Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

PROF.DR. ÇİĞDEM ÇİFTÇİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : cigdemciftci@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Konya alt bölgesinin ekonomik göstergeler ışığında gelişmişlik düzeyinin irdelenmesi (1985-2000)
ÖZER KARAKAYACI
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2003
2. Engellilerin bir istihdam seçeneği olarak tele çalışma; modellenmesi ve modelin kent planlama açısından irdelenmesi
FİLİZ ALKAN MEŞHUR
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Doktora
2006
3. Selçuk Üniversitesi`nin Konya kent ekonomisine etkileri
H. NUR GÖRKEMLİ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
4. Kentsel planlama sürecinde Konya kent formunun gelişimi üzerine bir araştırma
MAHMUT SERHAT YENİCE
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
5. Bütünleşik planlama yaklaşımı ile HRS'lerin diğer ulaşım sistemleri ile ilşkisinin irdelenmesi Konya örneği
SEDEF ERYİĞİT
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
6. Başdere havzası kırsalının kalkınma potansiyelleri
İSMAİL HAKKI SEZGİN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2007
7. Bölgesel kalkınma ajanslarının kırsal kalkınmadaki rolü ve etkileri: İngiltere örneği
ÖZLEM ASLAN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
8. Tarihi kent merkezlerinde sürdürülebilir yenileme için bir model önerisi; Konya örneği
MAHMUT SERHAT YENİCE
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Doktora
2011
9. Kamusal yatırımların kamuya finansal ve sosyo-çevresel geri dönüşünün irdelenmesi: manavgat rekreatif amaçlı ırmak kıyı düzenlemesi proje örneği
KÜBRA AYŞE KEÇER
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
10. Geleneksel Türk Çarşısı Sağlıklaştırma Projelerinin Sosyo-Mekânsal ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi : Konya Örneği
MEHMET CEMALETTİN AYYILDIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
11. Tarihi çevrede kentsel mekan algısının ilkokul çağı çocukları üzerinden değerlendirilmesi: Ilgın örneği
ZEYNEP ÇAVDAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
12. Kayseri tarihi kent merkezinde koruma amaçlı planlama yaklaşımlarının sürdürülebilir kentsel koruma bakımından irdelenmesi
BÜŞRA KARADEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
13. Kültürel Miras Yönetim Planı Geliştirme Önerisi; Nevşehir Tarihi Kent Merkezi Örneği
LÜTFÜ BARUTLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020