Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET BURHAN OFLAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : mboflaz@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Perkutan ve cerrahi olarak atriyal septal defekt kapatılmasının platelet aktivasyon indekslerine etkisi
Cerrahi ve Transkateter Kalp Defekti Kapatılan Olgularda Kullanılan Biyomedikal Materyalin Tombosit Aktivasyon Belirteçleri Üzerine Etkisinin Araştırılması ve Bu Sayede Pıhtılaşma Sistemi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.
Devam Ediyor
Aktif
2. Enürezisli Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi
Kalp hızı değişkenliği otonom sinir sistemini değerlendirmede en iyi yöntemdir Bu analiz baskın sinüs ritmi ile EKG sinyalindeki iki R R dalgası arasındaki değişkenliğin matematiksel analiz yöntemleri kullanılarak ölçümüne dayanır Literatür araştırmasında daha önce idrar inkontinansı ve otonom sinir sistemi bulguları ile ilgili çalışmalarda daha çok enürezis etiyolojisinde otonom sinir sisteminin yeri sorgulanmaktadır Çoçuk Nefroloji ve Çocuk Üroloji gruplarının çok benzer özelliklere sahip olmasına rağmen kalp hızı değişkenliğinden elde ettikleri verilerde bazı çalışmalarda sempatik bazı çalışmalarda ise parasempatik baskınlık saptandığı için bu konuda net kabul görmüş bir teori bulunmamaktadır Bu nedenle önceki çalışmalar değerlendirildiğinde enürezisli hastalarda baskın otonom sinir siteminin ne olduğu konusunda multidisipliner yaklaşımlı yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır Planladığımız bu çalışmanın enürezisli hastaların izlem sürecinde otonom sinir sistemi değişikliklerinin doğru şekilde yorumlanmasına katkı sağlayacağını bu hastalarda otonomik balansın zaman içerisinde değişiminin değerlendirilmesi ile Pediatristler ve Çocuk Ürologları için bu hastalığa özgü ilaç seçiminde hekime katkı sağlayacağını düşünmekteyiz
Tamamlandı
Aktif