Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. GÜNHAL ŞATIRTAV

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : gsatirtav@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Conjunctival impression cytology and dry eye in patients with ulcerative colitis: a pilot study
OLTULU PEMBE,OLTULU REFİK,ASIL MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,MİRZA ENVER
Uluslararası
Hakemli
2017
2. Corneal Biomechanics in Patients with Glaucoma: The Effect of Pupillary Dilatation
OLTULU REFİK,BELVİRANLI SELMAN,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,ALTUNKAYA ORHAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,OKKA MEHMET
Ulusal
Hakemli
2019
3. Kubbe Şekilli Makülalı Bir Olguda Eşlik Eden Foveal Seröz Retina Dekolmanı - Klinik Seyir ve Literatür Özeti
MİRZA ENVER,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK
Ulusal
Hakemli
2017
4. Assessment of Ocular Surface in Patients With Ankylosing Spondylitis
OLTULU REFİK,TÜRK HÜSEYİN BUĞRA,OLTULU PEMBE,TÜRK NAZLI,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Uluslararası
Hakemli
2020
5. Subfoveal choroidal thickness change following pars plana vitrectomy with silicone oil endotamponade for rhegmatogenous retinal detachment
MİRZA ENVER,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Uluslararası
Hakemli
2019
6. Assessment of Monocyte/HDL Ratio in Branch Retinal Vein Occlusion
ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,MİRZA ENVER,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN
Uluslararası
Hakemli
2019
7. Evaluation of The Effect of Intraocular Silicone Oilon Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in PatientsTreated with Pars Plana Vitrectomy and Endolaser forRhegmatogenous Retinal Detachment
MİRZA ENVER,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,mirza günsu deniz
Ulusal
Hakemli
2018
8. Incidence, risk factors and severity of retinopathy of prematurity in Turkey (TR-ROP study): a prospective, multicentre study in 69 neonatal intensive care units
BAŞ AHMET YAĞMUR,DEMİREL NİHAL,KOÇ ESİN,ulubaş ışık dilek,HIRFANOĞLU İBRAHİM MURAT,TUNÇ TURAN,ALTUNHAN HÜSEYİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Uluslararası
Hakemli
2018
9. In Vivo Confocal Microscopic Evaluation of Corneal Nerve Fibers and Dendritic Cells in Patients With Behçet’s Disease
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ŞATIRTAV GÜNHAL,malik rayaz,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2018
10. Conjunctival Impression Cytology and Dry Eye in Patients With Ulcerative Colitis
OLTULU PEMBE,OLTULU REFİK,ASIL MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,MİRZA ENVER
Uluslararası
Hakemli
2018
11. Pars plana vitrektomi ve endolazer tedavisi uygulanan regmatojen retina dekolmanlı olgularda intraoküler silikon yağının retinal sinir lifi kalınlığına etkisinin değerlendirilmesi
Mirza Enver,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,Mirza Deniz
Ulusal
Hakemli
2018
12. Assessment of Subfoveal Choroidal Thickness in Different Subtypes of Age Related Macular Degeneration
BELVİRANLI SELMAN,ZENGİN NAZMİ,ŞATIRTAV GÜNHAL,DOĞRU İSMAİL,BİTİRGEN GÜLFİDAN
Ulusal
Hakemli
2017
13. Kubbe Şekilli Makülalı Bir Olguda Eşlik Eden FovealSeröz Retina Dekolmanı - Klinik Seyir ve Literatür Özeti
MİRZA ENVER,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK
Ulusal
Hakemli
2017
14. Prematüre Retinopatisinde Tarama ve TedaviSonuçlarımız
MÜSTAKİM HALİT,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET,ALTUNHAN HÜSEYİN
Ulusal
Hakemli
2017
15. Assessment of Subfoveal Choroidal Thickness in Different Subtypes of Age Related Macular Degeneration
BELVİRANLI SELMAN,ZENGİN NAZMİ,ŞATIRTAV GÜNHAL,DOĞRU İSMAİL,BİTİRGEN GÜLFİDAN
Ulusal
Hakemli
2017
16. Assessment of Corneal Sensation, Innervation and Retinal Nerve Fiber Layer in Patients Treated with Multiple Intravitreal Ranibizumab Injections
BİTİRGEN GÜLFİDAN,BELVİRANLI SELMAN,Malik Rayaz A,KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,ZENGİN NAZMİ
Uluslararası
Hakemli
2017
17. Prematüre Retinopatisinde Tarama ve TedaviSonuçlarımız
MÜSTAKİM HALİT,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET,ALTUNHAN HÜSEYİN
Ulusal
Hakemli
2017
18. Assessment of Corneal Sensation, Innervation and Retinal Nerve Fiber Layer in Patients Treated with Multiple Intravitreal Ranibizumab Injections
BİTİRGEN GÜLFİDAN,BELVİRANLI SELMAN,MALİK RAYAZ,KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,ZENGİN NAZMİ
Uluslararası
Hakemli
2017
20. Unilateral RecurrentAnterior Uveitis as the Presenting Sign of Bladder Carcinoma
ŞATIRTAV GÜNHAL,donbaloğlu meryem,OLTULU REFİK,OLTULU PEMBE,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2016
21. Premacular Subhyaloid Hemorrhage Treated with Argon Laser Hyaloidotomy in a Pregnant Patient Case Report
ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OLTULU REFİK,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Ulusal
Hakemli
2016
22. Sıcak metal temasına ikincil gelişen kollajen çekintisi Olgu sunumu
donbaloğlu meryem,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN
Ulusal
Hakemli
2015
24. The Effect of Dehydration and Fasting on Corneal Biomechanical Properties and Intraocular Pressure
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,ERŞAN İSMAİL,SOYLU ERKAN,OKKA MEHMET,ZENGİN NAZMİ
Uluslararası
Hakemli
2016
26. Six month outcomes of corneal crosslinking with dextran free isotonic riboflavin solution
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,donbaloğlu meryem,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN
Uluslararası
Hakemli
2016
27. Reply
ERŞAN İSMAİL,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,donbaloğlu meryem,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2016
28. Relationship of inferior oblique overaction to macular and subfoveal choroidal thickness
ERŞAN İSMAİL,OLTULU REFİK,ALTUNKAYA ORHAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,ARIKAN SEDAT,DONBALOĞLU MERYEM,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2015
29. Intraocular lens explantation or exchange indications postoperative interventions and outcomes
OLTULU REFİK,ERŞAN İSMAİL,ŞATIRTAV GÜNHAL,donbaloğlu meryem,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2015
31. Characteristics of the cornea in patients with pseudoexfoliation syndrome
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2015
32. Stargardt hastalığının elektrofizyolojik özellikleri ve bir olguda progresyonun optik koherens tomografi elektroretinografi ve elektrookülografi ile araştırılması
GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL
Ulusal
Hakemli
2015
33. Intraoperative Corneal Thickness Monitoring During Corneal Collagen Cross Linking With Isotonic Riboflavin Solution With and Without Dextran
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,DONBALOĞLU MERYEM,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2014
34. Trabekülektomi sonrası geç dönemde gelişen fleb incelmesinde perikardiyal greft transplant uygulaması
Donbaloğlu Meryem, Okka Mehmet, Şatırtav Günhal, Kerimoğlu Hürkan, Oltulu Refik
Ulusal
Hakemli
2014
35. Santral Seröz Koriyoretinopati
Şatırtav Günhal, Kerimoğlu Hürkan, Oltulu Refik
Ulusal
Hakemli
2014
36. Ankilozan spondilit ile ilişkili üveit olgularında klinik seyir ve bulgular
Oltulu Refik, Erkoç Hanife Yumak, Şatırtav Günhal, Okka Mehmet
Ulusal
Hakemli
2013
37. Optic disc pit with serous macular detachment in a child
Oltulu Refik, Erşan İsmail, Şatirtav Günhal, Okka Mehmet
Ulusal
Hakemli
2013
38. Dekstransız İzotonik Riboflavin Solüsyonu ile Yapılan Kornea Kollajen Çapraz Bağlama Uygulaması Sırasında Kornea Kalınlığı
Oltulu Refik, Donbaloğlu Meryem, Şatırtav Günhal, Zengin Nazmi, Özkağnıcı Ahmet
Ulusal
Hakemli
2014
39. Göz Ovalamanın Korneanın Biyomekanik Özelliklerine ve Göz İçi Basıncına Etkisi
Oltulu Refik, Donbaloğlu Meryem, Şatırtav Günhal, Okka Mehmet, Özkağnıcı Ahmet
Ulusal
Hakemli
2014
40. LASIK Operasyonunun Tarayıcı Laser Polarimetre Parametreleri Üzerine Olan Etkisi
SÖNMEZ BARIŞ,ŞATIRTAV GÜNHAL,BOZKURT BANU,İRKEÇ MURAT TANJU,ORHAN MEHMET
Ulusal
Hakemli
2004
41. Influence of Cyclopentolate Hydrochloride on Corneal Biomechanical Properties in Healthy Individuals
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,ZENGİN NAZMİ,ÖZKAĞNICI AHMET,OKKA MEHMET
Uluslararası
Hakemli
2014
42. Effect of mydriasis induced by topical 0 5 tropicamide instillation on the corneal biomechanical properties in healthy individuals measured by ocular response analyzer
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,ALTUNKAYA ORHAN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,OKKA MEHMET
Uluslararası
Hakemli
2015
43. Riboflavin injection into the corneal channel for combined collagen crosslinking and intrastromal corneal ring segment implantation
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL,AKINCI ARSEN
Uluslararası
Hakemli
2012
44. Change in Biomechanical Parameters after Flap Creation Using the Intralase Femtosecond Laser and Subsequent Excimer Laser Ablation
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL,MAHMOUD ASHRAF,ROBERTS CYNTHIA
Uluslararası
Hakemli
2011
45. Location of Steepest Corneal Area of Cone in Keratoconus Stratified by Age Using Pentacam
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL,COLIN JOSEPH
Uluslararası
Hakemli
2009
46. Refractive and Topographic Results of Transepithelial Cross Linking Treatment in Eyes With Intacs
KILIÇ AYLİN,KARAÇAL HÜMEYRA,ŞATIRTAV GÜNHAL
Uluslararası
Hakemli
2009
47. Measurement of Depth of Intacs Implanted via Femtosecond Laser Using Pentacam
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,SARAÇBAŞI OSMAN
Uluslararası
Hakemli
2009
48. Epithelial Ingrowth After Femtosecond Laser Assisted In Situ Keratomileusis
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN
Uluslararası
Hakemli
2008
49. Intacs Implantation With Sequential Collagen Cross linking Treatment in Postoperative LASIK Ectasia
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN
Uluslararası
Hakemli
2008
50. Intacs implantation using a femtosecond laser for management of keratoconus Comparison of 306 cases in different stages
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Uluslararası
Hakemli
2008
51. Peripheral Herpes Simplex KeratitisFollowing LASIK
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN
Uluslararası
Hakemli
2007
52. Clinicopathological Parameters and Expression of P Glycoprotein and MRP 1 in Retinoblastoma
ŞATIRTAV GÜNHAL,SÖYLEMEZOĞLU AYŞE FİGEN,KIRATLI HAYYAM,BİLGİÇ SEVGÜL
Uluslararası
Hakemli
2007
53. Comparison of outcomes of 2 channel sizes for intrastromal ring segment implantation with a femtosecond laser in eyes with keratoconus
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL,AKGÜN ÜMİT
Uluslararası
Hakemli
2007
54. Implantation of Artisan toric phakic intraocular lens following Intacs in a patient with keratoconus
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,Bahadır Mehmet
Uluslararası
Hakemli
2007
55. Analysis of centration of Intacs segments implanted with a femtosecond laser
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Uluslararası
Hakemli
2007
56. Intacs insertion with the femtosecond laser for the management of keratoconus
KILIÇ AYLİN,ŞATIRTAV GÜNHAL,Bahadır Mehmet
Uluslararası
Hakemli
2006
57. Vertical placement of aphakic Artisan intraocular lens in a patient with traumatic localized aniridia
ŞATIRTAV GÜNHAL,KILIÇ AYLİN,BAHADIR MEHMET
Uluslararası
Hakemli
2006
58. Plasma homocysteine vitamin B12 and folate levels in age related macular degeneration
ŞATIRTAV GÜNHAL,GÜMÜŞ MUSTAFA KORAY,KADAYIFÇILAR SİBEL,ELDEM MEHMET BORA
Uluslararası
Hakemli
2006
59. Recurrent traumatic hyphema in a patient with Glanzmann thrombasthenia
ŞATIRTAV GÜNHAL,KIRATLI HAYYAM
Uluslararası
Hakemli
2006
61. Current evidence of pathophysiology of diabetic macular edema A review
Satirtav Gunhal, Oltulu Refik, Kerimoglu Hurkan
Uluslararası
Hakemli
2014