Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ZERRİN DEFNE DÜNDAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı

E-posta : internationalh@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Alfa-amanitin zehirlenmesinde antioksidan sistemlerin değerlendirilmesi: Deneysel fare modeli
Tamamlandı
Aktif
2. Kritik bakım hastalarında immunosupresif asidik protein (İAP), total oksidan ve total antioksidan durumun prognostik değeri
Tamamlandı
Aktif
3. Sürekli göğüs basısı uygulanan kardiyopulmoner resüsitasyonda balon-maske ventilasyon ile laringeal maske ventilasyonun karşılaştırılması: Manken çalışması
Tamamlandı
Aktif
6. İntestinal iskemi tanısında spesifik belirteçlerin rolü
Tamamlandı
Aktif