Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. GÜNHAL ŞATIRTAV

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : gsatirtav@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Miyopik anizometropisi olan olgularda göz içi basıncının değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Aktif
2. Psödoeksfoliasyon sendromu olan olgularda katarakt cerrahisi sırasında elde edilen ön kapsül materyalindeki lens hücrelerinde apoptoz incelenmesi
Tamamlandı
Aktif
3. İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Kornea Sinir Yapısı ve İşlevi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tek taraflı yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu tanısı ile takip edilen ve en az 3 defa intravitreal ranibizumab enjeksiyonu yapılmış olan olgularda kornea duyarlılığı kontakt korneal estezyometre ile değerlendirilmiş, korneal sinir lifleri konfokal mikroskopi ile analiz edilmiş ve sonuçlar olguların enjeksiyon yapılmayan diğer gözlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Tamamlandı
Aktif
4. Diyabetik Maküler Ödemde Standart Fokal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Mikropuls Diod Laser Tedavisi ile Karşılaştırılması
Devam Ediyor
Aktif