Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ZERRİN DEFNE DÜNDAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı

E-posta : internationalh@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Acil servise nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastalarda risk skorlama sistemlerinin prognostik değeri
MERVE GÜVEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
2. Kritik bakım hastalarında immunosupresif asidik protein (İAP), total oksidan ve total antioksidan durumun prognostik değeri
ELİF ÖZSAĞLAM ALTOTNJI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
3. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarına Yönelik Travma Durumunda İleri Yaşam Desteği Eğitim Programının Simülasyona Dayalı Geliştirilmesi
İLKER GÜRCÜOĞLU
Hacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıp Eğitimi ve Bilişim Ana Bilim Dalı
Doktora
2019
4. El ve el bilek kırıklarının tanısında ultrasonografinin tanısal güvenilirliği
MURAT İNAM
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020
5. Acil servise başvuran hiperglisemik hastalarda end tidal karbondioksitin tanısal değeri
KEZİBAN KAPLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020
6. Acil resüsitasyon ünitesinde değerlendirilen hastalarda pleth değişkenlik indeksinin prognostik değeri
EZGİ ALUMERT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020