Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MEHMET FATİH ERDİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : merdi@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Primer ve sekonder glioblastomlarda tiyoredoksin redüktaz-1 (TXNRD-1) gen ekspresyonu analizi
Tamamlandı
Aktif
2. Deneysel Spinal Kord Travma Modelinde Milrinone’nin Anti-enflamatuar ve Antioksidatif Özelliklerinin Spinal Hasar Üzerine Etkisi
Tamamlandı
Aktif
3. Nöroonkoloji ve vasküler nöroşirurji uygulamalarında yeni nesil görüntü filtreli cerrahi mikroskobu kullanımının etkinliği
Tamamlandı
Aktif
4. Adalimumab ın Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Vazospazm Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
5. Astrositomlarda kolin transporter like protein 1 CTL1 ubiquitin carboxy terminal hydrolase L1 UCH L1 chemokine C motif receptor 1 XCR1 mutant izositrat dehidrogenaz 1 IDH 1 in fonksiyonel ekspresyonunun tümör derecesi ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
8. Astrositomlarda ve Menengiomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 TXNRD 1 gen ekspresyonu ve tümör grade i ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
9. Adalimumab ve Tocilizumab ın tavşanlarda oluşturulan deneysel spinal kord iskemi reperfüzyon modelinde ikincil hasar üzerine olan etkilerinin incelenmesi
Tamamlandı
Aktif
10. Telmisartan ve Ramipril in deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda tiyoredoksin sistem üzerinden iyileştirici etkileri
Tamamlandı
Aktif
11. Deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmın tiyoredoksin sistem üzerine etkileri
Tamamlandı
Aktif
12. Endoskopik Endonazal Transfenoidal Hipofiz Cerrahisi
Tamamlandı
Aktif
13. Nöronavigasyonun intrakranial kitle lezyonlarında etkinliği
Tamamlandı
Aktif
14. Primer ve sekonder glioblastomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 TXNRD 1 gen ekspresyonu analizi
Tamamlandı
Aktif