Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. GÜNHAL ŞATIRTAV

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : gsatirtav@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Klinik olarak diyabetik retinopatisi olmayan tip 2 diyabetes mellitus hastalarında OKT angiografi ve edı okt ölçümleri ile retinal mikrovasküler değişikliklerin gösterilmesi
REYHAN ÇINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020