Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SAMİ KÜÇÜKŞEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

E-posta : skucuksen@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Comparison of Efficacy of Fluidotherapy and Paraffin Bath inHand Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial
ÖNCEL ADİL,KÜÇÜKŞEN SAMİ,ECESOY HİLAL,SODALI EMRE,YALÇIN ŞEVKET
Uluslararası
Hakemli
2020
2. Rehabilitation results of patients with traumatic brain injury
Karpuz Savaş,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Uluslararası
Hakemli
2017
3. The importance of ultrasonography in detecting joint calcificationin pregnant women with rhupus
KÜÇÜK ADEM,BAŞTÜRK ABDULKADİR,BAĞÇACI SİNAN,HAVVA TURAÇ CİNGÖZ,KÜÇÜKŞEN SAMİ,YEŞİLDAĞ AHMET,TUNÇ RECEP
Uluslararası
Hakemli
2015
4. İnklüzyon cisimcikli miyozit yaşlılarda zor bir tanı
KÜÇÜKŞEN SAMİ,İlknur Albayrak Gezer,Havva Cingöz Turaç,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2012
5. Effects of rehabilitation services on anxiety depression care giving burden and perceived social support of stroke caregivers
Karahan Ali Yavuz,KÜÇÜKŞEN SAMİ,YILMAZ HALİM,SALLI ALİ,Güngör Tayfun,Şahin Muhammed
Uluslararası
Hakemli
2014
6. Alexithymia, depression, anxiety levels and quality of life in patients with rheumatoid arthritis
KARAHAN ALİ YAVUZ,KÜÇÜK ADEM,Balkarlı Ayşe,KAYHAN FATİH,ÖZHAN NAİL,Nas Ömer,Güngör Tayfun,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Uluslararası
Hakemli
2016
7. Evaluation Of The Sleep Quality In Patients With Familial Mediterraneanfever
KÜÇÜK ADEM,ALBAYRAK GEZER İLKNUR,SİNAN BAĞÇACI,KARPUZ SAVAŞ,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Uluslararası
Hakemli
2015
8. Long term effects of high intensity laser therapy in lateral epicondylitis patients
AKKURT EKREM,KÜÇÜKŞEN SAMİ,YILMAZ HALİM,PARLAK SELMAN,SALLI ALİ,KARACA GÜLTEN
Uluslararası
Hakemli
2016
9. Pain, depression levels, fatigue, sleep quality, and quality of life inelderly patients with rheumatoid arthritis
ALBAYRAK GEZER İLKNUR,Balkarlı Ayşe,Can Beray,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,KÜÇÜK ADEM
Uluslararası
Hakemli
2017
10. Efficacy of vitamin D replacement therapy on patients with chronic nonspecific widespread musculoskeletal pain with vitamin D deficiency
Yılmaz Ramazan,SALLI ALİ,Turanç Cingöz Havva,KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2016
11. The relation between ischemia modified albumin levels and carotid intima media thickness in patients with rheumatoid arthritis
Uslu Ali U,Küçük Adem,Balta Şevket,ÖZTÜRK CENGİZ,Arslan Şevket,Tekin Levent,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TOKER AYSUN,KAYRAK MEHMET
Uluslararası
Hakemli
2016
12. Ankylosing spondylitis in a patient with systemic lupuserythematosus A Rare togetherness of two old diseases
Küçük Adem,Bağçacı Sinan,BIYIK MURAT,SALBAŞ ENDER,Karpuz Savaş,Karahan AY,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Uluslararası
Hakemli
2014
13. Neutrophil to lymphocyte ratio is involved in the severity of ankylosing spondylitis
Küçük Adem,Uslu AU,Ugan Yunus,Bağçacı Sinan,Karahan AY,Akarmut Asım,ŞAHİN ALİ,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Uluslararası
Hakemli
2015
15. Ostoearthritis Prevention
KÜÇÜKŞEN SAMİ,ŞAHİN MUHAMMED
Uluslararası
Hakemli
2015
16. Elin fleksör tendon yaralanmalarında rehabilitasyon sonuçları Romatol Tıp Rehab
KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
1998
17. Sacroiliac Joint Hydatidosis Mimicking Ankylosing Spondylitis A Case Report
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Kaçıra Burkay Kutluhan,Bağçacı Sinan,Albayrak İlknur,Yaşar Ozan
Uluslararası
Hakemli
2014
18. Serum ischemia modified albumin and malondialdehyde levels and superoxide dismutase activity in patients with fibromyalgia
TOKER AYSUN,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Küçük Adem,Çiçekler Humeyra
Uluslararası
Hakemli
2014
19. Haglund syndrome with pump bump
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Karahan Ali Yavuz,Erol Kemal
Uluslararası
Hakemli
2012
20. Bilateral upper extremity deep vein thrombosis following central cord syndrome
Hilal Onmez,Havva Turac Cingoz,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Emel Anliacık,Ozan Yaşar,Halim Yilmaz,SALLI ALİ
Uluslararası
Hakemli
2013
21. The effect of proprioception exercises on functional status in patients with anterior cruciate ligament reconstruction
BANU ORDAHAN,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNCAY İBRAHİM,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2015
22. Two new inflammatory markers associated with Disease Activity Score 28 in patients with rheumatoid arthritis neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio
USLU ALİ UĞUR,KÜÇÜK ADEM,ALİ ŞAHİN,YUNUS UGAN,YILMAZ RAMAZAN,GÜNGÖR TAYFUN,SİNAN BAĞÇACI,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Uluslararası
Hakemli
2015
23. Lomber tutulumlu herpes zoster radikülopatisi
Özerbil Önder Murat,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Erdoğan Kazım,Yöndemli Hatice
Ulusal
Hakemli
1997
24. Çocuklarda tetik parmak Bir olgu sunumu
Şimşek İsrafil,Oğuz Hasan,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Ulusal
Hakemli
1997
25. Lumbar Spinal Stenosis
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Oğuz Hasan
Ulusal
Hakemli
1997
26. Lomber disk hernili hastalarda epidural steroid uygulanımı
Özerbil Önder Murat,YOSUNKAYA ALPER,DUMAN ATEŞ,TUNCER UZUN SEMA,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Bayram Ayten
Ulusal
Hakemli
1997
27. Spinal kord yaralanmalı hastalarda üriner enfeksiyon ile lezyon düzeyi ve kateterizasyon arasındaki ilişki
UĞURLU HATİCE,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Ulusal
Hakemli
1997
28. Kliniğimizde rehabilite edilen paraplejik hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Şimşek İsrafil,Özerbil Önder Murat,ŞENDUR ÖMER FARUK,Erdoğan Kazım,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Ulusal
Hakemli
1996
29. Spinal kord yaralanmalı Hastalarımızda ürodinamik değerlendirim
Özerbil Önder Murat,Yurdakul Talat,ŞENDUR ÖMER FARUK,Özeroğlu Mehmet,KÜÇÜKŞEN SAMİ,SERT İBRAHİM ÜNAL
Ulusal
Hakemli
1997
30. Behçet Hastalığı ve Amiloidoz Birlikteliği
Albayrak İlknur,Küçük Adem,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Ulusal
Hakemli
2014
31. Opioid Narkotik Analjezikler
KÜÇÜKŞEN SAMİ
Ulusal
Hakemli
2013
32. Behçet hastalığında üst ekstremite trombozu
Küçük Adem,Albayrak İlknur,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Ulusal
Hakemli
2013
33. Sjögren sendromlu annenin neonatal lupus sendromlu bebeği
Küçük Adem,Bağçacı Sinan,Albayrak İlknur,BAYKAN ALİ,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Ulusal
Hakemli
2012
34. Tekrarlayan femoral kateterizasyon sonrası meraljiya parestetika
SALLI ALİ,Salbaş Ender,Albayrak İlknur,KÜÇÜKŞEN SAMİ,YAZICI MEHMET
Ulusal
Hakemli
2011
35. Fibromiyalji Sendromunda Vücut Kitle İndeksi ile Klinik Parametreler Arasındaki İlişki
Yılmaz Halim,Erkin Gülten,Akkurt Ekrem,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Ulusal
Hakemli
2013
36. Plantar Fasiit Tedavisinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Kortikosteroid Enjeksiyonunun Etkinliği
SALLI ALİ,ÖZBEK ORHAN,KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE,Yücel Ufuk
Ulusal
Hakemli
2011
37. Fibromiyalji Hastalarında Serum Sialik Asit Düzeyleri ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
TOKER AYSUN,Çiçekler Humeyra,Yerlikaya Fatma Humeyra,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Adem Küçük
Ulusal
Hakemli
2013
38. Fibromiyaljili Kadın Hastalarda Essitalopram İle Gabapentin Tedavilerinin Karşılaştırılması
KÜÇÜKŞEN SAMİ,SALLI ALİ,Akurt Halil Ekrem
Ulusal
Hakemli
2011
39. Elin fleksör tendon yaralanmalarının rehabilitasyonunda dinamik ekstansiyon splintinin etkinliği
UĞURLU HATİCE,KÜÇÜKŞEN SAMİ
Ulusal
Hakemli
1998
40. Rehabilite ettiğimiz el yaralanmalarında etiyolojik değerlendirme
KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE,Öğün Tunç Cevat,Biber Erdal,Biber Erdal
Ulusal
Hakemli
1998
41. Lenfadenopati ile Başlayan Sistemik Lupus Eritematozus Olgu Sunumu
Albayrak İlknur,Küçük Adem,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Uluslararası
Hakemli
2014
42. Nonsekretuar Multipl Myeloma ve Omurga Ağrısı Olgu Sunumu
Albayrak İlknur,Küçük Adem,Bağçacı Sinan,KÜÇÜKŞEN SAMİ,TUNÇ RECEP
Uluslararası
Hakemli
2013
43. A rare cause of dysphagia compression of the esophagus by an anterior cervical osteophyte due to ankylosing spondylitis
Albayrak İlknur,Bağçacı Sinan,SALLI ALİ,KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2013
44. Coexistence of Behçet s Disease and Ankylosing Spondylitis
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Bağçacı Sinan,Karahan Ali Yavuz,Şahin Muhammed,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2013
45. The Association of Myotonia Congenita and AnkylosingSpondylitis
Bağçacı Sinan,Albayrak İlknur,Karakaşlı Sema,KÜÇÜKŞEN SAMİ,SALLI ALİ
Uluslararası
Hakemli
2013
46. Warfarin Tedavisi Sırasında Geç Dönemde Oluşan İliopsoas Hematomuna Bağlı Femoral Nöropati Olgusu
KÜÇÜKŞEN SAMİ,ALBAYRAK GEZER iLKNUR,TURAÇ CİNGÖZ HAVVA,SALLI ALİ
Uluslararası
Hakemli
2012
47. Effectiveness of Home Exercise Program in Patientswith Knee Osteoarthritis
YILMAZ HALİM,DEMİR POLAT HALİME ALMULA,KARACA GÜLTEN,KÜÇÜKŞEN SAMİ,AKKURT HALİL EKREM
Uluslararası
Hakemli
2013
48. Osteoporozda Yaşam Kalitesi Bir Kontrollü Çalışma
YILMAZ HALİM,KÜÇÜKŞEN SAMİ,GÜLTEN ERKİN,HALİME ALMULA DEMİR POLAT,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2012
49. Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri
Yılmaz Halim,ERKİN GÜLTEN,HALİME ALMULA DEMİR POLAT,KÜÇÜKŞEN SAMİ,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2012
50. Spontaneous Osteonecrosis of the Medial Tibial Plateau A Rare Differential Diagnosis of Knee Pain
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Ali Yavuz Karahan,KALKAN HAVVA
Uluslararası
Hakemli
2013
51. Evaluation of Sexual Dysfunction in Women with Rheumatoid Arthritis A Controlled Study
Halim Yilmaz,Halime Almula Polat,Sema Dereli Yilmaz,Gulten Erkin,KÜÇÜKŞEN SAMİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2012
52. The prevalence of depression and its relevance to clinicaland radiological characteristics among older adults withknee osteoarthritis
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Yılmaz Halim,Ali Yavuz Karahan,Sinan Bağçacı
Uluslararası
Hakemli
2010
53. Full length silicone insoles versus ultrasound guided corticosteroid injection in the management of plantar fasciitis A randomized clinical trial
Ufuk Yucel,KÜÇÜKŞEN SAMİ,Havva Turaç Cingoz,Emel Anliacik,ÖZBEK ORHAN,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2013
54. The prevalence of fibromyalgia and its relation with headache characteristics in episodic migraine
KÜÇÜKŞEN SAMİ,GENÇ EMİNE,Yılmaz Halim,İlknur Albayrak Gezer,Karahan Ali Yavuz,Ender Salbaş,Havva Turaç Cingöz,Ömer Nas,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2013
55. Muscle Energy Technique Versus Corticosteroid Injection for Management of Chronic Lateral Epicondylitis Randomized Controlled Trial With 1 Year Follow up
KÜÇÜKŞEN SAMİ,Halim Yilmaz,SALLI ALİ,UĞURLU HATİCE
Uluslararası
Hakemli
2013