Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET BURHAN OFLAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : mboflaz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Is there a Relation between Active Microorganisms and Hearing Loss in Newborn Sepsis?
1. ULUSLARARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
Yılmaz Fatma Hilal,EMİROĞLU NURİYE,OFLAZ MEHMET BURHAN,YÜCEL MEHMET,KEÇECİ RAMAZAN,ARBAĞ HAMDİ,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Prenatally-Diagnosed Double Aortic Arc with Right Dominance: A Case Report
1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi
yılmaz Fatma Hilal,OFLAZ MEHMET BURHAN,EMİROĞLU NURİYE,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Kemoterapi Alan Febril Nötropenili Çocuk Hastada Gelişen Konjestif Kalp Yetmezliği.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
YILMAZ HÜSEYİN,SARAÇ UĞUR,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,ŞAP FATİH,TOKGÖZ HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Sepsis Kliniği Olan Prematüre Bebekte Kalp İçi Trombüs.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
YILMAZ HÜSEYİN,GÜNEŞ MUHAMMED,SARAÇ UĞUR,ŞAP FATİH,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. İzotretinoin Kullanan Adolesanda Görülen Kalp Dışı Nedenli Göğüs Ağrısı
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
GÜNEY AHMET YASİN,SARAÇ UĞUR,ŞAP FATİH,YILMAZ HÜSEYİN,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜNEŞ MUHAMMED,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Sağlıklı ve Sporcu Bir Çocukta Tam/İleri Derece Atriyoventriküler Blok.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
ŞAP FATİH,SARAÇ UĞUR,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Multiple Perkutan Ve Cerrahi İle Kapatılan Atriyal Septal Defekt Hastalarında Kapatma Materyalinin Trombosit Aktivasyon İndekslerine Etkisi.
18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi,
OFLAZ MEHMET BURHAN,TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,ŞAP FATİH,DERELİ YÜKSEL,EGE ERDAL,BAYSAL TAMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Mediastinal Lenfadenomegali ve Supraventriküler Ektopi Birlikteliği.
. 18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,YILMAZ HÜSEYİN,TOKGÖZ HÜSEYİN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Membranoproliferatif Glomerulonefrit ile Eş Zamanlı Ortaya Çıkan Akut Romatizmal Ateş Olgusu.
18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ÜNAL EMİN,GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,YILMAZ HÜSEYİN,ATAŞ BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile P/QT/QTc Dispersiyonu ve Tp-e Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
GÜNEY AHMET YASİN,ŞAP FATİH,SELVER EKLİOĞLU BERAY,OFLAZ MEHMET BURHAN,ATABEK MEHMET EMRE,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Çocukluk Çağında Nadir Görülen Mediastinal Bir Lezyon: Perikardiyal Kist.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS
ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,YILMAZ HÜSEYİN,GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. A Dysrhythmia Rarely Seen in Acute Rheumatic Fever: Mobitz Type 1 2nd-Degree AV Block.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS
ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,GÜNEŞ MUHAMMED,YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,ATAŞ BÜLENT,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Kommerell’s Dıvertıculum Assocıatıon Of Aberrant Left Subclavıan Artery And Rıght Arcus Aorta In An Adolescent.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS
YILMAZ HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,ÜNAL EMİN,GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Abstracts from the 51supst/sup European Society of Human Genetics Conference: Posters.
European journal of human genetics : EJHG
Balasar Mine,OFLAZ MEHMET BURHAN,EMLİK GANİME DİLEK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedeniyle ilk kez metilfenidat tedavisi başlanan çocuklarda kardiyovasküler fonksiyonların değerlendirilmesi
1st Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi IRUPEC
Sargın Fatma,OFLAZ MEHMET BURHAN,Yar Ahmet,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Çocuklarda miyokarditin teşhis ve prognozunda ventriküler repolarizasyon heterojenite değişikliklerinin değerlendirilmesi
1st Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi IRUPEC
Aydın Vesile Betül,OFLAZ MEHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. Gestasyonel Yaşı 33 Haftanın Altında Sürfaktan Verdiğimiz Preterm Hastalarımızda Merkezimizin Patent Duktus Arteriozus Yönetimi
2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
YILMAZ FATMA HİLAL,GÜLTEKİN NAZLI DİLAY,ALTUNHAN HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,EMİROĞLU NURİYE,YÜCEL MEHMET,KEÇECİ RAMAZAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Is there a Relation between Active Microorganisms and Hearing Loss in Newborn Sepsis?
International Rumi Pediatric Congress
YILMAZ FATMA HİLAL,ALTUNHAN HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,KEÇECİ RAMAZAN,YÜCEL MEHMET,ARBAĞ HAMDİ,EMİROĞLU NURİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Adenozin’e Geçici Olarak Cevap Veren Fokal Atriyal Taşikardi. P-190
17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya.
ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,GÜR CELAL,OFLAZ MEHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Asemptomatik Sağlıklı Bir Adolesan Elektrokardiyografisinde Saptanan Fragmente QRS. P-186
17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya.
ŞAP FATİH,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Multiple Pterygium Sendromu Tanılı Bir Olguda Asemptomatik Çok Sık Ventriküler Ekstrasistoller ve Nonsustained VT Atakları. P-183
17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya.
ŞAP FATİH,GÜR CELAL,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. -Pulmoner hipertansiyonda tedavi
8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları veKistik Fibrozis Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
53. Yenidoğanın Doğumsal Kalp HastalıklarıAçısından Değerlendirilmesi - Tanısal İpuçları
4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
54. Kalıtsal TGF-BETA ilişkili nadir bir bağ doku hastalığı: LOEYS-DİETZ SENDROMLI BİR OLGU
3. ULUSAL ÇOCUK GENETİK SEMPOZYUMU
BALASAR MİNE,OFLAZ MEHMET BURHAN,BALASAR ÖZGÜR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. ALSTRÖM SENDROMU VE KRONIK BÖBREKYETMEZLIĞINE SEKONDER GELIŞTIĞIDÜŞÜNÜLEN DILATE KARDIYOMYOPATIDE YOĞUNHEMODIYALIZIN ÖNEMI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ŞAP FATİH,ATAŞ BÜLENT,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. KARDITLE SEYREDEN AKUT ROMATIZMAL ATEŞOLGUSUNDA RITIM BOZUKLUĞU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. İNFANTIL POMPE HASTALIĞI OLAN BIR HASTADAEKOKARDIYOGRAFIK IZLEM BULGULARI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ALPINAR ABDULLAH,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. AORT KAPAĞI VE ARKUS AORTA VE DALLARINDADIFFÜZ KALSIFIKASYONLA SEYREDEN GAUCHERHASTALIĞI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. KAWASAKI HASTALIĞINA BAĞLI BILATERALPRESEPTAL SELLÜLIT
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. STREPTOKOKUS CRISTATUSA BAĞLI BIYOLOJIKKAPAK ENDOKARDITI: ILK PEDIATRIK OLGU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
61. GALEN VEN ARTERIYOVENÖZ MALFORMASYONUNEONATALKONJESTIF KALP YETERSIZLIĞININNADIR BIR NEDENI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. PRENATAL TANI ALAN PULMONER KAPAK YOKLUĞUSENDROMU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
63. KARDIYAK SARKOIDOZIS-PEDIATRIK OLGU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
64. PSIKIYATRIK İLAÇLARA BAĞLI GELIŞTIĞIDÜŞÜNÜLEN NON-SUSTAINED VENTRIKÜLERTAŞIKARDI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ŞAP FATİH,AKÇA ÖMER FARUK,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. TÜBEROSKLEROZ İLIŞKILI İNTRAKARDIYAKRABDOMYOMASI OLAN OLGUDA AKSELEREVENTRIKÜLER RITIM
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ŞAP FATİH,ÇAKSEN HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. MEDİKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ KARDİYOVERSİYON YANITLI ATRİAL FLATTER VAKASI
ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ-25
GÜLTEKİN NAZLI DİLAY,YILMAZ FATMA HİLAL,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. AORT KOARKTASYONU TANILI PREMATÜRE HASTADA ELEKTROKARDİYOGRAFİK HOLTER İLE TESPİT EDİLEN BLOKLU WOLF PARKİNSON WHİTE SENDROMU
ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ-25
GÜLTEKİN NAZLI DİLAY,YILMAZ FATMA HİLAL,GÜR CELAL,OFLAZ MEHMET BURHAN,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Theeffect of intrathoracic pressure changes recorded by digital thoracic drainage system on cardiac functions
25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie 4. D-A-CH-Tagung gemeinsam mit:Österreichischer Gesellschaft für Thoraz- und Herzchirurgie Schweizer Gesellschaft für Thoraxchirurgie. 29.09. - 01.10.2016, Freiburg, Germany
Can Atilla,ALTINOK TAMER,OFLAZ MEHMET BURHAN,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Almanca
69. Kronik akciğer hastalığına sekonder gelişen PAH olgusu
Pediatrik Pulmoner Hipertansiyon Okulu ve TEE Kursu
OFLAZ MEHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
70. E Learning Mobile Learning Sosyal Medya Bilişim Teknoloji ve Etik E learning Mobile Learning Social Media Informatics Technology and Ethics
Uluslararası Katılımlı (UTES) Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2015 - Tıp Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
OFLAZ MEHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
71. Kortikosteroid Tedavisi Sırasında Mide Koruyucu Olarak Proton Pompa İnhibitörü Kullanılan Akut Romatizmal Karditli Bir Çocukta Gelişen Trombositopeni
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi - Bildiri Sonucunuz Hakkında
ŞAP FATİH,YILMAZ SELVİHAN,ALPINAR ABDULLAH,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
72. Akut Myokardit Düşünülen Bir Olguda Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıya Katkısı
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi - Bildiri Sonucunuz Hakkında
ŞAP FATİH,AKKUŞ ABDULLAH,KESKİN SUAT,BAYSAL TAMER,OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
73. Atipik yerleşimli bir kist hidatik olgusu Subepikardiyal kist hidatik
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi - Bildiri Sonucunuz Hakkında
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,YÜKSEKKAYA HASAN ALİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
74. Multipl kardiyak rabdomiyomlu ikiz olgu
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi - Bildiri Sonucunuz Hakkında
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,Albayrak Hatice Mutlu,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
75. Hipermobilite sendromlu 14 yaşındaki olguda asemptomatik ALCAPAsendromu
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi - Bildiri Sonucunuz Hakkında
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,Albayrak Hatice Mutlu,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
76. Primer sklerozan kolanjite bağlı akut myokardit
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,YÜKSEKKAYA HASAN ALİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe