Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MERYEM AKTAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

E-posta : meryemaktan@erbakan.edu.tr
Kitaplar
1. BÜTÜNCÜL TIP (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi)
AKTAN MERYEM, Yayın Yeri: Nobel Tıp Yayınevi, ISBN: 978-605-7578-54-9
2019