Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MEHMET FATİH ERDİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : merdi@erbakan.edu.tr
Dersler
1. KAFA TRAVMALARI
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
2. PERİFERİK SİNİRLERİN CERRAHİ HASTALIKLARI
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
3. SELLAR VE PARASELLAR TÜMÖRLER
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
4. KİBAS
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
5. Kafa Travmaları
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
6. KİBAS
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
7. KİBAS
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
8. Periferik Sinirlerin Cerrahi Hastalıkları
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
9. Sellar ve Parasellar Tümörler
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
10. Kafa Travmaları
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
11. KİBAS
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
12. iNTRAKRANİAL ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
13. SELLAR-PARASELLAR TÜMÖRLER
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
14. Periferik Sinir Lezyonları
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
15. Kafa Travmaları
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
16. Hipofiz Tümörleri
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
17. Kafa Travmaları
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
18. Hipofiz Tümörleri
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
19. Muayene Yöntemleri
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
20. Ameliyat Yöntemleri
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe