Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. CELALETTİN VATANSEV

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta : cvatansev@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Peritoneal adezyonlardan korunmada gliserinin etkisi
AHMED PAMUKÇU
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2007
2. Göz içi basınç artışı karın içi basıncını yansıtır mı?
İLHAN ECE
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010