Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

PROF.DR. ÇİĞDEM ÇİFTÇİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : cigdemciftci@erbakan.edu.tr
Bildiriler
2. The Evaluation of Urban Environmental Perception of University Students in Konya CBD by Cognitive Mapping Method
ISESER2019-International Symposium for Environmental Science and Engineering Research
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,Shumka Laura,SHUMKA SPASE,DURSUN ŞÜKRÜ,ELSON SALİHAJ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. INVESTIGATION OF THE SAMPLE CONCEPTS OF THE SMART CITY CONCEPTON THE LITERATURE IN OUR WORLD AND COUNTRY
ISESER 2019
ÇETİN MERVE,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. EVALUATION OF URBAN SPACE PERCEPTION IN SUSTAINABLE HISTORICALENVIRONMENT ON THE CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE, THE CASE OFILGIN/KONYA
ISESER 2019
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,ÖZGÜL ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. The Description of Urban Environment in Ottoman Cities Based on Ottoman Foundations
IMASCON 2019
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,Shumka Laura
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. THE EVALUATION OF PERCEPTIONS’xx SUSTAINABLE RURAL AND URBAN INTERFACE OF THE URBAN INHABITANTS IN THE PERIPHERY OF KONYA
International Conference of Ecosystems (ICE2019)
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,Shumka Laura,Shumka Spase,DURSUN ŞÜKRÜ,Salihaj Elson
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. CLIMATE RISK ASSESSMENT METHOD WITH REGARD TO PRESERVATION OF THE CURRENT STATE OF SEVERAL POST-BYZANTINE CHURCH INDOOR ENVIRONMENT IN ALBANIA
15th International Conference on ‘Standardization, Protypes, and Quality’: A means of Balkan Collaboration” in Edirne-
SHUMKA LAURA,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,TATAVESHI KIMETE,KUNT FATMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. THE INTEGRATING ECOLOGICAL URBAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE CRITERIA IN URBAN DESIGN STUDIOUS OF UNIVERSITY STUDENTS
International Conference of Ecosystems (ICE2019)
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,KUNT FATMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. LANDSCAPE CONNECTIVITY IN PLANNING AND IMPLEMENTING CONSERVATION AND RESTORATION APPROACHES IN CENTRAL ALBANIA CARSTIC LAKES SYSTEM
International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER2019)
Shumka Laura,Salihaj Elsın,DURSUN ŞÜKRÜ,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,Shumka Spase
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. SURVEY ON STONE DEGRADATION AND USE OF DIAGNOSIS FOR ITSCONSERVATION
International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER)Konya, Turkey
Shumka Laura,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,KUNT FATMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. The Effects of Urban Plans on Sustainable Traditional Houses’s Patterns in Konya
International Marmara Science and Social Sciences Congress (IMASCON 2018)
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,Shumka Laura,KUNT FATMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Introducing Standards as Guidance for Indoor ClimateIn the Conservation of Cultural Heritage in Albania
14th International Conference in “STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OFBALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION
Shumka Laura,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,Tataveshi Kimete
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Radon Gazı ve Asbest ‘in Çevresel Etkilerinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi
International Marmara Science and Social Sciences Congress (IMASCON 2018)
KUNT FATMA,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Invetigation Of Konya City Cultural Heritage Management and Sustainable Urban Development Relationship
8th International Conference of Ecosystems (ICE 2018)
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,KUNT FATMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. Rainwater Collection Of Forms And AreasOf Environmntal Use
8th International Conference of Ecosystems (ICE 2018)
KUNT FATMA,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. SU KALİTESİ VE KENTLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİYE HALK SAĞLIĞI AÇISINDANBİR BAKIŞ : ORTA ANADOLU’xxDAN ALTINAPA HAVZASI ÖRNEĞİ
International Agriculture, Environment and Health Congress
VURAL HASİBE,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,Yıldız Hatice Kübra,ÇELEN ESRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Evaluation of Urban Heat Island Interaction with Urbanization in Konya City
International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER)
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,DURSUN ŞÜKRÜ,KUNT FATMA,AYTURAN ZEYNEP CANSU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. The Examination of Three Different Housing Regions in Konya Interms of The Ecological Sustainable Design Criteria.
8th International Conference of Ecosystems (ICE2018)
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,DURSUN ŞÜKRÜ,KUNT FATMA,AYTURAN ZEYNEP CANSU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. THE EXAMINATION OF THREE DIFFERENT HOUSING REGIONS IN KONYA INTERMS OF THE ECOLOGICAL SUSTAINABLE DESIGN CRITERIA
8th International Conference of Ecosystems (ICE2018)
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,DURSUN ŞÜKRÜ,KUNT FATMA,AYTURAN ZEYNEP CANSU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Urban Regenaration Strategies in Historical City Center Beyşehir /Konya/Türkiye
14. IPHS CONFERENCE
ULUSOY ÇİĞDEM,MEŞHUR HAVVA FİLİZ,YENİCE MAHMUT SERHAT,YAVUZ FADİM,LEVEND SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Kapalı Alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
VII. Ulusal Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu
AYTURAN ZEYNEP CANSU,KUNT FATMA,ULUSOY ÇİĞDEM,DURSUN ŞÜKRÜ,ÇİMEN MESUTOĞLU ÖZGÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu
DURSUN ŞÜKRÜ,AYTURAN ZEYNEP CANSU,KUNT FATMA,ULUSOY ÇİĞDEM,ÇİMEN MESUTOĞLU ÖZGÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. DETERMINATION OF OUTDOOR DUST CONCENTRATIONS IN KONYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT
KUNT FATMA,ERDOĞAN ŞÜKRAN,ULUSOY ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. A Visual Assessment For Land Use Analysıs At The Coastal Area Of Beysehır Lake
Conferance on water observation and ınformation system for decision support
ULUSOY ÇİĞDEM,DURSUN ŞÜKRÜ,LEVEND SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. General Planning Approach To The Land Use At The River Basin In The Case Altınapa Basin In The Middle Of Anatolia
”, International Conference on Environment: Survival and Sustainability
ÇİFTÇİ Çiğdem, BALA ALKAN Havva
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. Ulaşım Planlama Sürecinde Konya Hafif Raylı Sistem Hatlarının İrdelenmesi
2nd Traffic and Road Safety International Congress/Exhibition TRODSA
ERYİĞİT ŞENDOĞDU Sedef, ÇİFTÇİ Çiğdem
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Programming Problems In Development Plan Applications
1st International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium-ULYUSİS
ÇİFTÇİ Çiğdem, SERDAROĞLU Neslihan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
55. Akşehir Kenti Tarihi Kent Dokusu
1. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi 11-13 Ekim 2001
ÇİFTÇİ Çiğdem
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
56. Research Aimed Explaining the Relationship Between Urban Planninig and Social Facilities of Some Major Cities in Turkey
40th. Congress of European Regional Science Association Barcelona,
ULUSOY ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce