Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. GÜNHAL ŞATIRTAV

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : gsatirtav@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Behçet hastalarında kornea endotel özelliklerinin konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi
TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,GÜNEŞ İREM,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Prematüre Retinopatisinde Serum Nötrofil-Lenfosit, Lenfosit-Monosit ve Trombosit-Lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması
türk oftalmoloji ulusal kongresi
GÜNDOĞAN ALİ OSMAN,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,ALTUNHAN HÜSEYİN,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Disk Ödemi Ayırıcı Tanısı
Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı ile Anterior İskemik Optik Nöropati Birlikteliği: Olgu Sunumu
TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
GÜNEŞ İREM,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,BİTİRGEN GÜLFİDAN,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Endojen Endoftalmiler
38. TOD Nisan Kursu
ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. Endojen Fungal Endoftalmide Vitrektomi
TOD 52. Ulusal Kongresi
ŞATIRTAV GÜNHAL,GÜNEŞ İREM,daraghma muhammed,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Türkçe
12. Optik Disk Piti Makulopatisinin Lazer Fotokoagulasyon ve Gaz Tamponadı ile Tedavisi
TOD 52. Ulusal Kongresi
MİRZA ENVER,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
13. Vogt-Koyanagi-Harada hastalığı: Olgu sunumu
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
ABAY RAFİYE NUR,ŞATIRTAV GÜNHAL,BİTİRGEN GÜLFİDAN,AYDIN NURSEMA,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Retinal lazer fotokoagülasyon tedavisi uygulanan gözlerde pupil ışık refleksi yanıtlarının değerlendirilmesi
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
TÜRK HÜSEYİN BUĞRA,BİTİRGEN GÜLFİDAN,KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Secondary Glaucoma After Intravitreal Dexamethasone 0.7 mg Implant In Patients With Retinal Vein Occlusion
World Glaucoma Congress
OKKA MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,MÜSTAKİM HALİT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Kan şekeri regüle olmayan diyabetik maküler ödemli hastalarda tedaviye yanıtın serum sitokin düzeyleri ile korelasyonu
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,KILINÇ İBRAHİM,KULAKSIZOĞLU MUSTAFA,SAVUT BÜLENT,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Behçet hastalarında kornea duyarlılığının değerlendirilmesi ve korneal sinir liflerinin kantitatif analizi
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ŞATIRTAV GÜNHAL,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Effect of altered eating habits and periods during Ramadan fasting on subfoveal choroidal thickness
ASRS
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,OKKA MEHMET,ELDEM MEHMET BORA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Long term results of Anti VEGF treatment in a case with bilateral optic nerve head coloboma and choroidal NVM
ESASO
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Conjunctival impression cytology and dry eye in patients with ulcerative colitis a pilot study
. 33rd Congress of the ESCRS
OLTULU PEMBE,OLTULU REFİK,ASIL MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,MİRZA ENVER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. The effect of dehydration and religious fasting on corneal biomechanical properties and intraocular pressure
33rd Congress of the ESCRS
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,ERŞAN İSMAİL,OKKA MEHMET,ZENGİN NAZMİ,SOYLU ERKAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. Secondary glaucoma after intravitreal dexamethasone 0 7 mg implant in patient with retinal vein occlusion
6th World glaucoma congress
OKKA MEHMET,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Change in contrast sensitivity and pattern electroretinography parameters in patients with primary open angle glaucoma
6th World glaucoma congress-
OKKA MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Influence of near correction on visual perception and perceptional organization skills in Down Syndrome children
29th European Strabismological Association Meeting
ŞATIRTAV GÜNHAL,ŞENER EMİN CUMHUR,SANAÇ ALİ ŞEFİK,BAKAR EBRU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. Evaluation of Choroidal Thickness in Age Related Macular Degeneration Using EDI OCT
14th ESASO Retina Academy
BELVİRANLI SELMAN,ZENGİN NAZMİ,ŞATIRTAV GÜNHAL,DOĞRU İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Prematüre Retinopatisi Etiyopatogenez Muayene Tarama ve Takip Kriterleri
Türk Oftalmoloji Derneği Konya- Antalya Şubesi Bilimsel Toplantısı
ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Diabetik Maküla Ödemi Patofizyolojisi
Türk Oftalmoloji Derneği 35. Kış Sempozyumu
ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
30. Comparison of Collagen Crosslink and Intacs Outcomes in Keratoconic Eyes
Joint Meeting- American Academy of Ophthalmology and European Society of Opthalmology
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
31. Change in Anterior Chamber Parameters Following LASIK
Joint Meeting- American Academy of Ophthalmology and European Society of Opthalmology
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
32. Comparison of Post LASIK residual astigmatism values performed with or without iris registration system using Zeiss Mel 80
12th European Society Of Cataract And Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting
ELMAS KUBİLHAN,KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL,ALTUNER UMUT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
33. Comparison of response to intrastromal ring implantation using femtosecond laser in patients with pellucid marginal corneal degeneration and keratoconus
24th Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,BAHADIR MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
34. Corneal Hysteresis resistance factor after flap creation using Intralase
12th European Society Of Cataract And Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
35. Vertical gas breakthrough during flap creation with Intralase 60 Hz
12th European Society Of Cataract And Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
36. Complications of crosslinking treatment in keratoconus
12th European Society Of Cataract And Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting
ELMAS KUBİLHAN,KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL,ALTUNER UMUT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
37. Comparison of response to Intacs SK and Intacs implantation in patients with advanced keratoconus
12th European Society Of Cataract And Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,ALTUNER UMUT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
38. Assessment of depth of Intacs implanted via femtosecond laser using Pentacam
25th Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. Intacs Insertion Using Femtosecond Laser for Correction of Pellucid Marginal Corneal Degeneration
American Academy of Ophthalmology Annual Meeting
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,BAHADIR MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
40. Peripheral herpes simplex keratitis following LASIK
24th Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,BAHADIR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Comparison of Corneal Crosslinking Treatment Outcomes With or Without Intacs in Keratoconic Eyes
American Academy of Ophthalmology Annual Meeting
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
42. Timing of crosslinking after Intacs treatment in post LASIK ectasia case report
12th European Society Of Cataract And Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,ALTUNER UMUT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
43. Analysis of centralisation of Intacs segments implanted via femtosecond laser
11th European Society Of Cataract And Refractive Surgeons Winter Refractive Surgery Meeting
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Uvets Zavalia Sendromu ve anterior subkapsüler katarakt birlikteliği
48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
OLTULU REFİK,DONBALOĞLU MERYEM,ŞATIRTAV GÜNHAL,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
45. Optik sinir kolobomuna eşlik eden koroidal neovasküler membranlı olguda Anti VEGF tedavinin uzun dönem sonucu
48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
46. Unilateral kronik üveitli bir olguda testiküler ve santral sinir sistemi lenfoması birlikteliği
48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
ŞATIRTAV GÜNHAL,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
47. optik disk pit makülopatisi uzun dönem tedavi ve takip sonucu
47. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
MİRZA ENVER,BİTİRGEN GÜLFİDAN,KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,ZENGİN NAZMİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
48. Künt travmaya bağlı maküler hol gelişen hastada tedavi zamanlaması ve sonucu
47. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
KERİMOĞLU HÜRKAN,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,ÖZKAĞNICI AHMET,PEKEL HAMİYET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
49. Hamile hastada premaküler subhyaloid hemoraji 532 nm laser membranotomi etkinliği
47. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,BİTİRGEN GÜLFİDAN,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
50. Göz ovalamanın kornea biyomekaniğine ve göz içi basıncına etkisi
47. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
OLTULU REFİK,DONBALOĞLU MERYEM,ŞATIRTAV GÜNHAL,ZENGİN NAZMİ,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
51. Psödoeksfoliasyonlu gözlerde korneanın in vivo konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi
47. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
BELVİRANLI SELMAN,OLTULU REFİK,BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ŞATIRTAV GÜNHAL,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
52. Prostetik yumuşak lens kullanım endikasyonu ve sonuçları
48. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi
DONBALOĞLU MERYEM,OLTULU REFİK,PEKEL HAMİYET,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
53. Keratokonusta kroslink tedavisinin komplikasyonları
41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
ELMAS KUBİLHAN,KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
54. Temporal klear korneal insizyonlu Fakoemulsifikasyon cerrahisinin preoperatif astigmatisma değerlerindeki postoperatif etkilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
BİLEN ÖZGÜR,YILMAZ TUĞBA,KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
55. Farklı aksiyel uzunlukta olan gözlerde SRK II formülünün refraktif sonuçlarının karşılaştırılması
41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
BİLEN ÖZGÜR,YILMAZ TUĞBA,KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
56. Afak Artisan Lens implantasyonunun sonuçları ve komplikasyonları
41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,ÖZKILIÇ ERSEL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
57. Prematüre retinopatisinde tarama ve tedavi sonuçları
48. Türk Oftalmoloji Kongresi
MÜSTAKİM HALİT,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,TARAKÇI NURİYE,KERİMOĞLU HÜRKAN,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
58. Dehidratasyonun kornea biyomekaniği ve göz içi basıncının üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
48. Türk Oftalmoloji Kongresi
SOYLU ERKAN,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,OKKA MEHMET,ZENGİN NAZMİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
59. Dekstransız riboflavin solusyonu ile yapılan kornea çapraz bağlama uygulamasının 6 aylık sonuçları
48. Türk Oftalmoloji Kongresi
DONBALOĞLU MERYEM,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET,ZENGİN NAZMİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
60. Dekstran içeren ve içermeyen izotonik riboflavin solusyonu ile yapılan kornea çapraz bağlama uygulamalarında intraoperatif kornea kalınlık karşılaştırılması
48. Türk Oftalmoloji Kongresi
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,DONBALOĞLU MERYEM,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
61. Retina dekolmanı için yapılan pars plana vitrektomi ve intraoküler silikon endotamponad uygulamasının subfoveal koroid kalınlığına olan etkisi
48. Türk Oftalmoloji Kongresi
ŞATIRTAV GÜNHAL,MİRZA ENVER,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
62. Intrakorneal segment tedavisi etkinliğinin farklı keratokonus evrelerine göre karşılaştırılması
42. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
63. Femtosecond laser ile yerleştirilen Intacs segment derinliğinin Pentacam ile ölçümü
41. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,SARAÇBAŞI OSMAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
64. LASİK operasyonunun tarayıcı laser parametreleri üzerine olan etkisi
37. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi
ŞATIRTAV GÜNHAL,SÖNMEZ BARIŞ,BOZKURT BANU,ORHAN MEHMET,İRKEÇ MURAT TANJU
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
65. Effect of silicone oil on subfoveal choroidal thickness
American Academy of Ophthalmology Annual Meeting
ŞATIRTAV GÜNHAL,MİRZA ENVER,KERİMOĞLU HÜRKAN,OLTULU REFİK,TOPCU YILMAZ PINAR,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
66. Precision of axial length measurements using patial coherence interferometry in silicone oil filled eyes
13 th Euretina Congress
KERİMOĞLU HÜRKAN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
67. Ocular toxoplasmosis presenting as papillitis a report of two cases
13 th Euretina Congress
ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OLTULU REFİK,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
68. Papillophlebitis and cilioretinal artery occlusion associated with high lipoprotein a level
13 th Euretina Congress
ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,DONBALOĞLU MERYEM,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce