Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SAMİ KÜÇÜKŞEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

E-posta : skucuksen@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Subakromiyal Sıkışma SendromluHastalarda Manipulasyon Tedavisinin Etkinliği
6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
ÖNCEL ADİL,KÜÇÜKŞEN SAMİ,ECESOY HİLAL,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Eczane çalışanlarında görülen kas iskelet sistemi hastalıkları
2. International European Conference on Interdisciplinary Scientific Researches
ECESOY HİLAL,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Biyolojik ajan kullanan ankilozan spondilit hastalarında hematolojik indeksler ve hastalık aktivitesi arasındaki ilşki
2. İnternational European Conferance on İnterdisciplinary Scientific Researches
ECESOY HİLAL,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Evde Bakım Hastalarında Egzersiz ve Önemi
II. Uluslarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi
KÜÇÜKŞEN SAMİ,ECESOY HİLAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Halluks Valgus ile Diz ve Ayak Bileği Dizilim Bozuklukları Arasındaki ĠliĢkinindeğerlendirilmesi
6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
YALÇIN ŞEVKET,KÜÇÜKŞEN SAMİ,ECESOY HİLAL,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. El Osteoartritinde Fluidoterapi ve Parafin Banyosunun Etkinliklerinin KarĢılaĢtırılması
6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
ÖNCEL ADİL,KÜÇÜKŞEN SAMİ,ECESOY HİLAL,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Ischemia Modified Albumin Levels in Rheumatoid Arthritis
2015 ACR/ARHP Annual Meeting
USLU ALİ UĞUR,KÜÇÜK ADEM,ŞEVKET BALTA,ŞEVKET ARSLAN,TEKİN LEVENT,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TOKER AYSUN,KAYRAK MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
10. Ankilozan Spondilitli Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı Hastalığın Şiddeti İle İlişkili midir
Romatolojide son II yıl. 10-13 Nisan 2014
KÜÇÜK ADEM,USLU ALİ UĞUR,UGAN YUNUS,BAĞÇACI SİNAN,KARAHAN ALİ YAVUZ,AKARMUT ASIM,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. İmpingement sendromu nedeni olarak os akromiale
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014
ANLIAÇIK EMEL,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
12. Karaciğer sirozlu bir hastada femur başı osteonekrozu Olgu sunumu
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014
ANLIAÇIK EMEL,KÜÇÜKŞEN SAMİ,EROL KEMAL,TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
13. Omuz ağrısının nadir bir nedeni Spinoglenoid çentikte ganglion kisti
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014
TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,KÜÇÜKŞEN SAMİ,ERDEN YAKUP,ARITAN AYŞE MELİKE,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
14. Ankilozan spondilitli hastalarda inspiratuvar solunum egzersizlerinin etkinliği
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014
SALBAŞ ENDER,UĞURLU HATİCE,SALLI ALİ,KÜÇÜKŞEN SAMİ,KOCABAŞ HİLAL,EROL KEMAL,TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,SODALI EMRE,ARITAN AYŞE MELİKE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
15. Ankilozan spondilit tanılı hastalarda uyku bozuklukları
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014,
NAS ÖMER,SALLI ALİ,BAĞÇACI SİNAN,KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
16. Sakroiliit ön tanılı hastada sakral yetmezlik fraktürü Olgu sunumu
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014
KÜÇÜKŞEN SAMİ,TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,ANLIAÇIK EMEL,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
17. Vitamin D eksikliği olan kronik yaygın non spesifik kas iskelet ağrılı hastalarda replasman tedavisinin kas iskelet semptomları ve yaşam kalitesine etkisi
5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013
YILMAZ RAMAZAN,SALLI ALİ,TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
18. Behçet hastalığı ve amiloidoz birlikteliği Vaka sunumu
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
BAĞÇACI SİNAN,KÜÇÜK ADEM,ALBAYRAK İLNUR,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Perirenal hematom vaka sunumu
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
KÜÇÜK ADEM,BAĞÇACI SİNAN,TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,ERDUR FATİH MEHMET,TÜRKMEN KÜLTİKİN,ALBAYRAK İLKNUR,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TÜRK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. Lymphadenopathy as an initial manifestation of systemic lupus erythematosus
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
KÜÇÜK ADEM,BAĞÇACI SİNAN,ALBAYRAK İLKNUR,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Sjögren sendromu mu yoksa kronik karaciğer hastalığı mı
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
KÜÇÜK ADEM,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
22. Sistemik lupus eritematozuslu bir vakada talusta avasküler nekroz
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
BAĞÇACI SİNAN,KÜÇÜK ADEM,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. Sistemik lupus eritematozisli gebede kalsinozis kutis
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
Küçük Adem,Bağçacı Sinan,Turaç Cingöz Havva,KÜÇÜKŞEN SAMİ,YEŞİLDAĞ AHMET,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. Eski iki hastalık nadir birliktelik Sistemik lupus eritematozus ve ankilozan spondilit
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
Küçük Adem,Bağçacı Sinan,Salbaş Ender,Karpuz Savaş,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Behçet hastalığında üst ekstremite trombozu Vaka sunumu
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
Küçük Adem,Albayrak İlknur,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Karpuz Savaş,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Behçet hastalığı ve ankilozan spondilit birlikteliği Olgu sunumu
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
Albayrak İlknur,Küçük Adem,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Nonsekretuar multiple myeloma Vaka sunumu
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
Küçük Adem,Bağçacı Sinan,Albayrak İlknur,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Medulla oblangataya bası yapan romatoid pannus
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
Erol Kemal,Küçük Adem,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Ailevi akdeniz ateşi hastalarında uyku bozukluğu sıklığı
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012
Küçük Adem,Bağçacı Sinan,Karpuz Savaş,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
30. A case of Coexisting Behçet s Disease and Ankylosing Spondylitis
5. Türk Romatoloji Kongresi
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Karahan Ali Yavuz,Bağçacı Sinan,Şahin Muhammed,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Serum ischemia modified albumin IMA levels in patients with fibromyalgia and its relationship with symptoms
5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya
TOKER AYSUN,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Küçük Adem,Çiçekler Humeyra
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Haglund Syndrome with Pump Bump A Case Report
5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Karahan Ali Y,Erol Kemal
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Sjögren sendromlu annenin neonatal lupus sendromlu bebeği
5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya
Albayrak İlknur,Bağçacı Sinan,Küçük Adem,MEMİK RECEP,BAYKAN ALİ,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Plantar fasiit tedavisinde kortikosteroid enjeksiyonunun etkinliği
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Yücel Ufuk,SALLI ALİ,ÖZBEK ORHAN,KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Lomber disk hernili hastalarda epidural steroid uygulanımı
XVI. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongresi
Özerbil Önder Murat,YOSUNKAYA ALPER,DUMAN ATEŞ,TUNCER UZUN SEMA,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Bayram Ayten
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Diz osteoartritinde ağrının yayılımı
XVI. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongresi
Oğuz Hasan,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
37. Romatoid artritli hastaların serum ve sinovyal sıvılarında reaktif oksijen metabolitleri
XVI. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi
Şimşek İsrafil,Akkuş İdris,Mahmut Ay,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Gürel Ahmet,Oğuz Hasan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
38. Spinal kord yaralanmalı Hastalarımızda ürodinamik değerlendirim
XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongresi
Özerbil Önder Murat,Yurdakul Talat,ŞENDUR ÖMER FARUK,Özeroğlu Mehmet,KÜÇÜKŞEN SAMİ,SERT İBRAHİM ÜNAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Servisimizde rehabilite edilen paraplejik hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kongresi
Şimşek İsrafil,Özerbil Önder Murat,ŞENDUR ÖMER FARUK,Erdoğan Kazım,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Alexithymia depression anxiety levels and quality of life in patients with ankylosing spondylitis
5th International Congress on Psychopharmacology
Kayhan Fatih,Küçük Adem,Güngör Tayfun,Balkarlı Aysel,Karahan Ali Yavuz,Özhan Nail,Nail Özhan,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
41. TPE TPE dispersion and TPE QT ratio as risk markers of malign ventricular arrhythmia in patients with rheumatoid arthritis
7th International congress of update in cardiology and cardiovascular surgery
Tekinalp Mehmet,KAYRAK MEHMET,SALLI ALİ,BACAKSIZ AHMET,ARIBAŞ ALPAY,AKILLI HAKAN,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
42. Effectiviness of high volume fluid injection in the treatment of adhesive capsulitis
II. Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation
UĞURLU HATİCE,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Özgen Süleyman
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
43. The pain distribution in the knee osteoarthritis
II. Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation
UĞURLU HATİCE,Oğuz Hasan,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
44. PIP joint ekstensor orthosis in rehabilitation of flexor tendon repair
II. Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation
UĞURLU HATİCE,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Öğün Tunç Cevat
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce