralizilerinde kordopeksi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
28. Kord paralizilerinde aritenoidektomi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
29. Kord paralizilerinde medializasyon teknikleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
30. Süspansiyon larengoskopi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
31. Kord vocal nodülleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
32. Aritenoidektomi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
33. Near total larenjektomi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
34. Horizontal supraglottik larenjektomi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
35. Verikal parsiyel larenjektomi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
36. Kordektomi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
37. Total larenjektomi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
38. Konservatif larenks cerrahisi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
39. Larenks kanserlerinde kemoterapi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
40. Larenks kanserlerinde radyoterapi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
41. Larenks lazer uygulamaları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
42. Laringotrakeal aspirasyon
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
43. Subglottik stenoz
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
44. Glottik stenoz
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
45. Larnks neoplazmları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
46. Larenks in bening kitleleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
47. Larenks travmaları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
48. Sistemik hastalıklarda Larenks bulguları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
49. Larenks yabancı cisimleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
50. Larenks in enfeksiyöz hastalıkları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
51. Larenks hastalıklarında görüntüleme yöntemleri
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
52. Larenks intrensek ve ekstrensek adalelerinde elektromiyografi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
53. Videolaringoskopi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
54. Ses mekaniği
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
55. Disfoni
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
56. Larenks in nöral innervasyonu
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
57. Larenks fonksiyonları
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
58. Yutma mekanizması
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
59. Larenks fizyolojisi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
60. Larenks anatomisi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
61. KBB Baş ve Boyun muayenesi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
62. Hava yolu Obstrüksiyonu ve Stridor
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
63. Hasta başı pratik uygulama
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
64. Epistaksis
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
65. Boğaz ağrısı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
66. Ses kısıklığı ve ses bozuklukları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
67. Hasta başı pratik uygulama
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
68. Epistaksis
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
69. Boğaz ağrısı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
70. Ses kısıklığı ve ses bozuklukları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
71. HASTA BAŞI PRATİK UYGULAMA
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
72. DUDAK VE ORAL KAVİTE BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
73. FARENKS HASTALIKLARI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
74. TONSİL VE ADENOİD ENFEKSİYONLARI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
75. TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
76. BOYUN KİTLELERİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
77. Hasta başı pratik uygulama
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
78. Dudak ve oral kavite benign ve malign tümörleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
79. Farenks Hastalıkları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
80. Tonsil ve adenoid enfeksiyonları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
81. Hasta başı pratik uygulama
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
82. Tükrük bezi hastalıkları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
83. Boyun kitleleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
84. Dudak ve oral kavite benign ve malign tümörleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
85. Farenks Hastalıkları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
86. Tonsil ve adenoid enfeksiyonları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe