Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

PROF.DR. ÇİĞDEM ÇİFTÇİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : cigdemciftci@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Selçuk Üniversitesinin Konya Kent Ekonomisine Etkileri 05101015 Nolu SÜ BAP TEZ PROJESİ
Üniversitelerin kentsel gelişmişliğe etkileri dünya ve ülkemiz literatür örnekleri tatışılarak Konya Selçuk Üniversitesinin Konya kentine etkileri araştırılmıştır.
Tamamlandı
Aktif
2. Konya Alt Bölgesinin Ekonomik Göstergeler Işığında Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmesi (1985-2000)022 Nolu SÜ, BAP TEZ PROJESİ
Konya Karaman Aksaray Bölgesi içinde Konya ilinin 1985-2000 yıllarına ilişkin alt bölge gelişmişliği irdelenmiştir.
Tamamlandı
Aktif
3. Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Kapalı ve Açık alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Kapalı ve Açık alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
Tamamlandı
Aktif
4. TarihiKent Merkezlerinde Sürdürülebilir Yenilenmesi İçin Bir Model Önerisi Konya Örneği
Sürdürülebilir Yenileme Modeli
Tamamlandı
Aktif
5. Tr52Bölgesindeki Şehir Plancılarının Teknolojik Gelişmelerle Birlikte Ortaya Çıkan Yenilikler Çerçevesinde Geliştirilme
Konya Bölgesine Yönelik Hibe Projesi
Tamamlandı
Aktif
6. KonyaAlt Bölgesinin Ekonomik Göstergeler Işığında Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmes
Bölgesel Kalkınma
Tamamlandı
Aktif
7. 500 Yataklı Şanlıurfa Devlet Hastanesi Mimari Yarışma Projesi
Mimari Proje Yarışması
Tamamlandı
Aktif
8. Muğla Dalaman Hava Limanı Dış Hatlar Terminal Binası Mimari Proje Yarışması
Mimari proje yarışması
Tamamlandı
Aktif
9. Konya Mevlana Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması
Mimari proje yarışması
Tamamlandı
Aktif
11. Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Sektörü 2005 Yılı TÜBA TÜKSEK Kültür Envanteri Projesi
Antalya Elmalı Kentsel Kültür Varlıkları 2005 Yılı Envanter Projesi
Tamamlandı
Aktif
12. Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Bir Model Önerisi
KIRSAL PLANLAMA
Tamamlandı
Aktif